Jaarrekening

Toelichting op de balans

3.3.12 Overlopende passiva

Vooruit ontvangen bedragen
Dit zijn bedragen die we in 2020 hebben ontvangen, maar die niet te maken hebben met het boekjaar 2020. Het is geld dat we hebben gekregen voor prestaties die we in 2021 gaan leveren of uitvoeren. We mogen dat geld niet in de exploitatie opnemen en 'parkeren' het daarom tijdelijk op de balans. We hebben de bedragen verdeeld naar de diverse overheden. De bedragen die we van andere instellingen vooruit betaald hebben gekregen, staan bij overige overlopende passiva.

Overige overlopende passiva
Hieronder vallen onder andere bedragen die we nog moeten betalen. Het zijn kosten voor diensten die in 2020 zijn geleverd, maar waarvoor we de factuur nog niet hebben betaald. We hebben de kosten in 2020 al wel in de exploitatie opgenomen.

Op totaal niveau is de overlopende passiva met € 6,9 miljoen toegenomen. Deze post laat vaker fluctuaties zien. Dit maal springen de vooruit ontvangen bedragen van het Rijk en de overige overheden in het oog. Dit betreft subsidies die wij hebben ontvangen, maar waarvan de prestatie nog niet geleverd is. Voorbeelden hiervan zijn Tozo en regiodeal/Cleantech en een ESF-subsidie voor Stedenvierkant.

bedragen x € 1.000,-

11

Overlopende passiva

31-12-2020

31-12-2019

Mutatie

Overige overlopende passiva

11.77

Overige overlopende passiva

38.439

46.824

-8.385

Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk

11.75

VOB het Rijk

16.645

4.394

12.251

Vooruit ontvangen bijdragen van de EU

11.74

Vooruit ontvangen bijdragen van de EU

3.338

120

3.218

Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden

11.76

VOB ov. Overheid

9.851

2.826

7.025

Totaal

Overlopende passiva

68.273

54.164

14.109

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10