Programmaverantwoording

Veiligheid

Programma 2

Veiligheid

Taakvelden:

1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
0.10 Mutaties reserves

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 17.386
Gerealiseerd € 16.971
Afwijking € 679
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10