Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico's

2.1.4 Risico's

Risicobeheersing is een continu proces welke vertrekt vanuit de doelstellingen die we als gemeente op de diverse beleidsvelden nastreven. De vraag staat centraal welke risico’s het behalen van deze doelstellingen kunnen belemmeren en hoe die te beheersen óf in een kans om te zetten zijn. De beantwoording van deze vraag leidt tot een overzicht van financiële en niet- financiële risico’s met bijbehorende beheersmaatregelen. Dit overzicht actualiseren wij periodiek. Zoals afgesproken nemen we vervolgens de TOP-risico’s uit dat overzicht in deze paragraaf op. Ook in de programma's zijn deze risico's te vinden. Het gaat dan om risico’s met een groot financieel gevolg (> € 1 miljoen) en/ of met forse invloed op het imago of het halen van onze doelstellingen. De kans van optreden is > 50%. Vanwege het specifieke karakter maken we daarbij onderscheid in risico’s voor de “algemene dienst” en de risico’s die verbonden zijn aan grondexploitaties.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10