Bijlagen

Specificatie over te boeken kredieten

Datum start investering

Omschrijving investering

Toegekend krediet

Uitgaven op het krediet t-m 2020

Restantkrediet per 31-12-2020

Over te boeken restantkrediet naar 2021

Toelichting

1-1-2020

Hoogwerker VNOG Adrn

305.000

0

305.000

305.000

Grotendeels investering door VNOG gedaan nota volgt nog

1-1-2023

Auto Boswachter

51.000

0

51.000

51.000

Auto boswachter is nodig aan vervanging toe

TOTAAL VEILIGHEID EN RECHT

356.000

0

356.000

356.000

1-1-2017

Geluidsinst. TOA vv

38.000

0

38.000

38.000

De geluidsinstallatie TOA (ontruiming met gesproken woord) zat in het HvdS. Echter doordat delen van het stadhuis 'buiten scope' vielen, zijn er ook delen van het stadhuis niet voorzien van een ontruimingsinstallatie. Dit moet, i.v.m. de veiligheid van de medewerkers, zo snel mogelijk alsnog worden gerealiseerd. Echter i.v.m. vertraging zullen de uitgaven hiervoor pas in de 1e helft van 2021 worden gedaan.

1-1-2018

Trapbekleding rubber

35.025

0

35.025

35.025

Is voor de noodtrappenhuizen. Deze vielen buiten het project HvdS. Gezien de huidige staat zal een groot deel van de trapbekleding in 2021 vervangen moeten worden. Krediet aanhouden.

1-1-2018

Post Noord, keuken

160.000

89.861

70.139

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2018

Post Noord, ICT

40.000

18.405

21.595

21.595

In 2021 gaan er nog kosten aankomen m.b.t. uitbreiding en security, zoals cold storage, aanpassen gateway, medianetwerk, licenties, ect.

1-1-2018

Post Noord, Inventar

220.000

230.403

-10.403

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

CMO De Stolp int.vb

657.386

1.332.803

-675.417

-675.417

In 2021 moet de afwikkeling van de garantietermijn installaties betaald worden en de definitieve BTW-verrekening plaatsvinden

1-1-2019

CMO Dok Zuid int.vb

403.770

403.407

363

363

In 2021 moet de garantietermijn betaald worden en de definitieve BTW-verrekening plaatsvinden

1-1-2019

CMO Zilverschoon vb

1.153.981

644.377

509.604

509.604

Als gevolg van vertraging zal de uitvoering, oplevering en afronding in 2021 plaatsvinden.

1-1-2019

CMO Int.VerbDe Stolp

635.000

0

635.000

635.000

In 2021 moet de garantietermijn betaald worden en de definitieve BTW-verrekening plaatsvinden

1-1-2019

CMO Int.verb.Zschoon

548.000

1.634

546.367

546.367

Als gevolg van vertraging zal de uitvoering, oplevering en afronding in 2021 plaatsvinden.

1-1-2020

Doorontw.website

165.000

0

165.000

165.000

Voor de ontwikkeling van de nieuwe website gaan we gebruikers vragen hierin te participeren. Hiervoor is tooling en inhuur van expertise nodig. Deze gebruikerstesten maken onderdeel uit van een reeks projectonderdelen en kunnen pas uitgevoerd worden zodra er bijvoorbeeld een structuur voor de website is ontwikkeld. Mede door corona is de website nog niet zover ontwikkeld dat deze gebruikerstesten uitgevoerd konden worden in 2020.

1-1-2019

Toiletvoorz. markt

60.000

0

60.000

60.000

De toiletvoorziening voor de markt zal in 2021 worden gerenoveerd. Derhalve het budget aanhouden en overhevelen.

1-1-2018

Vervanging GBS 2018

277.000

0

277.000

75.000

Merendeel GBS is vervangen door HvdS. Echter delen hiervan vielen ook weer buiten scope. I.v.m. aanvullende eisen m.b.t. de digitale veiligheid van het systeem zullen hier in in 2021 uitgaven voor worden gedaan.

TOTAAL ORGANISATIE

4.393.162

2.720.890

1.672.272

1.410.537

1-1-2018

TIS 2018

1.515.000

1.515.054

-54

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2018

Innovatie TIS 2018

200.000

196.386

3.614

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

TIS 2019

735.000

264.670

470.330

470.330

Is bestemd voor vervanging firewall en andere security componenten. Nog in volle gang.

1-1-2019

Innovatie TIS 2019

100.000

44.641

55.360

55.360

Is bestemd voor extra server capaciteit agv thuiswerken

1-1-2019

AV-middelenHvdS 2019

300.000

225.710

74.290

74.290

We zijn nog bezig met het inrichten van hybride vergaderruimtes (microfoontjes/schermen etc)

1-1-2020

Autom.App.Co 2020

700.000

0

700.000

700.000

Is afhankelijk van verdere doorontwikkeling huis van de stad

1-1-2020

Werkplekapparatuur

200.000

3.799

196.201

196.201

De aanschaf is getemporiseerd mede door corona

1-1-2020

Overbrengen archief

440.000

111.578

328.422

328.422

Meerjarig project, traject loopt

1-1-2021

Werkplekapparatuur

35.000

0

35.000

35.000

Nieuw krediet 2021

1-1-2022

Werkplekapparatuur

35.000

0

35.000

35.000

Nieuw krediet 2022

1-1-2023

Werkplekapparatuur

35.000

0

35.000

35.000

Nieuw krediet 2023

1-1-2023

Paspomaat

165.000

0

165.000

165.000

Nieuw krediet 2023

1-1-2023

TIS 2023

1.290.000

0

1.290.000

1.290.000

Nieuw krediet 2023

1-1-2023

TIS Innovatie 2023

100.000

0

100.000

100.000

Nieuw krediet 2023

1-1-2020

ICT Infra CMO Zilver

50.000

0

50.000

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2020

ICT Infra CMO Stolp

50.000

4

49.996

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2020

ICT Infra CMO d.Zuid

50.000

14

49.986

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

Werkplekapp. HvdS

450.000

349.555

100.445

100.445

Aanschaf getemporiseerd mede door corona

1-1-2020

Aans.autom.app. 2020

100.000

0

100.000

100.000

Dit krediet is bestemd voor de aanschaf van servercapaciteit ivm thuiswerken en verdere uitrol office365

