Programmaverantwoording

Milieu

COVID-19

De bijzondere omstandigheden van afgelopen jaar hebben wel effect gehad op controles door de OVIJ. Hierdoor konden bijvoorbeeld niet alle (her) controles (fysiek) worden uitgevoerd. Ook was er een opwaartse trend in de totale hoeveelheid afval (mensen waren in coronatijd meer thuis) en waren er extra inzamelkosten vanwege coronamaatregelen bij het recycleplein. De pilot afvalscheiding in de binnenstad/Caterplein liep door Corona vertraging op. Het was lastig/niet gepast de contacten met de ondernemers te leggen en de urgentie van afval op dit moment bij ondernemers over te brengen.

Corona heeft ervoor gezorgd dat we o.a. het opleveren van de concept RES hebben uitgesteld. Daarmee is de bewonersparticipatie verplaatst naar augustus en september. Dit heeft niet bij iedereen tot begrip geleid. Tevens is het lastig om bewonersparticipatie te organiseren. We hebben dit deels opgevangen door een hybride bijeenkomst in Orpheus in september.

Door gedwongen tijdelijke sluiting of fors dalende inkomsten zien sommige bedrijven af van investeringen in duurzaamheid. De focus ligt op overleven en soms weten bedrijven niet of ze over een paar jaar nog wel bestaan. Meerdere subsidie-aanvragen zijn hierdoor op het laatst toch niet gedaan, of bedrijven zeggen digitale afspraken af wegens andere prioriteiten. Door Corona zijn minder bedrijven 1 op 1 geadviseerd over de mogelijkheden van zon op dak. Er is meer ingezet op faciliteren en het ondersteunen van stimuleringsinstrumenten, zoals collectieve aanpak bedrijventerreinen. Corona heeft niet tot meer aanvragen bij het energiefonds gezorgd voor zon op dak. Dit komt deels door het maximale leenbedrag en de voorwaarde van 50% co-financiering.

Zonneparkinitiatieven zijn deels vertraagd of stopgezet. De SDE-subsidie termijn is wel verlengd, zodat zonneparkinitiatieven langer de mogelijkheid hebben om een aanvraag in te dienen.
Bij het Energiepunt en de uitvoering van de RRE-subsidies is heel erg gekeken naar alternatieve aanpakken. Dit heeft ertoe geleid dat Corona in een aantal situaties een positieve impact had, bijvoorbeeld de belangstelling voor webinars en de actie Leen was enorm hoog, maar anderzijds had het ook een negatieve impact doordat bezoeken aan inwoners afgelast moesten worden.
Projecten zijn vertraagd en het gaat moeizamer om stappen te maken.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10