Programmaverantwoording

Maatschappelijke ondersteuning

(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingRekeningAfwijking
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie13.9221.763-12.15913.0742.20410.870-8484411.289
6.2 Wijkteams13.775140-13.63513.11742112.696-658281939
6.5 Arbeidsparticipatie199-19923823839-39
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)5.648287-5.3615.2571805.077-391-107284
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+36.826952-35.87434.23239333.839-2.594-5592.035
6.81 Geëscaleerde zorg 18+57.8034.839-52.96459.2183.75955.4591.415-1.080-2.495
7.1 Volksgezondheid1.875-1.8751.610601.550-26560325
06100011 Ontmoeten3.586-3.5863.6452233.42259223164
06100012 Toeleiding/begeleiding naar particip243-243-661-67-3091310
06100013 Dagbesteding1.991-1.9911.9761511.825-15151166
06100014 Mantelzorgondersteuning611-61126032228-35132383
06100015 Vrijwilligersondersteuning1.020-1.0201.371311.34035131-320
06100016 Stelpost reservering265-2655656-209209
06100017 Mantelzorgwaardering498-498476476-2222
06100018 Uitvoering subsidieregeling81-8166-7575
06100019 Slachtofferhulp32-323232
06100020 Accres Soc-culturele accommodaties1.558-1.5581.5301.530-2828
06100021 Accres overige panden90-904646-4444
06100024 Renteloze geldleningen24-24-2424
06100025 Keerkring 7252-524343-99
06100029 Loonkosten taakveld 6.1-7 JZW1.262-1.2621.2621.262
06100035 Sociale Culturele Acco's325806481338805-46713-1-14
06100036 MFA Het Kristal34339956220402-182-1233126
06100037 MFC dok Zuid441374-6746237587211-20
06100038 MFC's en MFA's overig165184192181843453-53
06100040 Vluchtelingenproject88-881212-7676
06100041 Vrijwilligersverzekering28-28-2828
06100046 Stimenz verenigingsburo478-478478478
06100047 Stimenz anti-discriminatie39-393939
06100048 Buurthuis maasstraat51-515151
06100049 De kap, knooppunt mantelzorg454-45453953985-85
06100050 De kap/present vrijwilligersonderst166-1668080-8686
06100051 Uitstapprogramma prostituees31-31-3131
06200001 Onderhoud Topicus178-1781831835-5
06200003 Advies en voorlichting WMO107-1071081081-1
06200006 Inhuur personeel derden438-438388388-5050
06200007 Cliëntondersteuning5.011-5.0114.9372304.707-74230304
06200008 Crisisopvang sociale wijkteams105-10514311-91394
06200009 Organisatiekosten sociale wijkteams2.474-2.4741.9591.959-515515
06200010 Adviesraad sociaal domein74-743131-4343
06200011 Monitoring, benchmarks en innovatie193-19317262110-216283
06200013 Loonkosten taakveld 6.2-7 JZW5.010140-4.8705.0101264.884-14-14
06200015 Loonkosten taakveld 6.2-7 A&I103-103103103
06200026 Organisatiekosten CMO212-212212212
06200027 Onderhoudskosten Topicus-130130130-130
06500001 St. Samenspraak20-201919-11
06500002 St. Vluchtelingenwerk109-109106106-33
06500003 Integratie met Nederlanders70-706969-11
06500042 Bed bad en brood444444-44
06600001 Woonvoorzieningen1.899-1.8992.0022.002103-103
06600002 Scootmobielen, fietsen en rolstoelen3.6766-3.6703.210-1953.405-466-201265
06600005 Gehandicaptenparkeerkaart5290382439-15-28-51-23
06600006 Eigen bijdrage materiële voorz CAK191191342-342151151
06600007 Loonkosten taakveld 6.6 A&I21-212121
06600008 Ten onrechte uitgekeerde WMO-voorz.-66-6-6
06710002 Regie op gestructureerd huish vh HV212.077-12.07711.34111.341-736736
06710004 Individuele vervoerskosten4753-4723322330-143-1142
06710009 Maatwerkvoorz. natura immat WMO PGB1.297-1.2971.0331.033-264264
06710012 Maatwerkvoorz natura immaterieel wmo19.653-19.65318.07318.073-1.5801.580
06710019 Collectief vervoer WMO2.948279-2.6692.4812732.208-467-6461
06710020 Overige kosten Collectief vervoer WM31-31725121415110
06710024 Ten onrechte uitgekeerde PGB5-555