1-1-2018

I-NUP

345.000

185.815

159.185

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2018

Routine inv RI (GPS)

25.000

25.099

-99

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2023

I-NUP 2023

200.000

0

200.000

200.000

Nieuw krediet 2023

1-1-2017

Verv Gen. appl. 2017

195.000

204.761

-9.761

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2018

Pasopmaat

0

0

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2018

BRP 2018

500.000

234.935

265.065

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

Generieke appl. 2019

240.000

0

240.000

240.000

Dit krediet is bestemd voor de in 2021 geplande uitgaven

1-1-2019

Telefooncentrale2019

300.000

0

300.000

300.000

VNG heeft landelijk contract met Athos opgezegd. Hierdoor is een nieuwe situatie ontstaan.

1-1-2019

Bavak 2018

46.500

19.565

26.935

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

Vervanging WBT

225.000

0

225.000

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2023

Gen.applicaties 2023

175.000

0

175.000

175.000

Nieuw krediet 2023

1-1-2023

BRP

75.000

0

75.000

75.000

Nieuw krediet 2023

1-1-2020

Aansch. Laptops 2020

1.300.000

1.068.205

231.795

231.795

Doordat nieuwe aanbesteding moest worden gestart, zit de besteding niet volledig in 2020

1-1-2020

aans.werkplekap.2020

200.000

0

200.000

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2020

aans.monitoren 2020

480.000

0

480.000

480.000

Deze opdracht is in 2020 verstrekt. Vanwege corona zijn er leveringsproblemen en wordt deze apparatuur pas in 2021 uitgeleverd

1-1-2019

Software postkamer

50.000

68.686

-18.686

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2020

TIS 2020

365.000

0

365.000

365.000

Moet mee naar 2021

1-1-2019

TIS innovatie 2020

84.368

15.632

68.736

68.736

Moet mee naar 2021

1-1-2020

Verkiezingen 2020

40.000

0

40.000

40.000

Moet mee naar 2021

1-1-2020

Pinautomaten 2020

19.733

5.267

14.467

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2020

LIAS 2020

50.000

0

50.000

50.000

Moet mee naar 2021

TOTAAL INFORMATIEVOORZIENING

11.465.602

4.539.372

6.926.229

5.910.581

1-1-2021

Spoedaanvr. OHV 2021

500.000

0

500.000

500.000

Is uitvoering van kadernota 2016-2019

1-1-2022

Spoedaanvr. OHV 2022

500.000

0

500.000

500.000

Is uitvoering van kadernota 2016-2019

1-1-2023

Spoedaanvr. OHV 2023

500.000

0

500.000

500.000

Is uitvoering van kadernota 2016-2019

1-7-2019

Nieuwbouw De Marke

2.957.073

269.744

2.687.329

2.687.329

Uitstel kadernota 2016-2019

1-6-2019

Nieuwbouw Touwladder

3.798.070

3.433.303

364.767

364.767

Uitstel kadernota 2016-2019

1-7-2019

Nieuwbouw De Ploeg

3.203.920

311.000

2.892.920

2.892.920

Uitstel kadernota 2016-2019

1-10-2020

Nieuwbouw De Horst

2.053.623

0

2.053.623

2.053.623

Uitstel kadernota 2016-2019

1-10-2020

Nieuwbouw De Sjofar

4.060.522

0

4.060.522

4.060.522

Uitstel kadernota 2016-2019

1-1-2019

Nieuwbouw Eloy

3.865.908

13.477

3.852.431

3.852.431

Uitstel kadernota 2016-2019

1-6-2019

Nieuwbouw De Schakel

2.233.779

6.515

2.227.264

2.227.264

Uitstel kadernota 2016-2019

1-6-2019

Nieuwbouw De Bongerd

2.249.590

211.872

2.037.719

2.037.719

Uitstel kadernota 2016-2019

1-1-2020

Renovatie De Rank

0

0

0

0

Uitstel kadernota 2016-2019

1-1-2019

Zonnepanelen Scholen

1.574.000

450.865

1.123.135

1.123.135

De uitvoering loopt door in 2021, 2e aanbesteding heeft plaatsgevonden, wordt afgerond in 2021

1-8-2020

Gentiaanstr.76renov.

322.247

306.000

16.247

16.247

Eindafrekening opgevraagd bij schoolbestuur. De eindafrekening zal in 2021 plaatsvinden.

1-1-2019

N.bouw Zwembad Noord

600.000

209.201

390.799

390.799

De uitwerking van het PvE en de voorbereiding van de aanbesteding lopen door in 2021.

1-5-2017

Sportp Orderbos 19

950.000

932.126

17.874

0

Krediet kan afgesloten worden

TOTAAL JEUGD, ZORG EN WELZIJN

29.368.733

6.144.104

23.224.629

23.206.755

1-1-2017

Post Noord, Gebouw

5.980.000

6.161.237

-181.237

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2018

Rolstoeltoeg CODA

151.718

166.307

-14.589

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2019

Rest. Woldhuis 13

578.921

62.802

516.119

516.119

Project is in voorbereiding

1-7-2019

Gb.inr.Hart Woldh.13

130.000

26.459

103.541

103.541

Project is in voorbereiding

1-11-2019

Whuis13/Hart Woudhs

131.000

0

131.000

131.000

Project is in voorbereiding

1-1-2020

Orpheus verv.softw.w

1.300.000

1.084.212

215.789

215.789

Project wordt in 2021 afgerond.

