Programmaverantwoording

Apeldoorn activeert

(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingRekeningAfwijking
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen62570-55555689467-691988
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken1.8901.748-1421.7761.68987-114-5955
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie1315-126226122595-4-99
6.3 Inkomensregelingen70.85253.401-17.45189.27275.90013.37218.42022.4994.079
6.4 Begeleide participatie22.359-22.35921.691-9221.783-668-92576
6.5 Arbeidsparticipatie11.756762-10.9948.0808467.234-3.676843.760
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+3.159279-2.8803.2042292.97545-50-95
03300006 Loonkosten taakveld 3.3 POW141-141141141
03300008 Lasten onderzoek bedrijfskredieten85-854343-4242
03300009 Bbz startend rentedragend5014-361834-16-322052
03300010 Bbz gevestigd om niet252525-25
03300011 Bbz gevestigd krediet205636227-227-20171191
03300012 Rijksvergoeding-172172-172-172
03300014 Loonkosten taakveld 3.3AI329-329329329
04300012 Subsidie educatie1.7481.7481.6871.689-2-61-592
04300022 Regierol aanpak laaggeletterdheid142-1428989-5353
06100031 Wettelijke doelgroepen WK/WWB305-2519118-11-47
06100032 Kinderopvang obv med indicatie101-10119119190-90
06100042 Wettelijke doelgroepen WK/niet-WWB161616-16
06300001 Bijstand (iv)237-23730330366-66
06300002 Kwijtschelding Belastingen1.678-1.6781.8031.803125-125
06300003 WWB Personen in Inrichting1.175-1.1751.1981.19823-23
06300004 IOAW Bijstandsuitkeringen2.62320-2.6032.664-112.67541-31-72
06300005 IOAZ Bijstandsuitkeringen17025-14520820838-25-63
06300006 BBZ Levensonderhoud startende ondern35040-31045816829010812820
06300007 Loonkostensubsidie nieuwe doelgroep1.000-1.0001.298371.26129837-261
06300008 Beschut werk480-480664664184-184
06300009 Inhuur personeel175-1752727-148148
06300011 Rijksvergoeding BUIG49.37049.37051.210-51.2101.8401.840
06300012 Stelpost bijdrage uit vangnet222-2
06300013 Beschermingsbewind2.271-2.2712.3002.30029-29
06300014 Woonkostentoeslag100-1009090-1010
06300015 Woninginr. incl statush. (leenbijst)410329-8132325370-87-7611
06300016 Woninginr. incl statush. (om niet)100-10016416464-64
06300017 Reparatie zak- en kleedgeld115-1151161161-1
06300018 Toeslag levensonderh. tot 21 jaar500-500380380-120120
06300019 Medische kosten215-215142142-7373
06300020 Rechtsbijstand150-150125125-2525
06300021 Ouderen/chron. zieken/gehandicapten50-504646-44
06300022 LO uitk. / 1e mnd huur ex-asielz.170-170168168-22
06300023 Individuele inkomstentoeslag912-91294694634-34
06300024 Individuele studietoeslag235-235173173-6262
06300025 Collectieve aanvullende zorgverz.-57-57-5757
06300026 Ingewisselde strippenkaarten835-835833833-22
06300027 Ingewisselde kidskaarten225-225225225
06300028 Zwemdiploma80-806363-1717
06300029 Subsidieregeling armoedebestrijding75-757575
06300030 Noodfonds / schoolfonds25-251818-77
06300031 Overige kosten lokaal minimabeleid105-105100100-55
06300032 Terugvordering bijzondere bijstand139139157-1571818
06300033 Uitvoeringskosten regelrecht100-1001071077-7
06300034 Loonkosten taakveld 6.3 A&I7.074-7.0747.0747.074
06300035 Bbz gevestigd LO20080-1201487375-52-745
06300036 Afw. voorgaande dienstjaren111-1
06300038 Herwaardering debiteuren SV-9191-91-91
