Programmaverantwoording

Maatschappelijke ondersteuning

COVID-19

Ook binnen dit programma zijn de effecten van de coronacrisis met de bijbehorende maatregelen zichtbaar. Samen met onze partners spanden wij ons in om de negatieve gevolgen daarvan te beperken. Voor cliënten betekende dit dat we afspraken maakten met de zorgaanbieders om de hulpverlening, passend binnen de RIVM-richtlijnen, zo veel als mogelijk (alternatief) doorgang te laten vinden. Helaas betekende dat niet dat alle zorgverlening uitgevoerd kon worden. Om het zorglandschap in stand te houden, boden we de zorgaanbieders een continuïteitsregeling aan waarbinnen zij gemiste omzet konden compenseren. Voor de vervoerders troffen wij daarbij een specifieke regeling. Ook stelden wij een regeling open waarbinnen de zorgaanbieders en vervoerders hun meerkosten door Corona konden declareren. Voor beide regelingen sloten wij aan bij de landelijke richtlijnen. Op het gebied van de opvang zorgden wij ervoor dat de locaties voldeden aan de 1,5 meter-richtlijn. Dit betekende het inrichten van extra capaciteit. In NOG-verband werd daarnaast een speciale isolatie-locatie ingericht. Deze is uiteindelijk niet gebruikt voor dak- en thuislozen maar voor bewoners van het AZC.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10