1-1-2021

Sporthal Zuiderpark

7.650.000

0

7.650.000

7.650.000

Project is in voorbereiding

1-9-2020

Omnizorg geb,aanpass

50.000

0

50.000

50.000

Betreft voorbereidingskrediet

1-1-2015

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

8.420.000

3.625.856

4.794.144

4.794.144

Betreft totaal krediet

1-1-2015

Verduurzaming schoolgebouwen

950.000

105.659

844.341

844.341

Betreft totaal krediet

1-1-2017

Huis van de Stad

27.050.000

27.516.259

-466.259

-466.259

Over de afwikkeling van het Huis van de Stad en de opmaak van de financiële balans hebben wij u voor de zomer per brief geïnformeerd. Het in de brief geschetse beeld in ongewijzigd. Er komt nog een factuur voor verbouwing veiligheidsloge, deze factuur komt later dan wij hadden verwacht en daarom kunnen we dit krediet nog niet geheel afsluiten. Datzelfde geldt voor de entree, welke momenteel wordt verbouwd.

1-1-2017

Zwitsal herinrichting openbare ruimte

3.800.000

2.785.992

1.014.008

1.014.008

In 2021 zullen laatste aanpassingen uitgevoerd worden in afwachting van de verdere toekomstplannen met de Zwitsallocatie

1-1-2018

Zwitsal meubilair openbare ruimte

25.000

21.372

3.628

3.628

In 2021 zullen laatste aanpassingen uitgevoerd worden in afwachting van de verdere toekomstplannen met de Zwitsallocatie

1-1-2018

Bstad Beek-/Marktstraat/marktstroom

1.868.000

1.242.424

625.576

625.576

Opgenomen in herijking Binnenstad; uitvoering laatste fase in 2021

1-1-2018

Bstad Plein vd Stad

4.667.000

801.740

3.865.260

3.865.260

Opgenomen in herijking Binnenstad; uitvoering in 2021-2022

1-1-2018

Bstad rijwielstalling marktplein

1.300.000

0

1.300.000

1.300.000

Opgenomen in herijking Binnenstad; betreft stelpost; in 2021 locatieonderzoek

1-1-2018

Bstad 3 Hoofdstr Zd

0

0

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2018

Bstad Hof-/Kanaalstr

0

0

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2018

Bstad rijwielstalling Zuid

0

0

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2018

Bstad Caterplein

300.000

52.306

247.694

247.694

Opgenomen in herijking Binnenstad; in 2021 start ontwerp/uitvoering

1-1-2018

Bstad icoon

0

0

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

Bstad Pasplein ca

225.000

16.755

208.245

208.245

Opgenomen in herijking Binnenstad; in 2021 start ontwerp/uitvoering

1-1-2019

Bstad Vosselmanstr

0

0

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2022

Bstad Raadhuisplein

0

0

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2022

Bstad Asselsestr eo

0

0

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

Bstad Westpoint

400.000

0

400.000

400.000

Opgenomen in herijking Binnenstad; uitvoering in 2021-2022

1-1-2020

Bstad Caterplein

0

0

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

Bstad rijwielstalling Paslaan gebouw

1.030.000

2.477.134

-1.447.134

-1.447.134

Opgenomen in herijking Binnenstad;

1-1-2019

Bstad rijwielstalling Paslaan grond

750.000

731.250

18.750

18.750

Opgenomen in herijking Binnenstad;

1-1-2020

Bstad lichtplan uitvoering

150.000

0

150.000

150.000

Opgenomen in herijking Binnenstad; in 2021 start ontwerp/uitvoering

1-12-2020

Bstad Quick Wins vergroening

700.000

0

700.000

700.000

Nav herijking Binnenstad en motie; uitvoering in 2021

1-1-2023

Bstad indexering

341.780

0

341.780

341.780

Betreft MPB-besluit indexering 2021

1-1-2019

BBbroek ontsluiting

190.000

0

190.000

190.000

Komt in uitvoering

1-1-2020

Beleefbr Apd Kan WZV

400.000

200.000

200.000

200.000

Restant krediet wordt nader beschouwd in 2021

1-1-2019

Dovenetel Revitalis.

0

-107

107

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2019

Herinr.Hart.Loenen

263.000

0

263.000

263.000

Komt in uitvoering

1-8-2019

Experim. Tiny Houses

167.000

26.348

140.652

140.652

In uitvoering, afronding in 2021

1-1-2020

Dorpscentrum Ugcheln

935.260

13.699

921.561

921.561

Planvoorbereiding gaande

TOTAAL VASTGOED EN GROND

69.903.679

47.117.701

22.785.978

22.981.697

1-4-2017

Verb.entree Schoone

500.000

485.758

14.242

0

Krediet kan afgesloten worden

4-4-2017

Verb.entree CODA

1.000.000

1.066.060

-66.060

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

Hrstl+blb 75jr bevr.

75.000

68.346

6.654

6.654

Plaatsing herdenkingsmonument + wandelroute jaar verschoven vanwege corona, uitvoer in 2021

1-1-2019

Renov.div.landgdrn+

464.157

365.142

99.015

99.015

Uitvoering vindt plaats tot en met 2022

1-1-2019

Herst.waterkw.Uddelm

103.040

0

103.040

103.040

Uitvoering vindt plaats tot en met 2022

1-1-2020

3 soil prof.bodemopb

208.080

0

208.080

208.080

Uitvoering vindt plaats tot en met 2022

1-1-2019

Invest.impulsOR 2019

28.306

28.306

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2020

Invest.impulsOR 2020

471.694

130.579

341.115

341.115

Uitvoering vindt plaats in 2021-2023

1-1-2021

Invest.impulsOR 2021

250.000

0

250.000

250.000

Krediet 2021

1-1-2022

Invest.impulsOR 2022

250.000

0

250.000

250.000

Krediet 2022

1-1-2023

Invest.impulsOR 2023

250.000

0

250.000

250.000

Krediet 2023

1-1-2019

Parelhoender

600.000

632.591

-32.591

-32.591

Er komen nog bijdragen van inwoners. De uitgaven zijn gedaan.

