Programmaverantwoording

Veiligheid

(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingRekeningAfwijking
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer12.479344-12.13512.21734511.872-2621263
1.2 Openbare orde en veiligheid4.860950-3.9104.4408573.583-420-93327
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)48-48-4848
01100002 Kosten oefeningen en overig42-421010-3232
01100004 VNOG11.560-11.56011.40011.400-160160
01100005 Bijdrage stichting VBC (Bosbranden)20-201414-66
01100006 Onderhoud brandkranen60-604949-1111
01100007 Brandweerkazernes33034414277345-68-53154
01100009 Loonkosten taakveld 1.1VR467-467467467
01200001 THOR220-22018243139-384381
01200002 Kosten mobiele handhaving25-2599-1616
01200003 RIEC en Bibob67-6711811851-51
01200004 Integrale veiligheid algemeen244-244102102-142142
01200005 VenJ bijdrage Veiligheidshuizen340-34035935919-19
01200006 Gem bijdrage nog veiligerhuis28-282626-22
01200007 kst bestuursdwang en overig15-1519-8-14923
01200008 Vergunningen publiek domein22402383123-1201-117-118
01200009 Integrale veiligheid33-33-3333
01200010 Veiligheidshuis Noord Oost Gelderl.710710633682-49-77-2849
01200014 Cctv systeem caterplein60-602626-3434
01200015 Cctv systeem stationstunnel76-7655-7171
01200016 Loonkosten taakveld 1.2 POW391-391391391
01200017 Explosieven opruiming Fase 12.074-2.0741.9401.940-134134
01200019 Loonkosten taakveld 1.2 vr565-56561361348-48
01200020 Mobiele camerasystemen10-10222212-12
01200021 Explosieven opruiming Fase 2101010-10
08200001 Loonkosten taakveld 8.2 VR48-48-4848
4400 Overige goederen en diensten42-421010-3232
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen11.214-11.21411.40011.400186-186
4400 Overige goederen en diensten346-346-346346
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen20-201414-66
4471 Onderhoudskosten60-604949-1111
8450 Huren344344345-34511
4820 Afschrijvingen126-1261301304-4
4950 Toegekende reële en bespaarde rente38-383131-77
4799 Niet verrekenbare BTW7-7-77
4810 Mutaties voorzieningen87-878787
4470 Onderhoud vastgoed43-4322-4141
4420 Belastingen24-242222-22
4490 Verzekeringen4-444
4410 Nuts1-1-11
4480 Adviezen111-1
4100 Salarissen en sociale lasten467-467467467
4820 Afschrijvingen134-1342222-112112
4400 Overige goederen en diensten83-8315015067-67
4950 Toegekende reële en bespaarde rente3-3-33
4420 Belastingen222-2
8400 Overige goederen en diensten43-434343
4471 Onderhoudskosten777-7
4480 Adviezen111-1
4400 Overige goederen en diensten25-2599-1616
4400 Overige goederen en diensten26-26818155-55
4480 Adviezen41-413737-44
4180 Salarissen en sociale lasten141414-14
4400 Overige goederen en diensten244-2447171-173173
4480 Adviezen171717-17
4400 Overige goederen en diensten340-3403423422-2
4140 Ingeleend personeel171717-17
4400 Overige goederen en diensten28-282626-22
4400 Overige goederen en diensten13-1311-1212
8400 Overige goederen en diensten9-999
4480 Adviezen2-2-22
4400 Overige goederen en diensten2-2331-1
8250 Leges en andere rechten240240123-123-117-117
4480 Adviezen33-33-3333
4400 Overige goederen en diensten693-693190190-503503
8501 Inkomensoverdrachten Rijk340340340-340
4480 Adviezen10-10303303293-293
