Programmaverantwoording

Maatschappelijke ondersteuning

Lessons learned

Het jaar 2020 is gekenmerkt door de Coronaepidemie en heeft veel impact gehad op de onderwerpen uit programma 7. Vanaf maart 2020 zijn huisbezoeken nagenoeg niet fysiek uitgevoerd maar is telefonisch contact opgenomen met inwoners die een melding bij het Wmo loket indienden. Er is veel gevraagd van mantelzorgers en de veerkracht van de samenleving.. De veerkracht van de samenleving is groot gebleken, daarnaast heeft deze crisis geleerd dat de zorg-, en welzijnsorganisaties ons en elkaar goed weten te vinden en de samenwerking hierdoor een extra impuls heeft gekregen. Ook zal dit in 2021 nog lang effect hebben.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10