Programmaverantwoording

Milieu

(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingRekeningAfwijking
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo
7.3 Afval19.14424.0144.87020.02424.625-4.601880611-269
7.4 Milieubeheer9.1422.159-6.9837.7898.047-258-1.3535.8887.241
07300001 Aanslag afvalstoffenheffing587-587587587
07300002 Afvalverzameling/-verwerking371698327349708-359-221032
07300013 Inzameling afval11.649-11.64910.07310.073-1.5761.576
07300014 Verwerking afval4.883-4.8833.4903.490-1.3931.393
07300019 Ondergrondse containers-2-2-22
07300020 Beheer milieupark overslaglocatie111-111107107-44
07300023 Overige (huishoudelijk) afval234202-3252792435293-110-403
07300024 Regie afval271-2715050-221221
07300026 Retourpunten373737-37
07300027 Afvalfonds bcf2.3752.37579-10.42010.49979-12.795-12.874
07300029 Afvalstoffenheffing20.62620.6263421.240-21.20634614580
07300031 Loonkosten taakveld 7.3 RL320-320320320
07300034 Circulaire economie493113-38026546219-228-67161
07300037 Voorziening Huisvuilrecht TV 7.31.6461.6461.646-1.646
07300038 Area055 - Cleantech werk225-2258181-144144
07300040 Afvalfonds btw2.38112.959-10.5782.38112.95910.578
07400001 Loonkosten taakveld 7.4 RL644-644644644
07400002 Kosten OVIJ4.186173-4.0133.7581993.559-42826454
07400003 UB milieubeheer61-61630-24-553085
07400005 Energietransitie1.049-1.04974440704-30540345
07400007 Energieopbrengst Hoenderparkweg204020-20-40-20
07400015 Gevelsanering diverse projecten202202202202
07400016 Renovatiesprong Apeldoorn333-3
07400017 Expl gebiedsgericht grondwaterbeheer233199-3428828855-199-254
07400018 Monitoring asbestdaken55-55-5555
07400019 Regeling Premie op actie energietr.25-2533-2222
07400020 cVVP Interregionaal Subs.proj Europa4675298274836-1-37
07400023 Intensivering toezicht/handhaving223-22320262140-216283
07400024 Energietransitie De Maten185-1851313-172172
07400025 Subsidie coll zonne-energieprojecten50-5088-4242
07400027 Energieloket219-2194458935622689-137
07400028 Energietrans. Kerschoten218-2181745.679-5.505-445.6795.723
07400030 Regeling reductie energ.verbruik1.9281.672-2561.2171.672-455-711711
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen587-587587587
4470 Onderhoud vastgoed24-2444-2020
4422 Waterschapslasten1-111
8450 Huren698698708-7081010
4950 Toegekende reële en bespaarde rente49-493838-1111
4820 Afschrijvingen178-1781821824-4
4480 Adviezen444-4
4420 Belastingen26-2627271-1
4490 Verzekeringen10-101010
4810 Mutaties voorzieningen83-838383
4400 Overige goederen en diensten11.649-11.64910.07310.073-1.5761.576
4400 Overige goederen en diensten4.883-4.8833.4903.490-1.3931.393
4410 Nuts-2-2-22
4950 Toegekende reële en bespaarde rente22-221717-55
4820 Afschrijvingen89-8990901-1
4180 Salarissen en sociale lasten666-6
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen187187115-115-72-72
4400 Overige goederen en diensten348-348253253-9595
4402 Stelposten-382382382-382
4360 Subsidies268-268268268
8400 Overige goederen en diensten1515-2323-38-38
4180 Salarissen en sociale lasten666-6
4400 Overige goederen en diensten271-2713232-239239
4480 Adviezen121212-12
4400 Overige goederen en diensten373737-37
8400 Overige goederen en diensten-10.42010.420-10.420-10.420
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen2.3752.375-2.375-2.375
4400 Overige goederen en diensten797979-79
8250 Leges en andere rechten20.62620.62621.089-21.089463463
8400 Overige goederen en diensten151-151151151
4400 Overige goederen en diensten343434-34
4100 Salarissen en sociale lasten320-320320320
