Programmaverantwoording

Apeldoorn activeert

Lessons learned

We hebben ervaren dat we als organisatie wendbaar en flexibel kunnen inspelen op de omstandigheden. We hebben veel extra werkzaamheden moeten verrichten, nieuwe dienstverlening moeten bieden en meerdere keren onze dienstverlening moeten aanpassen, afschalen en opschalen. Dat heeft veel inspanningen gevergd van de organisatie. De wijze waarop we uitvoering gaven aan de Tozo is hier een sprekend voorbeeld van. Een andere les die wij in 2020 hebben geleerd is dat tijdens de crisis mede op verzoek van de Rijksoverheid snel gehandeld moest worden, maar dat we achteraf worden geconfronteerd met allerlei (aanvullende) rechtmatigheidseisen vanuit het Rijk. Hierdoor voerden wij in 2020 aanvullende werkzaamheden uit, waarvan een deel ook in 2021 nog inspanning vergt.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10