06710026 Eigen bijdrage lokale WMO via CAK67067062-62-608-608
06710027 Bijdrage zorgregio lokale WMO55-5556561-1
06710028 WMO dagbestedingsvervoer290-290844844554-554
06810001 Maatschappelijke opvang1.650-1.6501.319431.276-33143374
06810002 Heroine-verstrekking6406422600600-40-42-2
06810004 Subsidie Moviera (begroot)1.436-1.4361.4361.436
06810005 Centr Sexueel Geweld Zwolle-Enschede99-999999
06810006 Subsidie st. Veilig Thuis NOG (berg.1.689-1.6891.6881.688-11
06810007 Lokaal huis geweld incl jeugdprostit275-275275275
06810008 DUVO middelen tbv activiteiten100-100100100
06810009 Subs Iriszorg.daderopv tijd.huisverb17-171717
06810010 Projecten, oa. MDA++ en innovaties1.461-1.4611.0091.009-452452
06810012 Maatwerk MO/BW44.929-44.92945.84111945.722912119-793
06810015 Overschot MO/BW673-6732.1182.1181.445-1.445
06810017 Loonkosten taakveld 6.81 JZW216-216216216
06810018 Omnizorg625887262630896-266594
06810020 Regio project transformatie BW/MO38150-331452713817121-50
06810022 Herstelacademie340-340340340
06810024 Omnizorg2.003-2.0032.0032.003
06810026 PGB MO/BW699-699460460-239239
06810028 Eigen bijdrage MOBW via CAK3.0893.0891.811-1.811-1.278-1.278
06810029 Bijdrage zorgregio MO/BW55-5556561-1
06810030 Ambulante begeleiding vrouwenopvang207-207207207
06810031 Uitvoering Wvggz233171-622772195844484
06810032 Geweld hoort nergens thuis75-757575
07100001 Loonkosten taakveld 7.1-7 JZW55-555555
07100002 GGD algemeen aandeel1.314-1.3141.277601.217-376097
07100003 Kosten lijkschouw122-12215315331-31
07100004 Gezond en fit384-384125125-259259
4360 Subsidies3.586-3.5863.6453.64559-59
8400 Overige goederen en diensten223-223223223
4360 Subsidies243-243-66-66-309309
8400 Overige goederen en diensten1-111
4360 Subsidies1.941-1.9411.9221.922-1919
4400 Overige goederen en diensten27-27-2727
8400 Overige goederen en diensten151-151151151
4140 Ingeleend personeel23-23484825-25
4100 Salarissen en sociale lasten666-6
8400 Overige goederen en diensten32-323232
4360 Subsidies611-611260260-351351
4360 Subsidies1.020-1.0201.3711.371351-351
8400 Overige goederen en diensten31-313131
4360 Subsidies265-2655656-209209
4360 Subsidies498-498-498498
4400 Overige goederen en diensten476476476-476
4400 Overige goederen en diensten81-8166-7575
4360 Subsidies32-323232
4360 Subsidies929292-92
4400 Overige goederen en diensten10-10-1010
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen1.548-1.5481.4311.431-117117
4455 Betaalde huren333-3
4799 Niet verrekenbare BTW444-4
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen90-904646-4444
4360 Subsidies24-24-2424
4950 Toegekende reële en bespaarde rente14-141111-33
4820 Afschrijvingen30-3031311-1
4490 Verzekeringen1-111
4420 Belastingen7-7-77
4100 Salarissen en sociale lasten1.262-1.2621.2621.262
8518 Kapitaaloverdrachten overige onverdeeld109109109-109
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen97-978989-88
8450 Huren695695694-694-1-1
4950 Toegekende reële en bespaarde rente35-352828-77
4820 Afschrijvingen155-1551571572-2
4799 Niet verrekenbare BTW555-5
4470 Onderhoud vastgoed313131-31
4420 Belastingen34-342424-1010
4490 Verzekeringen4-444
8470 Erfpacht222-2
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen128-1281919-109109
8450 Huren399399402-40233
4950 Toegekende reële en bespaarde rente69-695454-1515
4820 Afschrijvingen102-1021071075-5
4799 Niet verrekenbare BTW111-1
4470 Onderhoud vastgoed666-6
4420 Belastingen44-443333-1111
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen104-10413813834-34
8450 Huren374374375-37511
4950 Toegekende reële en bespaarde rente103-1038181-2222
4820 Afschrijvingen201-2012102109-9
4420 Belastingen22-222222
4490 Verzekeringen11-111111