1-1-2019

9x wildr.+2 uittreed

500.000

0

500.000

500.000

Aanbesteding loopt. Volledige krediet wordt naar verwachting in 2021 aangewend.

1-1-2019

Groenplan Optimaal

0

0

0

0

Krediet is opgeknipt in meerdere deelkredieten die betrekking hebben op het groenplan.

11-7-2019

GP kanaal Busbaan

700.000

-95.679

795.679

795.679

Project wordt in 2021 afgerond

1-1-2020

GP bepl.Oostvel.weg

200.000

15.481

184.519

184.519

Plantseizoen is januari-februari. Project wordt begin 2021 afgerond.

1-1-2020

GP Ecologische knelp

937.500

0

937.500

937.500

Project loopt door tot en met 2023. Uitgaven zijn deels afhankelijk van grondverwerving.

1-1-2020

GP Ecospots

220.000

3.882

216.118

216.118

Project loopt door tot en met 2022

1-1-2020

GP Gr.Wig Elsbos f3N

1.535.000

81.008

1.453.992

1.453.992

Project loopt door tot en met 2022. Uitgaven zijn deels afhankelijk van grondverwerving.

1-1-2020

GP Klimaatrob.Gr.Mal

1.320.000

34.550

1.285.450

1.285.450

Project loopt door tot en met 2022. Uitgaven zijn deels afhankelijk van grondverwerving.

1-1-2020

GP Landschap.inpass.

45.000

45.000

0

0

Project lift mee op het krediet "Aanleg fietspad Elsbosweg", welke doorloopt van 2021 tot en met 2023

1-1-2020

GP Nat.vriend.oevers

350.000

0

350.000

350.000

Project loopt door tot en met 2023

1-1-2020

GP Regel. Landschap

105.000

58.177

46.823

46.823

Project loopt door tot en met 2023

1-1-2020

GP Vergroen.Binnenst

2.350.000

226.111

2.123.889

2.123.889

Project loopt door tot en met 2022

1-1-2020

GP Zuiderpark beteke

660.000

29.283

630.717

630.717

Project loopt door tot en met 2022

1-9-2020

GP Prinsessengrond

185.000

192.663

-7.663

-7.663

De grond is aangekocht. Het krediet kan afgesloten worden.

1-1-2020

GP Ecologisch beheer

80.000

9.179

70.821

70.821

Project loopt door tot en met 2022

1-1-2020

GP Bewust beleven

260.000

750

259.250

259.250

Project loopt door tot en met 2022

1-1-2014

Grp: Beken en spreng

5.691.814

3.102.506

2.589.308

2.589.308

Project loopt nog

1-1-2017

Beek in Kerschoten

1.366.574

1.182.863

183.712

183.712

Project loopt nog

1-1-2017

Driehuizerspreng

83.206

54.391

28.815

28.815

Project loopt nog

1-1-2017

Rode beek, BihO, dkr

0

1.418

-1.418

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2017

Schoolbeek

771.976

86.796

685.180

685.180

Project loopt nog

1-1-2017

Ugchelsebeek zuid

875.782

78.014

797.768

797.768

Project loopt nog

1-1-2017

Ugchelsebeek midden

604.289

276.861

327.428

327.428

Project loopt nog

1-1-2017

Ugchelsebeek noord

1.406.042

799.851

606.191

606.191

Project loopt nog

1-1-2017

Grift centrum

1.223.812

840.613

383.199

383.199

Project loopt nog

1-1-2017

Kayersbeek Zuiderp.

968.123

-69.400

1.037.523

1.037.523

Project loopt nog

1-1-2018

Voorbereidig LvO

3.182.474

220.087

2.962.387

2.962.387

Project loopt en wordt naar verwachting in 2023 afgerond.

1-4-2019

Tunnel Ln vOsseveld

12.050.526

705.981

11.344.545

11.344.545

Project loopt en wordt naar verwachting in 2023 afgerond.

1-1-2019

Riol.tunnel LvOsseve

0

29.021

-29.021

-29.021

Project loopt en wordt naar verwachting in 2023 afgerond.

1-1-2019

Bekabel.tunnel LvOss

0

8.317

-8.317

-8.317

Project loopt en wordt naar verwachting in 2023 afgerond.

1-1-2019

Onvoorz/uitv.kst LvO

0

0

0

0

Project loopt en wordt naar verwachting in 2023 afgerond.

1-1-2019

Uitvoering LvOssevel

0

0

0

0

Project loopt en wordt naar verwachting in 2023 afgerond.

1-1-2019

Voorber. VRI LvOssev

0

14.029

-14.029

-14.029

Project loopt en wordt naar verwachting in 2023 afgerond.

1-1-2019

Uitvoering VRI LvOss

0

0

0

0

Project loopt en wordt naar verwachting in 2023 afgerond.

1-1-2011

Park.app PG div.gara

1.340.000

1.285.909

54.091

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2017

Fietsp.KNoord-Dev.st

452.900

452.900

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-6-2017

Herinr.Leienplein

190.000

162.859

27.141

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2017

Vk.visie17-20- 40 jr

296.916

0

296.916

296.916

Een aantal projecten (aanpassingen fietsdoorstroomaanpassingen) uit MPB 17/20 worden meegnomen en in 2021 uitgevoerd.

1-1-2017

Vk.visie17-20- 25 jr

28.172

0

28.172

28.172

Meenemen naar 2021.

