Programmaverantwoording

Veiligheid

Lessons learned

Door corona en de tijdelijke maatregelen die zijn getroffen, zien we een verschuiving naar de ‘soort’ criminaliteit. Daar waar eerst high impact crime feiten veel preventieve en opsporingsinzet vroegen, is dit verschoven naar digitale criminaliteit en sociale kwaliteit. Dit zijn ‘soorten’ criminaliteit waar de gewone burger veel last van heeft of kan ondervinden. Alhoewel verklaarbaar hebben we nog geen oplossing voor handen, anders dat er meer capaciteit op moet worden ingezet. Dit betekent extra inzet of een keuze, anders dan de opdracht van de raad, om minder aandacht te besteden aan andere veiligheidsthema’s.
Voor wat betreft ondermijning en georganiseerde criminaliteit hebben doorsnee bewoners van Apeldoorn indirect hinder van deze vorm van criminaliteit. Duidelijk is geworden dat de veiligheidsketen de naïviteit voorbij is voor wat betreft de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning en de aanpak ervan. De ketenpartners werken hierin goed samen, maar hebben nog altijd niet de snelheid die criminele samenwerkingsverbanden hebben. Dat kan ook niet, omdat wij ons aan de wet houden. Wil je hierin stappen kunnen zetten dan zal de organisatie hierop ingericht moeten worden.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10