Paragrafen

Grondbeleid

2.5.2 Het grondbedrijf

Eén van de instrumenten voor de uitvoering van ons grondbeleid is het grondbedrijf. Het grondbedrijf
werkt mee aan de ruimtelijke ontwikkelingen die de Apeldoornse samenleving wil realiseren, faciliteert
ontwikkelingen, helpt mee bij de uitvoering ervan en ondersteunt het doel om het feitelijk gebruik van
de grond in overeenstemming te brengen met het ruimtelijk gebruik dat we in onze maatschappij
willen. Het grondbedrijf doet dit op basis van de nota grondbeleid die op 13 juni 2013 is vastgesteld. In
deze nota staat aangegeven welke vorm van grondbeleid de gemeente volgt en welke instrumenten
het zal inzetten om het ruimtelijk beleid tot uitvoering te brengen.

Het grondbedrijf stuurt op een zo goed mogelijk financieel resultaat binnen elk project en zorgt er op
eigen kracht voor dat het een financiële reserve heeft die groot genoeg is om financiële risico’s in
lopende en toekomstige projecten op te vangen. Het grondbedrijf toetst alle beleidsvoorstellen in
lopende en toekomstige publieke projecten aan die voorwaarde.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10