Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.1.6 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt tot slot bepaald door de benodigde weerstandscapaciteit op basis van de risico’s af te zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De onderstaande tabel laat deze confrontatie zien op basis waarvan de ratio voor het weerstandsvermogen zichtbaar wordt. Ons weerstandsvermogen ligt tussen 1,5 en 2,5. Dat is voldoende om de gecalculeerde risico’s op te vangen.

Omschrijving

JR

JR

JR

JR

MPB 21-24

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

ALGEMENE DIENST

Weerstandsvermogen AD

0,68

2,75

1,52

1,95

2,17

2,17

2,05

2,08

GRONDBEDRIJF

Weerstandsvermogen GB

1,68

1,81

1,38

1,38

1,73

1,73

1,73

1,73

Totaal Weerstandsvermogen

1,23

2,23

1,49

1,83

2,10

2,10

2,00

2,03

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10