4400 Overige goederen en diensten296-2963232-264264
8507 Inkomensoverdrachten Europese Uni113113-113-113
4180 Salarissen en sociale lasten151515-15
4100 Salarissen en sociale lasten197-19721821821-21
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen21-212121
8400 Overige goederen en diensten21-212121
8501 Inkomensoverdrachten Rijk4-444
4810 Mutaties voorzieningen1.6461.6461.646-1.646
4400 Overige goederen en diensten225-22511-224224
4360 Subsidies808080-80
8400 Overige goederen en diensten12.959-12.95912.95912.959
4400 Overige goederen en diensten2.3812.3812.381-2.381
4100 Salarissen en sociale lasten644-644644644
4400 Overige goederen en diensten4.186-4.1863.7583.758-428428
8400 Overige goederen en diensten173173142-142-31-31
8140 Uitgeleend personeel57-575757
4400 Overige goederen en diensten61-6122-5959
8400 Overige goederen en diensten30-303030
4480 Adviezen444-4
4400 Overige goederen en diensten1.049-1.0496161-988988
4180 Salarissen en sociale lasten434343-43
4140 Ingeleend personeel696969-69
8400 Overige goederen en diensten40-404040
4480 Adviezen567567567-567
4182 Salarissen en sociale lasten444-4
4400 Overige goederen en diensten20-20-2020
8400 Overige goederen en diensten4040-40-40
4400 Overige goederen en diensten181181181-181
8501 Inkomensoverdrachten Rijk202-202202202
4799 Niet verrekenbare BTW212121-21
4400 Overige goederen en diensten333-3
4182 Salarissen en sociale lasten222-2
4400 Overige goederen en diensten199-19922-197197
4712 Bodemsanering191919-19
8400 Overige goederen en diensten199199-199-199
4410 Nuts-1-1-11
4950 Toegekende reële en bespaarde rente8-888
4820 Afschrijvingen26-26264264238-238
4480 Adviezen555-5
4422 Waterschapslasten-11-11-1111
4400 Overige goederen en diensten55-55-5555
4360 Subsidies25-2533-2222
8507 Inkomensoverdrachten Europese Uni7575-75-75
8504 Inkomensoverdrachten provicies74-747474
4400 Overige goederen en diensten46-46797933-33
4140 Ingeleend personeel333-3
4400 Overige goederen en diensten223-223202202-2121
8504 Inkomensoverdrachten provicies62-626262
4182 Salarissen en sociale lasten111-1
4180 Salarissen en sociale lasten111-1
4400 Overige goederen en diensten185-1851111-174174
4360 Subsidies50-5088-4242
4400 Overige goederen en diensten219-219189189-3030
8504 Inkomensoverdrachten provicies89-898989
4480 Adviezen353535-35
4410 Nuts111-1
4100 Salarissen en sociale lasten195195195-195
4360 Subsidies252525-25
4480 Adviezen133133133-133
4400 Overige goederen en diensten218-2181414-204204
4180 Salarissen en sociale lasten272727-27
8400 Overige goederen en diensten48-484848
8501 Inkomensoverdrachten Rijk5.631-5.6315.6315.631
8501 Inkomensoverdrachten Rijk1.6721.6721.672-1.672
4400 Overige goederen en diensten1.928-1.928542542-1.3861.386
4100 Salarissen en sociale lasten121121121-121
4360 Subsidies554554554-554
0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves2.5292.7432148.5552.3006.2556.026-443-6.469
00990055 Rop p4525525636525111636-636
00990064 Resvgebiedsgericht grondwaterbeheer199199288-288-19989288
00990066 Reserve BROA prg41.8602.0191597.4191.4875.9325.559-532-6.091
00990072 Algemene reserve programma 4470-47050050030-30
Mutaties reserves525525636525111636-636
Mutaties reserves199199288-288-19989288
Mutaties reserves1.8602.0191597.4191.4875.9325.559-532-6.091
Mutaties reserves470-47050050030-30
8800 Mutaties reserves525525525-525
4800 Mutaties reserves636636636-636
8800 Mutaties reserves199199288-2888989
4800 Mutaties reserves199-199-199199
4800 Mutaties reserves1.860-1.8607.4197.4195.559-5.559
8800 Mutaties reserves2.0192.0191.487-1.487-532-532