06300039 Rechtsk. en andere deskundige adv9-9-6-6-1515
06300040 WWB Bijstandsuitkeringen47.1081.415-45.69346.1201.06745.053-988-348640
06300041 Regio algemeen-431-43122-347369228462
06300042 Bijdrage POW-61-61-6161
06300043 Bijdrage IV (uren)-48-48-4848
06300044 Bijdrage JZW-130-130-130130
06300045 Bijdrage IV (software)-89-89-119119-30-30
06300046 Bijdrage informatie-25-25-2525
06300047 Bijdrage F&C-86-86-8686
06300048 Bijdrage AI (uren)-2.841-2.841-2.8412.841
06300050 Gemeente Epe2.1912.1912.176-2.176-15-15
06300052 Gemeente Brummen739739744-74455
06300053 Gemeente Brummen - gros230230230-230
06300054 Gemeente Voorst - gros444435-35-9-9
06300055 Gemeente Voorst - sr353535-35
06300058 Gemeente Voorst - stadsbank12-121212
06300059 Meerinzicht - GROS433433394-394-39-39
06300060 Bijdrage van regio1.9831.9831.983-1.983
06300061 Armoedebestrijding kinderen650-650346346-304304
06300064 Heerde - Sociale recherche353514-14-21-21
06300065 Rheden - soc.leningen en san.krediet4410-1066
06300066 Comp. eigen risico zorgverz.932-932775775-157157
06300067 Stadspas150-1504949-101101
06300068 Uitstroompremie iit88-882121-6767
06300069 Gehandicapten parkeerkaart30-3044-2626
06300070 Duurzaamheid50-50-5050
06300071 Tozo levensonderhoud17.86430117.56317.864301-17.563
06300072 Tozo uitvoeringskosten289859-570289859570
06300073 Tozo onderzoek kredieten808080-80
06300074 Tozo rijksbijdrage19.890-19.89019.89019.890
06300075 Tozo krediet1.523111.5121.52311-1.512
06400001 Loonkosten taakveld 6.4 A&I37-373737
06400002 Wet sociale werkvoorziening22.322-22.32221.654-9221.746-668-92576
06500008 Reïntegratietrajacten - werkplekken114-114128111171411-3
06500017 Keuringen nieuwe doelgroep25-252424-11
06500020 Trede O: Overige kosten-1522-154-1522154
06500021 Onderst. budget klanten activering175-175169169-66
06500022 Arbeidsmedische onderzoeken50-503535-1515
06500023 Trede O: stelpost participatiebudget177-1777878-9999
06500026 Wet taaleis10-1044-66
06500027 Loonkosten taakveld 6.5 A&I1.941-1.9411.9411.941
06500028 Herwaardering debiteuren p-budget-22-2-2
06500031 Bewegen naar werk85-857676-99
06500034 ESF 2014-2020222-222-222222
06500035 Statushouders222-2
06500037 Maatsch. begeleiding vluchtelingen367154-2132907283-77-147-70
06500038 Begeleiding beschut werk813-81387887865-65
06500040 Investeringsagenda regelluw70-705151-1919
06500041 Investeringsagenda iedereen doet mee888-8
06500050 2e Tranche - onvoorzien-111-1
06500053 Salarislasten derden1.972-1.9721.9721.972
06500054 Trajecten derden806-806702702-104104
06500055 Inhuur expertise/advisering462-462320320-142142
06500058 Rentegratietraj-dak&thuisl./ex-ged4028-121128-17-2929
06500060 Inhuur statushouders192-192130130-6262
06500064 Impuls klantprofielen44-44-4444
06500071 IPS, Krachtwerk BW214-214136136-7878
06500072 Uitvoering sluitende aanpak46-462828-1818
06500073 IPS trajecten33-3388-2525
06500074 Taaltrajecten statushouders408-40811710107-29110301
06500075 Werkclub Lucrato17-17818164-64
06500076 Inhuur werkclub Lucrato275-2752762761-1
06500077 Perspectief op werk2.097-2.09788-2.0892.089
06500078 Subsidie stimenz werkt83-838383
06500079 Bbz begel.kst start. Ondern.65-654040-2525
06500080 Werk.servicepunt beeldm. Factorwerk241241241-241
