Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering organisatie gemeente

2.7.1.4 Doel 3: duurzame en toekomstbestendige huisvesting

Prestatie 1. We werken in een duurzaam en toekomstbestendig stadhuis
Op 16 december 2019 is het vernieuwde stadhuis in gebruik genomen. Gedurende januari 2020 zijn met toestemming van de verhuurder, de laatste opruimwerkzaamheden afgerond aan het Stationsplein. Het stadhuis is volgens een duurzaam en toekomstbestendig concept ingericht, waarbij gebruik is gemaakt van een aantal circulaire aanbestedingen. Voorbeelden hiervan zijn het meubilair, de warme dranken en de catering.

In de zomer van 2020 zijn de laatste gemeentelijke collega’s vanuit het Activerium verhuisd naar het stadhuis. Ook is de computerruimte in het Activerium ontmanteld en elders ondergebracht. Per oktober 2020 is de huurovereenkomst van het Activerium gestopt en zijn de onderhuurovereenkomst en onze dienstverleningsafspraken met het UWV geëindigd.

Bij de opening van het vernieuwde stadhuis is een bijpassend concept voor klantontvangst ingevoerd. Gastheren en gastvrouwen zijn herkenbaar aanwezig bij binnenkomst, daarbij geflankeerd door klantzuilen waarop bezoekers zich kunnen aanmelden voor dienstverlening of zich kunnen aanmelden als bezoeker. De beveiligers zijn daarnaast zichtbaar aanwezig om een veilige werkomgeving te waarborgen voor onze bezoekers en medewerkers.

In 2020 heeft corona een grote invloed gehad op de inrichting van het vernieuwde stadhuis. Om 1,5 meter afstand te waarborgen zijn o.a. opstellingen en hoeveelheid van meubilair gewijzigd, aanpassingen uitgevoerd aan werkplekken om deze corona-veilig te maken, is belettering aangebracht voor verplichte looproutes en zijn wachtruimten voor onze bezoekers aangepast aan de gestelde eisen. Tenslotte zijn ook de vergaderlocaties, raadszaal en de openbare ruimten corona-veilig ingericht.

Prestatie 2. We ontwikkelen de CMO-locaties
Het project van de CMO-locaties (huisvesting Samen055) is vertraagd. In 2020 zijn twee (van in totaal vier) locaties van Samen055 gerealiseerd. Voor vragen over onder meer zorg, werk, geld en opvoeden kunnen inwoners sinds juni 2020 in de wijk terecht in het wijkcentrum De Stolp in de wijk De Maten (Samen055 Oost) en sinds oktober 2020 in Dok Zuid in stadsdeel Zuid (Samen055 Zuid). De derde locatie wordt 1 mei 2021 opgeleverd, gevolgd door de 4e en laatste locatie in 2022.

Bij de inrichting is rekening gehouden met de wensen van betrokken partijen, makkelijk toegankelijk voor inwoners en een prettige werkomgeving voor de diverse zorgpartijen en gemeentelijke collega’s. De locaties kenmerken zich door een herkenbare en uniforme uitstraling passend binnen de kaders van duurzame en toekomstige huisvesting.

Dit is voor de 1e twee locaties gerealiseerd binnen het gestelde budget. Een deel van het budget betreft een incidenteel budget voor verhuizing en inrichting. Als gevolg van het later opleveren en in gebruik nemen van de 3e (in 2021) en 4e locatie (in 2022), reserveren we € 54.000 via de Reserve overlopende projecten voor 2021 om de ingebruikname van de 3e locatie te realiseren.

Indicatoren

  • 90% van de medewerkers werkzaam in het stadhuis geeft dat het klimaat prettig is om in te werken.
  • 70 % van de medewerkers is tevreden over de facilitaire voorzieningen.

Als gevolg van de maatregelen en het vele thuiswerken, is de bezetting van het stadhuis in 2020 minimaal geweest. Een onderzoek naar de ervaringen had een dusdanig lage respons opgeleverd dat met de respons geen reëel beeld zou kunnen worden gegeven van de belevingen. Er heeft dan ook geen onderzoek plaatsgevonden naar het werkklimaat in het vernieuwde stadhuis; derhalve ontbreken cijfers bij bovenstaande indicatoren.
Zodra de omstandigheden dit toelaten, zullen wij een onderzoek naar de voorzieningen houden.

Kadernota’s
Raadsvoorstel Huis van de Stad

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10