4800 Mutaties reserves470-47050050030-30
Totaal30.81528.916-1.89936.36834.9721.3965.5536.056503
Totaal2.5292.7432148.5552.3006.2556.026-443-6.469
Totaal19.14424.0144.87020.02424.625-4.601880611-269
Totaal9.1422.159-6.9837.7898.047-258-1.3535.8887.241
Totaal525525636525111636-636
Totaal199199288-288-19989288
Totaal1.8602.0191597.4191.4875.9325.559-532-6.091
Totaal470-47050050030-30
Totaal587-587587587
Totaal371698327349708-359-221032
Totaal11.649-11.64910.07310.073-1.5761.576
Totaal4.883-4.8833.4903.490-1.3931.393
Totaal-2-2-22
Totaal111-111107107-44
Totaal234202-3252792435293-110-403
Totaal271-2715050-221221
Totaal373737-37
Totaal2.3752.37579-10.42010.49979-12.795-12.874
Totaal20.62620.6263421.240-21.20634614580
Totaal320-320320320
Totaal493113-38026546219-228-67161
Totaal1.6461.6461.646-1.646
Totaal225-2258181-144144
Totaal2.38112.959-10.5782.38112.95910.578
Totaal644-644644644
Totaal4.186173-4.0133.7581993.559-42826454
Totaal61-61630-24-553085
Totaal1.049-1.04974440704-30540345
Totaal204020-20-40-20
Totaal202202202202
Totaal333-3
Totaal233199-3428828855-199-254
Totaal55-55-5555
Totaal25-2533-2222
Totaal4675298274836-1-37
Totaal223-22320262140-216283
Totaal185-1851313-172172
Totaal50-5088-4242
Totaal219-2194458935622689-137
Totaal218-2181745.679-5.505-445.6795.723
Totaal1.9281.672-2561.2171.672-455-711711
Totaal525525525-525
Totaal636636636-636
Totaal199199288-2888989
Totaal199-199-199199
Totaal1.860-1.8607.4197.4195.559-5.559
Totaal2.0192.0191.487-1.487-532-532
Totaal470-47050050030-30
Totaal587-587587587
Totaal24-2444-2020
Totaal1-111
Totaal698698708-7081010
Totaal49-493838-1111
Totaal178-1781821824-4
Totaal444-4
Totaal26-2627271-1
Totaal10-101010
Totaal83-838383
Totaal11.649-11.64910.07310.073-1.5761.576
Totaal4.883-4.8833.4903.490-1.3931.393
Totaal-2-2-22
Totaal22-221717-55
Totaal89-8990901-1
Totaal666-6
Totaal187187115-115-72-72
Totaal348-348253253-9595
Totaal-382382382-382
Totaal268-268268268
Totaal1515-2323-38-38
Totaal666-6
Totaal271-2713232-239239
Totaal121212-12
Totaal373737-37
Totaal-10.42010.420-10.420-10.420
Totaal2.3752.375-2.375-2.375
Totaal797979-79
Totaal20.62620.62621.089-21.089463463
Totaal151-151151151
Totaal343434-34
Totaal320-320320320
Totaal296-2963232-264264
Totaal113113-113-113
Totaal151515-15
Totaal197-19721821821-21
Totaal21-212121
Totaal21-212121
Totaal4-444
Totaal1.6461.6461.646-1.646
Totaal225-22511-224224
Totaal808080-80
Totaal12.959-12.95912.95912.959
Totaal2.3812.3812.381-2.381
Totaal644-644644644
Totaal4.186-4.1863.7583.758-428428
Totaal173173142-142-31-31
Totaal57-575757
Totaal61-6122-5959
Totaal30-303030
Totaal444-4
Totaal1.049-1.0496161-988988
Totaal434343-43
Totaal696969-69
Totaal40-404040
Totaal567567567-567
Totaal444-4
Totaal20-20-2020
Totaal4040-40-40
Totaal181181181-181
Totaal202-202202202
Totaal212121-21
Totaal333-3
Totaal222-2
Totaal199-19922-197197
Totaal191919-19
Totaal199199-199-199
Totaal-1-1-11
Totaal8-888
Totaal26-26264264238-238
Totaal555-5
Totaal-11-11-1111
Totaal55-55-5555
Totaal25-2533-2222
Totaal7575-75-75
Totaal74-747474
Totaal46-46797933-33
Totaal333-3
Totaal223-223202202-2121
Totaal62-626262
Totaal111-1
Totaal111-1
Totaal185-1851111-174174
Totaal50-5088-4242
Totaal219-219189189-3030
Totaal89-898989
Totaal353535-35
Totaal111-1
Totaal195195195-195
Totaal252525-25
Totaal133133133-133
Totaal218-2181414-204204
Totaal272727-27
Totaal48-484848
Totaal5.631-5.6315.6315.631
Totaal1.6721.6721.672-1.672
Totaal1.928-1.928542542-1.3861.386
Totaal121121121-121
Totaal554554554-554
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10