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen64-6412112157-57
8450 Huren184184184-184
4950 Toegekende reële en bespaarde rente31-312424-77
4820 Afschrijvingen60-6063633-3
4420 Belastingen10-101010
4180 Salarissen en sociale lasten111111-11
4400 Overige goederen en diensten88-8811-8787
4490 Verzekeringen28-28-2828
4360 Subsidies478-478478478
4360 Subsidies39-393939
4360 Subsidies51-515151
4360 Subsidies454-45453953985-85
4360 Subsidies166-1668080-8686
4400 Overige goederen en diensten31-31-3131
4400 Overige goederen en diensten174-1741831839-9
4402 Stelposten4-4-44
4400 Overige goederen en diensten333-3
4480 Adviezen107-107105105-22
4140 Ingeleend personeel438-438388388-5050
4360 Subsidies5.011-5.0114.9374.937-7474
8400 Overige goederen en diensten230-230230230
4400 Overige goederen en diensten105-1051414-9191
8400 Overige goederen en diensten3-333
4400 Overige goederen en diensten2.474-2.4741.5771.577-897897
4140 Ingeleend personeel382382382-382
4400 Overige goederen en diensten74-742525-4949
4455 Betaalde huren666-6
4400 Overige goederen en diensten193-193108108-8585
8400 Overige goederen en diensten62-626262
4100 Salarissen en sociale lasten646464-64
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten140140126-126-14-14
4100 Salarissen en sociale lasten5.010-5.0105.0105.010
4100 Salarissen en sociale lasten103-103103103
4400 Overige goederen en diensten6-6-68-68-7474
4140 Ingeleend personeel194-19427627682-82
4402 Stelposten12-12-1212
4100 Salarissen en sociale lasten444-4
4402 Stelposten-130130130-130
4360 Subsidies20-201919-11
4360 Subsidies109-109106106-33
4360 Subsidies70-7044-6666
4400 Overige goederen en diensten656565-65
4400 Overige goederen en diensten424242-42
4360 Subsidies222-2
4330 Sociale uitkeringen in natura1.898-1.8981.9731.97375-75
4799 Niet verrekenbare BTW121212-12
4400 Overige goederen en diensten111-1
4490 Verzekeringen1-111
4471 Onderhoudskosten151515-15
4330 Sociale uitkeringen in natura3.676-3.6763.0673.067-609609
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen66-6-6
4799 Niet verrekenbare BTW888-8
4400 Overige goederen en diensten135135135-135
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura4-444
8400 Overige goederen en diensten-199199-199-199
8250 Leges en andere rechten909039-39-51-51
4480 Adviezen23-231616-77
4400 Overige goederen en diensten29-2988-2121
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen191191-191-191
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura342-342342342
4100 Salarissen en sociale lasten21-212121
8400 Overige goederen en diensten-66-6-6
4330 Sociale uitkeringen in natura12.617-12.61711.34111.341-1.2761.276
4402 Stelposten-540540540-540
4330 Sociale uitkeringen in natura475-475326326-149149
8400 Overige goederen en diensten332-2-1-1
4400 Overige goederen en diensten222-2
4799 Niet verrekenbare BTW444-4
4330 Sociale uitkeringen in natura1.297-1.2971.0331.033-264264
4330 Sociale uitkeringen in natura21.603-21.60318.06718.067-3.5363.536
4402 Stelposten-1.9501.9501.950-1.950
4799 Niet verrekenbare BTW555-5
4480 Adviezen111-1
4330 Sociale uitkeringen in natura2.948-2.9482.3332.333-615615
4140 Ingeleend personeel148148148-148
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen3232-32-32
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura247247180-180-67-67
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten93-939393
8504 Inkomensoverdrachten provicies51-515151
4400 Overige goederen en diensten31-311818-1313
4360 Subsidies545454-54
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen5-555
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen670670-670-670
