Programmaverantwoording

Apeldoorn activeert

Programma 6

Apeldoorn activeert

Taakvelden:

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0.10 Mutaties reserves

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 110.771
Gerealiseerd € 128.201
Afwijking € -14.034
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10