1-1-2017

Vk.visie17-20- 20 jr

159.365

0

159.365

159.365

Een aantal projecten (veilig maken schoolfietsroutes) uit MPB 17/20 worden meegnomen en in 2021 uitgevoerd.

1-1-2018

Vk,visie18-21- 40 jr

134.225

0

134.225

134.225

Project loopt nog en wordt meegenomen naar 2021.

1-1-2018

Vk.visie18-21- 20 jr

210.242

0

210.242

210.242

Project loopt nog en wordt meegenomen naar 2021.

1-1-2018

Vk.visie18-21- 15 jr

53.393

0

53.393

53.393

Meenemen naar 2021.

1-1-2017

Realisatie PRIS

206.847

206.847

0

0

Meenemen naar 2021.

1-1-2018

Uitbr.Lv7hzn 2017+18

2.720.449

79.502

2.640.947

2.640.947

Project door stikstof problematiek vertraagd. Verwachting is dat het project in 2024 kan starten

1-1-2018

Upgr.fietsst.station

0

0

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2018

Vrk.veiligh.Kan.Zuid

133.208

133.208

0

0

Meenemen naar 2021.

1-1-2018

Polderln verbr.tunnl

700.000

700.000

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-9-2018

Aanl.fietsp.Elsboswg

2.061.649

138.116

1.923.533

1.923.533

Door diverse bezwaren heeft dit project vertraging opgelopen en wordt daarom meegenomen naar 2021 en verder.

1-10-2018

aanlg fietsp.Whzerm.

400.000

9.576

390.424

390.424

Project loopt nog en wordt meegenomen naar 2021.

1-1-2018

Capaciteit Europaweg

626.629

626.630

-1

0

Krediet kan afgesloten worden

1-12-2018

Verbet.fr.Adoorn Epe

1.586.065

75.072

1.510.993

1.510.993

Besluitvorming over welke kant het op gaat met project wordt in 2021 genomen.

1-1-2021

Adoorn Wst Comb.natr

520.200

0

520.200

520.200

Project loopt nog en wordt meegenomen naar 2021.

1-1-2019

Vk.visie 2019-2022

138.900

0

138.900

138.900

Project loopt nog en wordt meegenomen naar 2021.

23-5-2019

Website parkeren

50.000

0

50.000

0

Krediet kan afgesloten worden

23-5-2019

Verh.kwal.park.gar.

70.000

0

70.000

70.000

Project loopt nog en wordt meegenomen naar 2021.

23-5-2019

Verhogen kwal.stalli

40.000

0

40.000

40.000

Project loopt nog en wordt meegenomen naar 2021.

1-10-2019

Aanpak onveilige loc

422.208

29.553

392.655

392.655

Project loopt nog en wordt meegenomen naar 2021.

1-12-2019

Ovenbhoek vk veiligh

517.511

20.748

496.763

496.763

Project loopt nog en wordt meegenomen naar 2021.

1-11-2019

Soer.wg Valkenbergpl

464.169

45.648

418.521

418.521

Project loopt nog en wordt meegenomen naar 2021.

1-1-2020

Geluidsreduc.maatreg

207.080

45.400

161.680

161.680

Project loopt nog en wordt meegenomen naar 2021.

1-1-2020

Verv.fietspad tegels

274.320

24.989

249.331

249.331

Project loopt nog en wordt meegenomen naar 2021.

1-1-2021

Laadpalen openb.ruim

253.000

0

253.000

253.000

Project loopt nog en wordt meegenomen naar 2021.

1-8-2020

Fietspaden Sluisoord

248.000

280.500

-32.500

0

Krediet kan afgesloten worden

1-9-2020

Uitbr.Kan.Nrd Ankl.w

500.000

3.150

496.850

496.850

Project loopt nog en wordt meegenomen naar 2021.

1-11-2020

Toerit A50:verkeersl

250.000

0

250.000

250.000

Project loopt nog en wordt meegenomen naar 2021.

1-1-2021

Fietspad Ugchelen bt

149.000

0

149.000

149.000

Project loopt nog en wordt meegenomen naar 2021.

1-1-2020

Onderst.duurz.mobil.

875.000

4.116

870.884

870.884

Project loopt nog en wordt meegenomen naar 2021.

1-1-2015

Verv. inv riool 2015

0

3.988

-3.988

-3.988

Doorlopend krediet

1-1-2015

Verv. inv. riolering

0

0

0

0

Doorlopend krediet

1-7-2016

Klimaat-adaptatie

9.887.676

370.420

9.517.256

9.517.256

Projecten klimaatadaptatie lopen door conform de periode van rioolplan. Bestedingen gaan ten laste van de voorziening

1-7-2017

Knelpunten riolering

3.284.932

1.580.470

1.704.462

1.704.462

Doorlopend krediet

1-1-2020

Life eu-projecrt aer

0

0

0

0

Doorlopend krediet

TOTAAL RUIMTELIJKE LEEFOMGEVING

71.324.451

16.988.137

54.336.313

54.290.818

1-11-2017

Verhardingen 2018

3.899.682

3.899.682

0

0

Krediet kan afgesloten worden

31-12-2019

Gesloten verhardingen 2020

3.737.577

1.874.758

1.862.819

1.862.819

Een aantal grotere projecten als: revitaliseren Schoutenveld, reconstructie Sportlaan en Sportpark, onderhoud Schrijnwerkershorst / Houtsnijdershorst en herinrichting 1e Wormenseweg kregen vertraging.