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura62-626262
4330 Sociale uitkeringen in natura55-55-5555
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten565656-56
4330 Sociale uitkeringen in natura290-290767767477-477
4799 Niet verrekenbare BTW777777-77
4360 Subsidies826-8261.0061.006180-180
8400 Overige goederen en diensten43-434343
4455 Betaalde huren161616-16
4400 Overige goederen en diensten884-884228228-656656
4402 Stelposten-606060-60
4140 Ingeleend personeel252525-25
4799 Niet verrekenbare BTW363636-36
4180 Salarissen en sociale lasten888-8
8501 Inkomensoverdrachten Rijk642642600-600-42-42
4360 Subsidies640-640600600-4040
4360 Subsidies1.436-1.4361.4361.436
4360 Subsidies99-999999
4360 Subsidies1.689-1.6891.6851.685-44
4799 Niet verrekenbare BTW111-1
4480 Adviezen222-2
4360 Subsidies275-275275275
4360 Subsidies100-1009595-55
4400 Overige goederen en diensten555-5
4360 Subsidies17-171717
4360 Subsidies1.461-1.461-39-39-1.5001.500
4400 Overige goederen en diensten404040-40
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten1.0081.0081.008-1.008
4330 Sociale uitkeringen in natura44.929-44.92945.83745.837908-908
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura69-696969
4400 Overige goederen en diensten444-4
8400 Overige goederen en diensten50-505050
4330 Sociale uitkeringen in natura673-673203203-470470
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten3.7103.7103.710-3.710
4400 Overige goederen en diensten-1.795-1.795-1.7951.795
4100 Salarissen en sociale lasten216-216216216
8450 Huren877877880-88033
8400 Overige goederen en diensten101016-1666
4950 Toegekende reële en bespaarde rente140-140110110-3030
4820 Afschrijvingen366-36637737711-11
4490 Verzekeringen9-999
4470 Onderhoud vastgoed35-35555520-20
4799 Niet verrekenbare BTW7-711114-4
4420 Belastingen29-292929
4810 Mutaties voorzieningen39-393939
4400 Overige goederen en diensten331-331115115-216216
8400 Overige goederen en diensten5050-50-50
4100 Salarissen en sociale lasten252525-25
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten69-696969
4480 Adviezen181818-18
4140 Ingeleend personeel50-5012212272-72
4360 Subsidies172172172-172
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen2-222
4360 Subsidies340-340340340
4360 Subsidies2.003-2.0032.0032.003
4330 Sociale uitkeringen in natura699-699460460-239239
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen3.0893.089-3.089-3.089
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura1.811-1.8111.8111.811
4330 Sociale uitkeringen in natura55-55-5555
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten565656-56
4330 Sociale uitkeringen in natura747474-74
4360 Subsidies207-207133133-7474
4330 Sociale uitkeringen in natura180-180180180
4140 Ingeleend personeel53-534040-1313
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten84-848484
8400 Overige goederen en diensten171171100-100-71-71
4400 Overige goederen en diensten191919-19
4100 Salarissen en sociale lasten202020-20
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen35-353535
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten171717-17
4480 Adviezen111-1
4360 Subsidies75-756161-1414
4100 Salarissen en sociale lasten141414-14
4100 Salarissen en sociale lasten55-555555
8400 Overige goederen en diensten60-606060
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden1.314-1.314-1.3141.314
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen1.2771.2771.277-1.277
4400 Overige goederen en diensten122-12215315331-31
4400 Overige goederen en diensten374-3747474-300300
4360 Subsidies383838-38
4799 Niet verrekenbare BTW999-9
4140 Ingeleend personeel10-1044-66
