Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico's

2.1.4.3 Samenvatting financiële risico's

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de financiële risico’s, bestaande uit de risico’s met betrekking tot de algemene dienst en de risico’s op de grondexploitatie.

Tabel 4.1.9 Totaal risico’s (=benodigde weerstandscapaciteit) * € 1 miljoen

De totaalbedragen in de bovengenoemde tabel worden aangeduid als benodigde weerstands-capaciteit. Voor 2020 is dit een bedrag van € 57,3 miljoen. Of deze weerstandscapaciteit ook beschikbaar is, is hieronder uitgewerkt.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10