06500081 Matchen FactorWerk959595-95
06500082 Werkplek FactorWerk646464-64
06500083 Werkfit FactorWerk393939-39
06500084 Scholing FactorWerk8085-580855
06500085 (Bijdrage) financiele hosting178127-51117127-10-6161
06500086 Overbruggingsactie453453453-453-453453
06500087 SROI125-125125125
06500089 Uitvoeringskosten wet inburgering323-323-323323
06710001 Schuldhulpverlening (INF)40-403232-88
06710013 Loonkosten taakveld 6.7 A&I3.126-3.1263.1263.126
06710014 Kredietverstrekking3057272653-27-4-4
06710015 Schuldregeling bemiddelingskosten858573-73-12-12
06710016 Promotie preventie5-5191914-14
06710017 Bewindvoering-424242-42
06710018 Beschermingsbewind8080160-591-20-21
06710021 Budgetbeheer575743-43-14-14
4100 Salarissen en sociale lasten141-141141141
4480 Adviezen85-854343-4242
4320 Sociale uitkeringen in geld50-501818-3232
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld141434-342020
4320 Sociale uitkeringen in geld252525-25
4320 Sociale uitkeringen in geld20-20-2020
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld5656154-1549898
8400 Overige goederen en diensten73-737373
8501 Inkomensoverdrachten Rijk-172172-172-172
4100 Salarissen en sociale lasten329-329329329
4400 Overige goederen en diensten861861861-861
4360 Subsidies1.748-1.748826826-922922
8501 Inkomensoverdrachten Rijk1.7481.7481.613-1.613-135-135
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten40-404040
8400 Overige goederen en diensten36-363636
4400 Overige goederen en diensten142-1423838-104104
4100 Salarissen en sociale lasten505050-50
4799 Niet verrekenbare BTW111-1
4320 Sociale uitkeringen in geld30-301919-1111
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld551-1-4-4
4320 Sociale uitkeringen in geld101-10119119190-90
4320 Sociale uitkeringen in geld161616-16
4400 Overige goederen en diensten237-23730330366-66
4320 Sociale uitkeringen in geld222-2
4517 Kapitaaloverdrachten overige instellingen en personen1.591-1.5911.7141.714123-123
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen87-878787
4320 Sociale uitkeringen in geld1.175-1.1751.1981.19823-23
4320 Sociale uitkeringen in geld2.623-2.6232.6642.66441-41
8400 Overige goederen en diensten-2727-27-27
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld202016-16-4-4
4320 Sociale uitkeringen in geld170-17020820838-38
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld25251-1-24-24
8400 Overige goederen en diensten-11-1-1
4320 Sociale uitkeringen in geld350-350458458108-108
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld4040187-187147147
8400 Overige goederen en diensten-1919-19-19
4320 Sociale uitkeringen in geld1.000-1.0001.2981.298298-298
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld37-373737
4320 Sociale uitkeringen in geld480-480664664184-184
4140 Ingeleend personeel175-175-175175
4480 Adviezen111-1
4400 Overige goederen en diensten262626-26
8501 Inkomensoverdrachten Rijk49.37049.37051.210-51.2101.8401.840
4320 Sociale uitkeringen in geld222-2
4320 Sociale uitkeringen in geld2.271-2.2712.3002.30029-29
4320 Sociale uitkeringen in geld100-1009090-1010
4320 Sociale uitkeringen in geld410-410323323-8787
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld329329253-253-76-76
4320 Sociale uitkeringen in geld100-10016416464-64