0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves929279792705797-797
00990058 Rop p7929279792705797-797
Mutaties reserves929279792705797-797
8800 Mutaties reserves929292-92
4800 Mutaties reserves797797797-797
Totaal130.0488.073-121.975127.5437.109120.434-2.505-9641.541
Totaal929279792705797-797
Totaal13.9221.763-12.15913.0742.20410.870-8484411.289
Totaal13.775140-13.63513.11742112.696-658281939
Totaal199-19923823839-39
Totaal5.648287-5.3615.2571805.077-391-107284
Totaal36.826952-35.87434.23239333.839-2.594-5592.035
Totaal57.8034.839-52.96459.2183.75955.4591.415-1.080-2.495
Totaal1.875-1.8751.610601.550-26560325
Totaal929279792705797-797
Totaal3.586-3.5863.6452233.42259223164
Totaal243-243-661-67-3091310
Totaal1.991-1.9911.9761511.825-15151166
Totaal611-61126032228-35132383
Totaal1.020-1.0201.371311.34035131-320
Totaal265-2655656-209209
Totaal498-498476476-2222
Totaal81-8166-7575
Totaal32-323232
Totaal1.558-1.5581.5301.530-2828
Totaal90-904646-4444
Totaal24-24-2424
Totaal52-524343-99
Totaal1.262-1.2621.2621.262
Totaal325806481338805-46713-1-14
Totaal34339956220402-182-1233126
Totaal441374-6746237587211-20
Totaal165184192181843453-53
Totaal88-881212-7676
Totaal28-28-2828
Totaal478-478478478
Totaal39-393939
Totaal51-515151
Totaal454-45453953985-85
Totaal166-1668080-8686
Totaal31-31-3131
Totaal178-1781831835-5
Totaal107-1071081081-1
Totaal438-438388388-5050
Totaal5.011-5.0114.9372304.707-74230304
Totaal105-10514311-91394
Totaal2.474-2.4741.9591.959-515515
Totaal74-743131-4343
Totaal193-19317262110-216283
Totaal5.010140-4.8705.0101264.884-14-14
Totaal103-103103103
Totaal212-212212212
Totaal-130130130-130
Totaal20-201919-11
Totaal109-109106106-33
Totaal70-706969-11
Totaal444444-44
Totaal1.899-1.8992.0022.002103-103
Totaal3.6766-3.6703.210-1953.405-466-201265
Totaal5290382439-15-28-51-23
Totaal191191342-342151151
Totaal21-212121
Totaal-66-6-6
Totaal12.077-12.07711.34111.341-736736
Totaal4753-4723322330-143-1142
Totaal1.297-1.2971.0331.033-264264
Totaal19.653-19.65318.07318.073-1.5801.580
Totaal2.948279-2.6692.4812732.208-467-6461
Totaal31-31725121415110
Totaal5-555
Totaal67067062-62-608-608
Totaal55-5556561-1
Totaal290-290844844554-554
Totaal1.650-1.6501.319431.276-33143374
Totaal6406422600600-40-42-2
Totaal1.436-1.4361.4361.436
Totaal99-999999
Totaal1.689-1.6891.6881.688-11
Totaal275-275275275
Totaal100-100100100
Totaal17-171717
Totaal1.461-1.4611.0091.009-452452
Totaal44.929-44.92945.84111945.722912119-793
Totaal673-6732.1182.1181.445-1.445
Totaal216-216216216
Totaal625887262630896-266594
Totaal38150-331452713817121-50
Totaal340-340340340
Totaal2.003-2.0032.0032.003
Totaal699-699460460-239239
Totaal3.0893.0891.811-1.811-1.278-1.278
Totaal55-5556561-1
Totaal207-207207207
Totaal233171-622772195844484
Totaal75-757575
Totaal55-555555
Totaal1.314-1.3141.277601.217-376097
Totaal122-12215315331-31
Totaal384-384125125-259259
Totaal929292-92
Totaal797797797-797
Totaal3.586-3.5863.6453.64559-59
Totaal223-223223223
Totaal243-243-66-66-309309
Totaal1-111
Totaal1.941-1.9411.9221.922-1919
Totaal27-27-2727
Totaal151-151151151
Totaal23-23484825-25
Totaal666-6
Totaal32-323232
Totaal611-611260260-351351
Totaal1.020-1.0201.3711.371351-351
Totaal31-313131
Totaal265-2655656-209209
Totaal498-498-498498
Totaal476476476-476
Totaal81-8166-7575
Totaal32-323232
Totaal929292-92
Totaal10-10-1010
Totaal1.548-1.5481.4311.431-117117
Totaal333-3
Totaal444-4
Totaal90-904646-4444
Totaal24-24-2424
Totaal14-141111-33
Totaal30-3031311-1
Totaal1-111
Totaal7-7-77
Totaal1.262-1.2621.2621.262
Totaal109109109-109
Totaal97-978989-88
Totaal695695694-694-1-1
Totaal35-352828-77
Totaal155-1551571572-2
Totaal555-5
Totaal313131-31
Totaal34-342424-1010