1-1-2017

Verhard. elem. 2017

4.183.855

4.183.855

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

Verhard. elem. 2019

2.811.365

1.535.086

1.276.279

1.276.279

Een aantal grotere projecten als: revitaliseren Staatsliedenbuurt en Dreven Noord, deels omvormen van Abraham Kuyperstraat en omvormen van de GP Duuringlaan kregen vertraging. Vanwege de gemeentelijke tekorten is eind 2019 gevraagd om investeringen, daar waar mogelijk, te temporiseren (voor wegen was dit €3,5M). Rond de zomer 2020 werd duidelijk dat er geen temporisatie zou plaatsvinden op dit budget. Daarnaast hebben we in 2019 te maken gekregen met problemen rondom PFAS waardoor projecten in de vertraging zijn gekomen. En we zien de afgelopen jaren dat voorbereiding van projecten meer tijd vergt, bijvoorbeeld door intensieve afstemming met de omgeving (burgerparticipatie). Ook door topdrukte in de bouwwereld worden projecten later in uitvoering gebracht. Hierdoor laten we het restant budget overlopen naar 2021 zodat de projecten afgerond kunnen worden.

31-12-2019

Verhard. elem. 2020

2.943.499

83.413

2.860.086

2.860.086

Een aantal grotere projecten als: omvormen van woonstraten Timorlaan, Javalaan, De Hegge, De Rieten, Mr. Van Hasseltlaan, reconstructie Raadsherenveld, Westenenkerzijweg, herinrichting Arnhemseweg kregen vertraging. We zien de afgelopen jaren dat voorbereiding van projecten meer tijd vergt, bijvoorbeeld door intensieve afstemming met de omgeving (burgerparticipatie). Covid-19 heeft hierop een vertragende werking gegeven, waarbij fysieke informatieavonden en inloopmomenten plaatsmaakte voor digitale afstemming en/of 1op1 gespreken. Wij laten het restant budget overlopen naar 2021, zodat afronding van de projecten kan plaatsvinden..

1-1-2020

Bruggen 2020

401.528

61.346

340.182

200.000

Van het restant krediet laten we € 200.000,-- overlopen naar 2021. In 2020 zijn we begonnen met het aanbesteden van een aantal bestekken voor het vervangen van bruggen. Door beperkingen in het werken (corona maatregelen) is er vertraging opgetreden. De aanbesteding van vervanging van (delen) van houten bruggen is in 2020 gedaan. De uitvoering is doorgeschoven naar 2021.

1-1-2020

Openbare verlichting armaturen

399.354

328.954

70.400

60.000

Van het restant krediet ad € 70.399,72, laten we € 60.000,-- overlopen naar 2021. Het resterende budget kan komen te vervallen. De werkzaamheden van SPIE  “Kayersdijk zuidzijde deel 1“ zijn nog niet in 2020 afgerond en lopen voor een klein deel door naar 2021.

1-1-2020

Openbare verlichting masten

499.354

244.273

255.081

120.000

Van het restant krediet ad € 255.081,31 laten we € 120.000,-- overlopen naar 2021, het resterende budget kan komen te vervallen. Er is vertraging in het aandragen van ondergrondse revisie van Liander naar Spie. Hierdoor is vertraging ontstaan in de mastvervanging/plaatsing/verwijdering en verplaatsing. De werkzaamheden worden begin 2021 afgerond.

1-1-2019

VRI's 2018

389.880

287.488

102.392

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

VRI's 2019

398.067

62.996

335.071

335.071

Het ministerie van I&W heeft in het programma Beter Benutten een landelijke aanbesteding gedaan om de verkeerslichten in Nederland intelligent te maken. De zogenaamde I-VRI. DIt betreft een compleet nieuw concept wat ontwikkeltijd nodig heeft. Hierdoor is vertraging opgetreden waardoor uitvoering deels in 2021 zal plaatsvinden.

1-1-2020

VRI's 2020

404.436

281.426

123.010

123.010

Ook in 2020 heeft de transitie van VRI naar iVRI, die nog steeds gaande is, voor veel vertraging gezorgd. Hierdoor werd de vervangingsambitie groter dan wij en de marktpartijen aankonden. Er staan momenteel nog 9 iVRI’s in bestelling. Uitvoering schuift door naar 2021.

Speelvoorzieningen 2020

131.841

77.336

54.505

54.505

Vervanging van speeltoestellen gaat meestal in samenspraak met bewoners en wijkraad. Op enkele locaties in Apeldoorn Noord is er uitgebreid overleg gevoerd om te komen tot de juiste keuze. Het traject heeft langer dan normaal geduurd doordat fysieke bijeenkomsten onmogelijk waren door Covid-19. Daarnaast blijkt de levering van de betreffende speeltoestellen langer te duren dan verwacht, zodat levering en plaatsing van de speeltoestellen pas begin 2021 zal gebeuren.

1-10-2018

Verv,Boomstructuren

3.461.350

1.028.881

2.432.469

2.432.469

Budget 2020 bedroeg € 916.318,--, waarvan we € 227.662,10 laten overlopen naar 2021. De vervanging van bomen wordt zo goed mogelijk integraal afgestemd via wegen- of rioolprojecten. Een aantal projecten heeft vertraging opgelopen (o.a. door Covid-19), waardoor ook de vervanging van bomen doorschuift. Op enkele locaties staat aanplant van extra bomen gepland (o.a. Reigersweg, Elsweg), maar er ontstond vertraging in het participatieproces vanwege beperkte communicatiemogelijkheden in 2020. Dit proces wordt in 2021 voortgezet.

1-10-2018

Verv.Heestervakken

929.922

479.510

450.412

450.412

Budget 2020 bedroeg € 269.065,--, waarvan we € 28.424,09 laten overlopen naar 2021. Aanplant van heesters en vaste planten heeft op een aantal locaties vertraging opgelopen vanwege vertraging van het betreffende project. Ook is er beplanting bestemd voor een bewonersparticipatieproject, maar de aanplant is uitgesteld vanwege Covid-19. De beplanting wordt in 2021 geleverd en aangeplant.