4320 Sociale uitkeringen in geld115-1151161161-1
4320 Sociale uitkeringen in geld500-500380380-120120
4320 Sociale uitkeringen in geld215-215142142-7373
4320 Sociale uitkeringen in geld150-150125125-2525
4320 Sociale uitkeringen in geld50-504646-44
4320 Sociale uitkeringen in geld170-170168168-22
4320 Sociale uitkeringen in geld912-91294694634-34
4320 Sociale uitkeringen in geld235-235173173-6262
4140 Ingeleend personeel444-4
4400 Overige goederen en diensten-61-61-6161
4330 Sociale uitkeringen in natura835-835833833-22
4330 Sociale uitkeringen in natura225-225225225
4320 Sociale uitkeringen in geld80-806363-1717
4360 Subsidies75-757575
4320 Sociale uitkeringen in geld25-251818-77
4400 Overige goederen en diensten94-942020-7474
4320 Sociale uitkeringen in geld6-6606054-54
4480 Adviezen5-5191914-14
4360 Subsidies111-1
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld139139157-1571818
4400 Overige goederen en diensten100-1001061066-6
4480 Adviezen111-1
4100 Salarissen en sociale lasten7.074-7.0747.0747.074
4320 Sociale uitkeringen in geld200-200148148-5252
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld808073-73-7-7
4400 Overige goederen en diensten111-1
8400 Overige goederen en diensten-9191-91-91
4799 Niet verrekenbare BTW222-2
4480 Adviezen9-9-9-9-1818
4400 Overige goederen en diensten111-1
4320 Sociale uitkeringen in geld43.201-43.20146.12046.1202.919-2.919
4400 Overige goederen en diensten3.907-3.907-3.9073.907
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld1.4151.4151.233-1.233-182-182
8400 Overige goederen en diensten-166166-166-166
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten-431-431-3473478484
4400 Overige goederen en diensten777-7
4140 Ingeleend personeel151515-15
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten-61-61-6161
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten-48-48-4848
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten-130-130-130130
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten-89-89-119119-30-30
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten-25-25-2525
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten-86-86-8686
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten-2.841-2.841-2.8412.841
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten2.1912.1912.176-2.176-15-15
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten739739744-74455
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten230230230-230
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten444435-35-9-9
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten353535-35
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten12-121212
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten433433394-394-39-39
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten1.9831.9831.983-1.983
4330 Sociale uitkeringen in natura650-650150150-500500
4320 Sociale uitkeringen in geld777-7
4360 Subsidies125125125-125
4400 Overige goederen en diensten646464-64
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten353514-14-21-21
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten4410-1066
4320 Sociale uitkeringen in geld932-932766766-166166
4400 Overige goederen en diensten777-7