Totaal4-444
Totaal222-2
Totaal128-1281919-109109
Totaal399399402-40233
Totaal69-695454-1515
Totaal102-1021071075-5
Totaal111-1
Totaal666-6
Totaal44-443333-1111
Totaal104-10413813834-34
Totaal374374375-37511
Totaal103-1038181-2222
Totaal201-2012102109-9
Totaal22-222222
Totaal11-111111
Totaal64-6412112157-57
Totaal184184184-184
Totaal31-312424-77
Totaal60-6063633-3
Totaal10-101010
Totaal111111-11
Totaal88-8811-8787
Totaal28-28-2828
Totaal478-478478478
Totaal39-393939
Totaal51-515151
Totaal454-45453953985-85
Totaal166-1668080-8686
Totaal31-31-3131
Totaal174-1741831839-9
Totaal4-4-44
Totaal333-3
Totaal107-107105105-22
Totaal438-438388388-5050
Totaal5.011-5.0114.9374.937-7474
Totaal230-230230230
Totaal105-1051414-9191
Totaal3-333
Totaal2.474-2.4741.5771.577-897897
Totaal382382382-382
Totaal74-742525-4949
Totaal666-6
Totaal193-193108108-8585
Totaal62-626262
Totaal646464-64
Totaal140140126-126-14-14
Totaal5.010-5.0105.0105.010
Totaal103-103103103
Totaal6-6-68-68-7474
Totaal194-19427627682-82
Totaal12-12-1212
Totaal444-4
Totaal-130130130-130
Totaal20-201919-11
Totaal109-109106106-33
Totaal70-7044-6666
Totaal656565-65
Totaal424242-42
Totaal222-2
Totaal1.898-1.8981.9731.97375-75
Totaal121212-12
Totaal111-1
Totaal1-111
Totaal151515-15
Totaal3.676-3.6763.0673.067-609609
Totaal66-6-6
Totaal888-8
Totaal135135135-135
Totaal4-444
Totaal-199199-199-199
Totaal909039-39-51-51
Totaal23-231616-77
Totaal29-2988-2121
Totaal191191-191-191
Totaal342-342342342
Totaal21-212121
Totaal-66-6-6
Totaal12.617-12.61711.34111.341-1.2761.276
Totaal-540540540-540
Totaal475-475326326-149149
Totaal332-2-1-1
Totaal222-2
Totaal444-4
Totaal1.297-1.2971.0331.033-264264
Totaal21.603-21.60318.06718.067-3.5363.536
Totaal-1.9501.9501.950-1.950
Totaal555-5
Totaal111-1
Totaal2.948-2.9482.3332.333-615615
Totaal148148148-148
Totaal3232-32-32
Totaal247247180-180-67-67
Totaal93-939393
Totaal51-515151
Totaal31-311818-1313
Totaal545454-54
Totaal5-555
Totaal670670-670-670
Totaal62-626262
Totaal55-55-5555
Totaal565656-56
Totaal290-290767767477-477
Totaal777777-77
Totaal826-8261.0061.006180-180
Totaal43-434343
Totaal161616-16
Totaal884-884228228-656656
Totaal-606060-60
Totaal252525-25
Totaal363636-36
Totaal888-8
Totaal642642600-600-42-42
Totaal640-640600600-4040
Totaal1.436-1.4361.4361.436
Totaal99-999999
Totaal1.689-1.6891.6851.685-44
Totaal111-1
Totaal222-2
Totaal275-275275275
Totaal100-1009595-55
Totaal555-5
Totaal17-171717
Totaal1.461-1.461-39-39-1.5001.500
Totaal404040-40
Totaal1.0081.0081.008-1.008
Totaal44.929-44.92945.83745.837908-908
Totaal69-696969
Totaal444-4
Totaal50-505050
Totaal673-673203203-470470
Totaal3.7103.7103.710-3.710
Totaal-1.795-1.795-1.7951.795
Totaal216-216216216
Totaal877877880-88033
Totaal101016-1666
Totaal140-140110110-3030
Totaal366-36637737711-11
Totaal9-999
Totaal35-35555520-20
Totaal7-711114-4
Totaal29-292929
Totaal39-393939
Totaal331-331115115-216216
Totaal5050-50-50
Totaal252525-25
Totaal69-696969
Totaal181818-18
Totaal50-5012212272-72
Totaal172172172-172
Totaal2-222
Totaal340-340340340
Totaal2.003-2.0032.0032.003
Totaal699-699460460-239239
Totaal3.0893.089-3.089-3.089
Totaal1.811-1.8111.8111.811
Totaal55-55-5555
Totaal565656-56
Totaal747474-74
Totaal207-207133133-7474
Totaal180-180180180
Totaal53-534040-1313
Totaal84-848484
Totaal171171100-100-71-71
Totaal191919-19
Totaal202020-20
Totaal35-353535
Totaal171717-17
Totaal111-1
Totaal75-756161-1414
Totaal141414-14
Totaal55-555555
Totaal60-606060
Totaal1.314-1.314-1.3141.314
Totaal1.2771.2771.277-1.277
Totaal122-12215315331-31
Totaal374-3747474-300300
Totaal383838-38
Totaal999-9
Totaal10-1044-66
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10