Jaarrekening

Toelichting op de balans

3.3.13 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Wij kennen ook verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen.

Als eerste de garantstellingen. We staan als gemeente garant voor aan aantal leningen. Hierbij kunt u denken aan leningen voor bijvoorbeeld woningbouwverenigingen. Het totaal aan leningen waarvoor wij garant staan bedraagt € 760,5 miljoen.

Naast de garantstellingen hebben wij ook contracten meerjarig Europees aanbesteed. Door deze contracten aan te gaan hebben we een verplichting in toekomstige jaren. De waarde van deze verplichting is € 15,4 miljoen.

Het totaal van de niet uit de balans blijkende verplichtingen is € 775,9 miljoen.

Naast de bovengenoemde niet uit de balans blijkende verplichtingen hebben wij de pensioenvoorziening APPA extern ondergebracht bij Loyalis.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10