4799 Niet verrekenbare BTW222-2
4180 Salarissen en sociale lasten353535-35
4400 Overige goederen en diensten150-1501414-136136
4320 Sociale uitkeringen in geld88-882121-6767
4320 Sociale uitkeringen in geld30-3044-2626
4320 Sociale uitkeringen in geld50-50-5050
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld301-301301301
4320 Sociale uitkeringen in geld17.86417.86417.864-17.864
4140 Ingeleend personeel140140140-140
4400 Overige goederen en diensten149149149-149
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten859-859859859
4480 Adviezen808080-80
8501 Inkomensoverdrachten Rijk19.890-19.89019.89019.890
4320 Sociale uitkeringen in geld1.5231.5231.523-1.523
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld11-111111
4100 Salarissen en sociale lasten37-373737
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen21.151-21.15121.65421.654503-503
4400 Overige goederen en diensten1.171-1.171-1.1711.171
8460 Pachten-9292-92-92
4400 Overige goederen en diensten114-11412812814-14
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten11-111111
4400 Overige goederen en diensten25-252424-11
4400 Overige goederen en diensten-152-152-152152
8320 Verhaal sociale uitkeringen in geld2-222
4400 Overige goederen en diensten175-175169169-66
4400 Overige goederen en diensten50-503535-1515
4400 Overige goederen en diensten177-1774040-137137
4480 Adviezen373737-37
4455 Betaalde huren111-1
4400 Overige goederen en diensten10-1044-66
4100 Salarissen en sociale lasten1.941-1.9411.9411.941
8400 Overige goederen en diensten-22-2-2
4400 Overige goederen en diensten85-857676-99
4400 Overige goederen en diensten222-222-56-56-278278
4100 Salarissen en sociale lasten565656-56
4400 Overige goederen en diensten222-2
4400 Overige goederen en diensten367-367290290-7777
8501 Inkomensoverdrachten Rijk154154-154-154
8400 Overige goederen en diensten7-777
4400 Overige goederen en diensten813-81387887865-65
4400 Overige goederen en diensten70-705151-1919
4360 Subsidies888-8
4400 Overige goederen en diensten-111-1
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen1.972-1.9721.9721.972
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen806-806702702-104104
4140 Ingeleend personeel462-462234234-228228
4400 Overige goederen en diensten868686-86
8501 Inkomensoverdrachten Rijk282828-28
4400 Overige goederen en diensten40-401111-2929
4140 Ingeleend personeel192-192130130-6262
4400 Overige goederen en diensten44-44-4444
4400 Overige goederen en diensten214-214136136-7878
4400 Overige goederen en diensten46-462828-1818
4400 Overige goederen en diensten33-3388-2525
4400 Overige goederen en diensten408-408117117-291291
8400 Overige goederen en diensten10-101010
4400 Overige goederen en diensten17-17818164-64
4140 Ingeleend personeel275-275275275
4799 Niet verrekenbare BTW111-1
4480 Adviezen5-5883-3
4400 Overige goederen en diensten2.092-2.092-2.0922.092
4360 Subsidies83-838383
4400 Overige goederen en diensten65-654040-2525
4140 Ingeleend personeel777777-77
4480 Adviezen107107107-107
4799 Niet verrekenbare BTW414141-41
4400 Overige goederen en diensten161616-16
4400 Overige goederen en diensten404040-40
4799 Niet verrekenbare BTW121212-12
4100 Salarissen en sociale lasten232323-23
4480 Adviezen202020-20