1-10-2018

Berg&B ren.bosvijver

683.200

126.041

557.159

557.159

Zoals in onderstaande tekst in de jaarrekening 2019 reeds is aangegeven loopt dit project door tot in 2021. De voorbereiding voor de renovatie van de bosvijver is in 2018 gestart. Door de PFAS problematiek kon het project niet in 2019 uitgevoerd worden. Naar verwachting zal het project, in verband met evenementen zoals Lumido, starten vanaf eind 2020 met een mogelijke doorloop naar 2021 wanneer de huidige problemen nog niet zijn opgelost.

1-3-2018

Revit.openb.ruimte18

2.100.000

885.773

1.214.227

1.214.227

In 2020 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De uitkomst van de aanbesteding bleek tegen te vallen. Hierdoor schuift het project door naar 2021

1-1-2019

Revit.openb.ruimte21

2.034.000

0

2.034.000

2.034.000

Budget 2020 bedroeg € 508.500.-- De drie pilots zijn nog niet afgerond. Het participatietraject, het maken van de ontwerpen en bestekken heeft in 2020 plaatsgevonden. Uitvoering is gestart en zal in 2021 worden afgerond.

1-3-2022

Revitalisering 2022

6.102.000

0

6.102.000

6.102.000

Krediet vanaf 2022

15-8-2018

Mob.bewakingscamera's

90.000

60.334

29.666

29.666

Betreft de aanschaf en plaatsing van mobiele bewakingscamera's voor winkelcentrum De Eglantier. Levering heeft deels plaatsgevonden. Project wordt in het 1e kwartaal 2021 opgeleverd.

1-7-2019

New Holland T5.110

0

82.850

-82.850

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2019

Rans.MP653C NE500321

78.250

78.250

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2019

RansMP653CF NE500319

78.980

78.980

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2019

08-WX-BN bordenwagen

52.250

52.250

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2019

2019 verv.82-VVJ-5

78.286

78.286

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2019

VFL-59-F F.Ducato3.5

48.542

48.542

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2019

VFS-16-K F.Ducato He

63.496

63.495

1

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2023

Verhard.gesloten2023

2.894.566

0

2.894.566

2.894.566

Krediet 2023

1-1-2023

Verhard.elem.2023

4.341.849

0

4.341.849

4.341.849

Krediet 2023

1-1-2023

Bruggen 2023

408.354

0

408.354

408.354

Krediet 2023

1-1-2023

OV Armaturen 2023

468.713

0

468.713

468.713

Krediet 2023

1-1-2023

Masten 2023

505.273

0

505.273

505.273

Krediet 2023

1-1-2023

VRI's 2023

411.311

0

411.311

411.311

Krediet 2023

1-1-2023

Sierheesters 2023

65.050

0

65.050

65.050

Krediet 2023

1-1-2023

Bomen 2023

74.729

0

74.729

74.729

Krediet 2023

1-1-2023

Speelvoorzien. 2023

134.082

0

134.082

134.082

Krediet 2023

1-1-2023

Routine inv 2023

1.011.398

0

1.011.398

1.011.398

Krediet 2023

1-1-2020

Cruyffcourt Ravelijn

50.000

53.226

-3.226

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2021

Voetbalcourt Maasstr

50.000

0

50.000

50.000

Krediet 2021

1-1-2023

Voetbalc.Jonkerstr.

50.000

0

50.000

50.000

Krediet 2023

1-1-2020

Verv.palen voetg.dom

300.000

0

300.000

300.000

In 2020 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De uitkomst van de aanbesteding bleek tegen te vallen. Hierdoor schuift het project door naar 2021

1-7-2019

Bew.cam. Caterp/Stat

275.000

124.506

150.494

150.494

Het vervangen van camera's Caterplein/fietstunnel station is eind 2019 gestart. In PvE zijn mobiel inzetbare camera’s opgenomen, deze zijn (nog) niet geleverd. Oplevering zal medio 2021 plaatsvinden.

1-7-2020

New Holland T 4040BG

96.016

0

96.016

96.016

Door vertraging heeft de levering niet in 2020 plaatsgevonden, maar zal levering in 2021 plaatsvinden

1-7-2020

Maai/laadcombi P1404

35.000

35.000

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2020

Snippercombi bomenpl

74.900

0

74.900

74.900

Door vertraging heeft de levering niet in 2020 plaatsgevonden, maar zal levering in 2021 plaatsvinden

1-7-2020

Holder C 250 HPZ

106.000

0

106.000

106.000

Door vertraging heeft de levering niet in 2020 plaatsgevonden, maar zal levering in 2021 plaatsvinden

1-7-2020

Maaier NK500303

92.820

92.820

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2020

VHH-12-T Fiat Ducato

53.310

53.310

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2020

VHH-23-T Fiat Ducato

51.714

51.714

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2020

VHL-47-P Fiat Ducato

53.310

53.310

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2020

VHR-17-Z Fiat Ducato

53.310

53.310

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2020

VHR-16-Z Fiat Ducato

51.714

51.714

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2020

auto 6 el.kar ZO 001

20.000

0

20.000

20.000

Door vertraging heeft de levering niet in 2020 plaatsgevonden, maar zal levering in 2021 plaatsvinden

1-7-2020

auto 7 el.kar ZO 002

50.000

0

50.000

50.000

Door vertraging heeft de levering niet in 2020 plaatsgevonden, maar zal levering in 2021 plaatsvinden

1-7-2020

VGV-53-B Peugeot Par

22.892

22.892

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2020

VGV-55-B Peugeot Par

23.253

23.253

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2020

auto10 verv.13-VHT-3

55.000

0

55.000

55.000

Door vertraging heeft de levering niet in 2020 plaatsgevonden, maar zal levering in 2021 plaatsvinden

1-7-2020

RansMP653CX NE500303

85.505

0

85.505

85.505

Door vertraging heeft de levering niet in 2020 plaatsgevonden, maar zal levering in 2021 plaatsvinden

