Programmaverantwoording

Milieu

Lessons learned

Subsidies voor innovatie en ontwikkeling
In lijn met de door het college ingezette koers om financiën voor innovatie/ontwikkeling extern aan te boren kan vermeld worden dat dit behoorlijk succesvol is geweest. Maar liefst 4 EU-subsidies/projecten op het gebied van circulariteit en een grote subsidie t.b.v. het gasloos maken van een woonwijk zijn toegekend. Het vereist vervolgens wel aandacht deze projecten te bezetten en hierop een goede financiële control in te richten.

Besparen:
Energiepunt: inwoners kunnen heel goed collectief benaderd worden, maar het moet aansluiten op de eigen individuele situatie. Mensen hebben te veel keuzes, waardoor mensen niet meteen tot handelen over gaan; dit leidt tot uitstelgedrag. Geleerde les: onafhankelijk advies en ontzorgen van de inwoner sluit aan op de behoefte van inwoners.

Grootschalige opwek
- Geleerd is om de interne regie bij de gemeente sterker projectmatig te organiseren, om als gemeente informatie voor initiatiefnemers gelijkwaardig ook voor omwonenden beschikbaar te stellen en om met de komst van een omgevingsmanager meer capaciteit en een centraal aanspreekpunt vanuit de gemeente te creëren voor omwonenden. Dit zorgt voor een meer gelijkwaardig speelveld.

- zorgvuldigheid gaat voor snelheid: we willen vaak te snel en zijn gebonden aan (landelijke) afspraken. Echter, de energietransitie heeft invloed op alle inwoners, bedrijven en instellingen van Apeldoorn. Niet alleen vanuit technisch oogpunt, maar ook vanuit maatschappelijk, financieel en sociaal oogpunt. Geleerde les: zorgvuldigheid en tijd nemen om inwoners mee te nemen en te betrekken.

Aardgasvrij
- Evaluatie wijken van de Toekomst: we hebben een evaluatie uitgevoerd naar de 4 wijken van de Toekomst met als doel om te leren van 3 jaar experimenteren en de inzichten mee te nemen in de uitvoeringsstrategie van de Transitievisie Warmte. Uitkomsten waren o.a.: 1) de aanwezige betrokkenheid en capaciteit in de gemeenschap + gunstige fysiek-ruimtelijke condities in een wijk zijn succesbepalend, 2) de regierol van de gemeente kan verschillen in verschillende fasen, 3) zorg voor een gecombineerde aanpak van lange en korte termijn acties om de betrokkenheid van inwoners vast te houden, 4) zorg voor goede communicatie en participatie van inwoners, 5) de energietransitie is geen project, maar een proces met inwoners en partners die je samen bewandelt.

- We zijn volop aan het experimenteren om de energietransitie betaalbaar en daarmee haalbaar te maken voor de inwoner. Dat het complex is, is één ding dat zeker is. Met Transform hebben we gezien dat het aantal woningen om van het aardgas af te halen te hoog  was en daarmee niet realistisch. In het najaar hebben we daarom bestuurlijk gekozen voor een doorstart door Transform toe te passen op een realistischer aantal woningen (Kerschoten). Daarnaast zien we ondanks de landelijke lobby bia VNG en G40 dat de landelijke wet- en regelgeving en de financiële instrumenten nog niet op orde zijn.

-  In Kerschoten werken we samen met de partners onder leiding van een onafhankelijke procesregisseur. Dit werkt goed en geeft de ruimte om de gemeentelijk belangen in dit project te borgen. We hebben in 2020 veel aandacht besteed om bestuurders en beslissers mee te nemen in het proces ter voorbereiding van de besluiten die in 2021 over de verdere samenwerking genomen gaan worden. De kwaliteit van het proces borgen o.a. met een uitgebreide risicoanalyse incl. beheersmaatregelen. Ook helpen “tegendenkers” en APMW (Apeldoornse Projectmatig Werken) om scherp te blijven en zorgvuldig en verantwoord de volgende stap richting aardgasvrij te zetten. Samen borgen we de kwaliteit van het proces.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10