Bijlagen

Staat van investeringen en kapitaallasten

Staat van investeringen en kapitaallasten 2020

(bedragen x € 1.000)

Balans nr.

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 01-01-2020

Vermeerdering

Bijdragen van derden

Verkoop van activa

Afschrijving 2020

Extra afschrijving

Totaal afschrijving

Boekwaarde 31-12-2020

Rente 2020

Totaal kapitaallasten

B0101

Gronden en terreinen

47.879

47.879

289

83

529

529

47.556

527

1.056

B0108

Strategische gronden

23.396

23.396

289

2.120

160

160

21.405

257

417

B0102

Woonruimten

307

307

-

307

3

3

B0103

Bedrijfsgebouwen

398.767

398.767

4.975

13.716

8.564

22.280

381.462

4.382

26.662

B0104

Grond- weg- en waterbouwk.werken

79.710

79.710

15.212

5.132

3.904

35

3.939

85.851

872

4.811

B0105

Vervoermiddelen

2.481

2.481

735

521

521

2.694

27

548

B0106

Machines/apparaten/installaties

34.065

34.065

5.688

3.536

230

3.766

35.987

372

4.138

B0107

Overige materiële vaste activa

8.003

8.003

3.175

696

696

10.482

84

780

Totaal

594.608

594.608

30.363

5.132

2.203

22.373

9.518

31.891

585.744

6.524

38.415

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10