1-7-2020

VGV-54-B Peugeot Par

23.253

23.253

0

0

Krediet kan afgesloten worden

31-12-2019

Strooimaterieel

46.787

46.787

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-3-2020

Invest.kr.Strat.doel

551.000

211.506

339.494

339.494

Het budget wordt vaak gebruikt op onderdelen binnen multidisciplinaire projecten. Dit zijn vaak projecten met een langere voorbereidingstijd en participatie. Een aantal projecten is in dat kader doorgeschoven naar 2021, alsook de bijdrage vanuit dit budget (voorbeelden van doorgeschoven projecten zijn: Schrijnwerkershorst/Houtsnijdershorst, Molenstraat, GP Duringlaan). Een aantal meer “losse” projecten is niet in 2020 uitgevoerd om verschillende redenen. Van capaciteitsgebrek, tot uitstel omdat overleg met belanghebbenden moeizaam was (door corona). Voorbeelden hiervan zijn: aantal verkenningen, drempels Kruisemuntstraat en inclusieve openbare ruimte.

1-7-2021

Toro grasmaaimach. 1

30.000

0

30.000

30.000

Krediet 2021

1-4-2021

Toro grasmaaimach. 2

30.000

0

30.000

30.000

Krediet 2021

1-7-2021

Vv.Nw Holland Boomer

58.157

0

58.157

58.157

Krediet 2021

1-7-2021

Takeuch Midigraver

53.612

0

53.612

53.612

Krediet 2021

1-7-2021

Atlas AR 80 Noord

105.739

0

105.739

105.739

Krediet 2021

1-7-2021

2021 auto1 VH-105-D

37.009

0

37.009

37.009

Krediet 2021

1-7-2021

2021 auto2 VB-127-K

37.009

0

37.009

37.009

Krediet 2021

1-7-2021

2021 auto3 7-VLT-34

58.157

0

58.157

58.157

Krediet 2021

1-7-2021

2021 auto4 92-VZX-8

37.009

0

37.009

37.009

Krediet 2021

1-7-2021

2021 auto5.4-VZB-67

58.157

0

58.157

58.157

Krediet 2021

1-7-2021

2021 auto6 7-VDZ-43

58.157

0

58.157

58.157

Krediet 2021

1-7-2021

2021 auto7 3VZJ-82

58.157

0

58.157

58.157

Krediet 2021

1-7-2021

2021 auto8 VD-902-P

37.009

0

37.009

37.009

Krediet 2021

1-7-2021

2021 auto9 7-VZD-40

58.157

0

58.157

58.157

Krediet 2021

1-7-2021

2021 auto10 VD-728-L

37.009

0

37.009

37.009

Krediet 2021

1-7-2021

2021 auto11 VD-727-L

37.009

0

37.009

37.009

Krediet 2021

1-7-2021

2021 auto12 1-VXV-66

31.722

0

31.722

31.722

Krediet 2021

1-7-2021

2021 auto13 52-VJP-3

47.583

0

47.583

47.583

Krediet 2021

1-7-2021

2021 auto14 42-VND-4

58.157

0

58.157

58.157

Krediet 2021

1-7-2021

2021 Strooimaterieel

60.000

0

60.000

60.000

Krediet 2021

TOTAAL BEHEER EN ONDERHOUD

49.574.632

16.880.404

32.694.228

32.392.248

1-1-2019

Gebruik Koningslijn

250.000

0

250.000

250.000

Door Corona naar 2021 uitgesteld

1-1-2019

Aanleg Wandelknp WZV

600.000

159.877

440.123

440.123

Door Corona naar 2021 uitgesteld

1-1-2019

Branding Adoorn WZV

500.000

0

500.000

500.000

Door Corona naar 2021 uitgesteld

1-1-2019

Wildobserv.postn WZV

500.000

0

500.000

500.000

Door Corona naar 2021 uitgesteld

1-1-2020

T.best.mkn bedr.terr

5.250.000

0

5.250.000

5.250.000

Door Cornona geen projecten opgestart

1-1-2019

Electrotechn Marktpl

70.000

0

70.000

70.000

Te maken van met plein van de stad

1-1-2019

Str.vz.Warenmarkt

200.000

0

200.000

200.000

Werkzaamheden in 2020 opgestart in 2021 uitgevoerd

TOTAAL Publiek, ondernemen en wijken

7.370.000

159.877

7.210.123

7.210.123

1-1-2019

Audiovis.voorz.raadz

400.000

425.352

-25.352

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2022

I-Pads Raadsleden

30.000

0

30.000

30.000

Krediet 2022

TOTAAL RAADS EN RAADSGRIFFIE

430.000

425.352

4.648

30.000

15-12-2018

Comfort. gezinsstad

100.000

42.058

57.942

57.942

Een aantal sport-, spel-, beweeg- en ontmoetingsvoorzieningen in de openbare ruimte te installeren

1-1-2019

Comf.gezinsstad plei

510.000

487.748

22.252

22.252

Een aantal sport-, spel-, beweeg- en ontmoetingsvoorzieningen in de openbare ruimte te installeren

1-1-2020

Comf.gezinst.inr.sch

510.000

415.737

94.263

94.263

Een aantal sport-, spel-, beweeg- en ontmoetingsvoorzieningen in de openbare ruimte te installeren

1-1-2020

Comf.gezinst.speel+b

250.000

1.416

248.584

248.584

Een aantal sport-, spel-, beweeg- en ontmoetingsvoorzieningen in de openbare ruimte te installeren

1-1-2020

Cmf gezinstad sp+bew

228.157

93.694

134.463

134.463

Een aantal sport-, spel-, beweeg- en ontmoetingsvoorzieningen in de openbare ruimte te installeren

TOTAAL STRATEGIE EN REGIE

1.598.157

1.040.653

557.504

557.504

TOTAAL GENERAAL

245.784.415

96.016.490

149.767.926

148.346.263

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10