Programmaverantwoording

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Programma 8

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Taakvelden:

5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
0.10 Mutaties reserves

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 34.672
Gerealiseerd € 35.945
Afwijking € -1.273
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10