8400 Overige goederen en diensten370370123-123-247-247
4402 Stelposten7-7-77
4180 Salarissen en sociale lasten858585-85
4140 Ingeleend personeel161616-16
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten219-219219219
4100 Salarissen en sociale lasten393939-39
4471 Onderhoudskosten57-57-5757
4820 Afschrijvingen3-333
4400 Overige goederen en diensten232323-23
4471 Onderhoudskosten76-7655-7171
4100 Salarissen en sociale lasten391-391391391
4180 Salarissen en sociale lasten333333-33
4480 Adviezen222-2
4400 Overige goederen en diensten2.074-2.0741.9051.905-169169
4100 Salarissen en sociale lasten565-56561361348-48
4820 Afschrijvingen9-9202011-11
4950 Toegekende reële en bespaarde rente1-1221-1
4180 Salarissen en sociale lasten101010-10
4100 Salarissen en sociale lasten48-48-4848
0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves100100312100212312-312
00990053 Rop p210010014010040140-140
00990065 Reserve Egal. explosieven P2172172172-172
Mutaties reserves10010014010040140-140
Mutaties reserves172172172-172
8800 Mutaties reserves100100100-100
4800 Mutaties reserves140140140-140
4800 Mutaties reserves172172172-172
Totaal17.3871.394-15.99316.9691.30215.667-418-92326
Totaal100100312100212312-312
Totaal12.479344-12.13512.21734511.872-2621263
Totaal4.860950-3.9104.4408573.583-420-93327
Totaal48-48-4848
Totaal10010014010040140-140
Totaal172172172-172
Totaal42-421010-3232
Totaal11.560-11.56011.40011.400-160160
Totaal20-201414-66
Totaal60-604949-1111
Totaal33034414277345-68-53154
Totaal467-467467467
Totaal220-22018243139-384381
Totaal25-2599-1616
Totaal67-6711811851-51
Totaal244-244102102-142142
Totaal340-34035935919-19
Totaal28-282626-22
Totaal15-1519-8-14923
Totaal22402383123-1201-117-118
Totaal33-33-3333
Totaal710710633682-49-77-2849
Totaal60-602626-3434
Totaal76-7655-7171
Totaal391-391391391
Totaal2.074-2.0741.9401.940-134134
Totaal565-56561361348-48
Totaal10-10222212-12
Totaal101010-10
Totaal48-48-4848
Totaal100100100-100
Totaal140140140-140
Totaal172172172-172
Totaal42-421010-3232
Totaal11.214-11.21411.40011.400186-186
Totaal346-346-346346
Totaal20-201414-66
Totaal60-604949-1111
Totaal344344345-34511
Totaal126-1261301304-4
Totaal38-383131-77
Totaal7-7-77
Totaal87-878787
Totaal43-4322-4141
Totaal24-242222-22
Totaal4-444
Totaal1-1-11
Totaal111-1
Totaal467-467467467
Totaal134-1342222-112112
Totaal83-8315015067-67
Totaal3-3-33
Totaal222-2
Totaal43-434343
Totaal777-7
Totaal111-1
Totaal25-2599-1616
Totaal26-26818155-55
Totaal41-413737-44
Totaal141414-14
Totaal244-2447171-173173
Totaal171717-17
Totaal340-3403423422-2
Totaal171717-17
Totaal28-282626-22
Totaal13-1311-1212
Totaal9-999
Totaal2-2-22
Totaal2-2331-1
Totaal240240123-123-117-117
Totaal33-33-3333
Totaal693-693190190-503503
Totaal340340340-340
Totaal10-10303303293-293
Totaal370370123-123-247-247
Totaal7-7-77
Totaal858585-85
Totaal161616-16
Totaal219-219219219
Totaal393939-39
Totaal57-57-5757
Totaal3-333
Totaal232323-23
Totaal76-7655-7171
Totaal391-391391391
Totaal333333-33
Totaal222-2
Totaal2.074-2.0741.9051.905-169169
Totaal565-56561361348-48
Totaal9-9202011-11
Totaal1-1221-1
Totaal101010-10
Totaal48-48-4848
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10