4400 Overige goederen en diensten212121-21
4140 Ingeleend personeel323232-32
4799 Niet verrekenbare BTW111111-11
4140 Ingeleend personeel323232-32
4799 Niet verrekenbare BTW777-7
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten20-202020
4400 Overige goederen en diensten454545-45
4140 Ingeleend personeel141414-14
8400 Overige goederen en diensten65-656565
4799 Niet verrekenbare BTW111-1
4100 Salarissen en sociale lasten202020-20
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten117117117-117
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen101010-10
4400 Overige goederen en diensten178-178-178178
4140 Ingeleend personeel444-4
4100 Salarissen en sociale lasten112112112-112
4799 Niet verrekenbare BTW111-1
8504 Inkomensoverdrachten provicies453453453-453
4400 Overige goederen en diensten453-453-453453
8400 Overige goederen en diensten125-125125125
4400 Overige goederen en diensten323-323-323323
4400 Overige goederen en diensten40-403232-88
4100 Salarissen en sociale lasten3.126-3.1263.1263.126
4400 Overige goederen en diensten30-302323-77
8400 Overige goederen en diensten575753-53-4-4
4799 Niet verrekenbare BTW111-1
4480 Adviezen222-2
8400 Overige goederen en diensten858573-73-12-12
4400 Overige goederen en diensten5-5161611-11
4799 Niet verrekenbare BTW333-3
4402 Stelposten-424242-42
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen808060-60-20-20
4400 Overige goederen en diensten111-1
8400 Overige goederen en diensten575743-43-14-14
0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves1451453.3961453.2513.396-3.396
00990057 Rop p61451453.3961453.2513.396-3.396
Mutaties reserves1451453.3961453.2513.396-3.396
8800 Mutaties reserves145145145-145
4800 Mutaties reserves3.3963.3963.396-3.396
Totaal110.77256.410-54.362128.20178.80749.39417.42922.3974.968
Totaal1451453.3961453.2513.396-3.396
Totaal62570-55555689467-691988
Totaal1.8901.748-1421.7761.68987-114-5955
Totaal1315-126226122595-4-99
Totaal70.85253.401-17.45189.27275.90013.37218.42022.4994.079
Totaal22.359-22.35921.691-9221.783-668-92576
Totaal11.756762-10.9948.0808467.234-3.676843.760
Totaal3.159279-2.8803.2042292.97545-50-95
Totaal1451453.3961453.2513.396-3.396
Totaal141-141141141
Totaal85-854343-4242
Totaal5014-361834-16-322052
Totaal252525-25
Totaal205636227-227-20171191
Totaal-172172-172-172
Totaal329-329329329
Totaal1.7481.7481.6871.689-2-61-592
Totaal142-1428989-5353
Totaal305-2519118-11-47
Totaal101-10119119190-90
Totaal161616-16
Totaal237-23730330366-66
Totaal1.678-1.6781.8031.803125-125
Totaal1.175-1.1751.1981.19823-23
Totaal2.62320-2.6032.664-112.67541-31-72
Totaal17025-14520820838-25-63
Totaal35040-31045816829010812820
Totaal1.000-1.0001.298371.26129837-261
Totaal480-480664664184-184
Totaal175-1752727-148148
Totaal49.37049.37051.210-51.2101.8401.840
Totaal222-2
Totaal2.271-2.2712.3002.30029-29
Totaal100-1009090-1010
Totaal410329-8132325370-87-7611
Totaal100-10016416464-64
Totaal115-1151161161-1
Totaal500-500380380-120120
Totaal215-215142142-7373
Totaal150-150125125-2525
Totaal50-504646-44
Totaal170-170168168-22
Totaal912-91294694634-34
Totaal235-235173173-6262
Totaal-57-57-5757
Totaal835-835833833-22
Totaal225-225225225
Totaal80-806363-1717
Totaal75-757575
Totaal25-251818-77
Totaal105-105100100-55
