Programmaverantwoording

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Lessons learned

2020 verliep, vanwege de coronapandemie, heel anders dan vooraf verwacht.  De pandemie heeft concreet veel invloed gehad op de onderwerpen uit programma 8: cultuur, erfgoed, evenementen en sport. Theaters, musea en sportclubs gingen dicht, evenementen konden niet plaatsvinden, het verenigingsleven stond op een laag pitje, want veel activiteiten mochten niet uitgevoerd worden. Een situatie die vooraf nooit voorspeld had kunnen worden.
De reguliere prestaties probeerden we als gemeente grotendeels te blijven leveren, terwijl tegelijkertijd de nieuwe situatie om allerlei nieuwe prestaties vroegen.  Samen met het cultuur-, evenementen- en sportveld is hier bijzonder flexibel op geacteerd. Hierbij is de buitenruimte meer dan ooit tevoren ontdekt als podium, sportterrein en buitenmuseum. Vanuit de sector werd hierop ingespeeld: van sportlessen in het park tot aan digitale rondleidingen langs kunstwerken. Als we één les kunnen leren uit de pandemie is dat, juist in tijden van crisis, de maatschappelijke behoefte en waardering voor cultuur, erfgoed, evenementen en sport groter is dan ooit: voor ontspanning èn ontmoeting.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10