Programmaverantwoording

Milieu

Programma 4

Milieu

Taakvelden:

7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
0.10 Mutaties reserves

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 30.814
Gerealiseerd € 36.371
Afwijking € -5.557
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10