Totaal139139157-1571818
Totaal100-1001071077-7
Totaal7.074-7.0747.0747.074
Totaal20080-1201487375-52-745
Totaal111-1
Totaal-9191-91-91
Totaal9-9-6-6-1515
Totaal47.1081.415-45.69346.1201.06745.053-988-348640
Totaal-431-43122-347369228462
Totaal-61-61-6161
Totaal-48-48-4848
Totaal-130-130-130130
Totaal-89-89-119119-30-30
Totaal-25-25-2525
Totaal-86-86-8686
Totaal-2.841-2.841-2.8412.841
Totaal2.1912.1912.176-2.176-15-15
Totaal739739744-74455
Totaal230230230-230
Totaal444435-35-9-9
Totaal353535-35
Totaal12-121212
Totaal433433394-394-39-39
Totaal1.9831.9831.983-1.983
Totaal650-650346346-304304
Totaal353514-14-21-21
Totaal4410-1066
Totaal932-932775775-157157
Totaal150-1504949-101101
Totaal88-882121-6767
Totaal30-3044-2626
Totaal50-50-5050
Totaal17.86430117.56317.864301-17.563
Totaal289859-570289859570
Totaal808080-80
Totaal19.890-19.89019.89019.890
Totaal1.523111.5121.52311-1.512
Totaal37-373737
Totaal22.322-22.32221.654-9221.746-668-92576
Totaal114-114128111171411-3
Totaal25-252424-11
Totaal-1522-154-1522154
Totaal175-175169169-66
Totaal50-503535-1515
Totaal177-1777878-9999
Totaal10-1044-66
Totaal1.941-1.9411.9411.941
Totaal-22-2-2
Totaal85-857676-99
Totaal222-222-222222
Totaal222-2
Totaal367154-2132907283-77-147-70
Totaal813-81387887865-65
Totaal70-705151-1919
Totaal888-8
Totaal-111-1
Totaal1.972-1.9721.9721.972
Totaal806-806702702-104104
Totaal462-462320320-142142
Totaal4028-121128-17-2929
Totaal192-192130130-6262
Totaal44-44-4444
Totaal214-214136136-7878
Totaal46-462828-1818
Totaal33-3388-2525
Totaal408-40811710107-29110301
Totaal17-17818164-64
Totaal275-2752762761-1
Totaal2.097-2.09788-2.0892.089
Totaal83-838383
Totaal65-654040-2525
Totaal241241241-241
Totaal959595-95
Totaal646464-64
Totaal393939-39
Totaal8085-580855
Totaal178127-51117127-10-6161
Totaal453453453-453-453453
Totaal125-125125125
Totaal323-323-323323
Totaal40-403232-88
Totaal3.126-3.1263.1263.126
Totaal3057272653-27-4-4
Totaal858573-73-12-12
Totaal5-5191914-14
Totaal-424242-42
Totaal8080160-591-20-21
Totaal575743-43-14-14
Totaal145145145-145
Totaal3.3963.3963.396-3.396
Totaal141-141141141
Totaal85-854343-4242
Totaal50-501818-3232
Totaal141434-342020
Totaal252525-25
Totaal20-20-2020
Totaal5656154-1549898
Totaal73-737373
Totaal-172172-172-172
Totaal329-329329329
Totaal861861861-861
Totaal1.748-1.748826826-922922
Totaal1.7481.7481.613-1.613-135-135
Totaal40-404040
Totaal36-363636
Totaal142-1423838-104104
Totaal505050-50
Totaal111-1
Totaal30-301919-1111
Totaal551-1-4-4
Totaal101-10119119190-90
Totaal161616-16
Totaal237-23730330366-66
Totaal222-2
Totaal1.591-1.5911.7141.714123-123
Totaal87-878787
Totaal1.175-1.1751.1981.19823-23
Totaal2.623-2.6232.6642.66441-41
Totaal-2727-27-27
Totaal202016-16-4-4
Totaal170-17020820838-38
Totaal25251-1-24-24
Totaal-11-1-1
Totaal350-350458458108-108
Totaal4040187-187147147
Totaal-1919-19-19
Totaal1.000-1.0001.2981.298298-298
Totaal37-373737
Totaal480-480664664184-184
Totaal175-175-175175
Totaal111-1
Totaal262626-26
Totaal49.37049.37051.210-51.2101.8401.840
Totaal222-2
Totaal2.271-2.2712.3002.30029-29
Totaal100-1009090-1010
Totaal410-410323323-8787
Totaal329329253-253-76-76
Totaal100-10016416464-64
Totaal115-1151161161-1
Totaal500-500380380-120120
Totaal215-215142142-7373
Totaal150-150125125-2525
Totaal50-504646-44
Totaal170-170168168-22
Totaal912-91294694634-34
Totaal235-235173173-6262
Totaal444-4
Totaal-61-61-6161
Totaal835-835833833-22
Totaal225-225225225
Totaal80-806363-1717
Totaal75-757575
Totaal25-251818-77
Totaal94-942020-7474
Totaal6-6606054-54
Totaal5-5191914-14
Totaal111-1
Totaal139139157-1571818
Totaal100-1001061066-6
Totaal111-1
Totaal7.074-7.0747.0747.074
Totaal200-200148148-5252
Totaal808073-73-7-7
Totaal111-1
Totaal-9191-91-91
Totaal222-2
Totaal9-9-9-9-1818
Totaal111-1
Totaal43.201-43.20146.12046.1202.919-2.919
Totaal3.907-3.907-3.9073.907
Totaal1.4151.4151.233-1.233-182-182
Totaal-166166-166-166
Totaal-431-431-3473478484
Totaal777-7
Totaal151515-15
Totaal-61-61-6161
Totaal-48-48-4848
Totaal-130-130-130130
Totaal-89-89-119119-30-30
Totaal-25-25-2525
Totaal-86-86-8686
Totaal-2.841-2.841-2.8412.841
Totaal2.1912.1912.176-2.176-15-15
Totaal739739744-74455
Totaal230230230-230
Totaal444435-35-9-9
Totaal353535-35
Totaal12-121212
Totaal433433394-394-39-39
Totaal1.9831.9831.983-1.983
Totaal650-650150150-500500
Totaal777-7
Totaal125125125-125
Totaal646464-64
Totaal353514-14-21-21
Totaal4410-1066
Totaal932-932766766-166166
Totaal777-7
Totaal222-2
Totaal353535-35
Totaal150-1501414-136136
Totaal88-882121-6767
Totaal30-3044-2626
Totaal50-50-5050
Totaal301-301301301
Totaal17.86417.86417.864-17.864
Totaal140140140-140
Totaal149149149-149
Totaal859-859859859
Totaal808080-80
Totaal19.890-19.89019.89019.890
Totaal1.5231.5231.523-1.523
Totaal11-111111
Totaal37-373737
Totaal21.151-21.15121.65421.654503-503
Totaal1.171-1.171-1.1711.171
Totaal-9292-92-92
Totaal114-11412812814-14
Totaal11-111111
Totaal25-252424-11
Totaal-152-152-152152
Totaal2-222
Totaal175-175169169-66
Totaal50-503535-1515
Totaal177-1774040-137137
Totaal373737-37
Totaal111-1
Totaal10-1044-66
Totaal1.941-1.9411.9411.941
Totaal-22-2-2
Totaal85-857676-99
Totaal222-222-56-56-278278
Totaal565656-56
Totaal222-2
Totaal367-367290290-7777
Totaal154154-154-154
Totaal7-777
Totaal813-81387887865-65
Totaal70-705151-1919
Totaal888-8
Totaal-111-1
Totaal1.972-1.9721.9721.972
Totaal806-806702702-104104
Totaal462-462234234-228228
Totaal868686-86
Totaal282828-28
Totaal40-401111-2929
Totaal192-192130130-6262
Totaal44-44-4444
Totaal214-214136136-7878
Totaal46-462828-1818
Totaal33-3388-2525
Totaal408-408117117-291291
Totaal10-101010
Totaal17-17818164-64
Totaal275-275275275
Totaal111-1
Totaal5-5883-3
Totaal2.092-2.092-2.0922.092
Totaal83-838383
Totaal65-654040-2525
Totaal777777-77
Totaal107107107-107
Totaal414141-41
Totaal161616-16
Totaal404040-40
Totaal121212-12
Totaal232323-23
Totaal202020-20
Totaal212121-21
Totaal323232-32
Totaal111111-11
Totaal323232-32
Totaal777-7
Totaal20-202020
Totaal454545-45
Totaal141414-14
Totaal65-656565
Totaal111-1
Totaal202020-20
Totaal117117117-117
Totaal101010-10
Totaal178-178-178178
Totaal444-4
Totaal112112112-112
Totaal111-1
Totaal453453453-453
Totaal453-453-453453
Totaal125-125125125
Totaal323-323-323323
Totaal40-403232-88
Totaal3.126-3.1263.1263.126
Totaal30-302323-77
Totaal575753-53-4-4
Totaal111-1
Totaal222-2
Totaal858573-73-12-12
Totaal5-5161611-11
Totaal333-3
Totaal-424242-42
Totaal808060-60-20-20
Totaal111-1
Totaal575743-43-14-14
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10