Programmaverantwoording

Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingRekeningAfwijking
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo
0.1 Bestuur9.890121-9.7699.2811709.111-60949658
0.2 Burgerzaken3.8601.929-1.9313.0571.5731.484-803-356447
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden3.0262.734-2923.0712.69737445-37-82
0.5 Treasury10.46812.8412.3739.73510.991-1.256-733-1.850-1.117
0.61 OZB Woningen1.97625.55623.5801.97925.381-23.4023-175-178
0.62 OZB Niet-woningen28.09828.09827.590-27.590-508-508
0.64 Belastingen overig869.6819.595928.990-8.8986-691-697
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds346.032346.032356.955-356.95510.92310.923
0.8 Overige baten en lasten-3.1433473.4901.1815256564.324178-4.146
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)318318318-318
3.4 Economische promotie1.1282.0579291.0061.113-107-122-944-822
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie54-543333-2121
00100001 Burgemeester en wethouders1.366-1.3661.503221.48113722-115
00100003 Raadsgriffie1.122-1.122904904-218218
00100004 Raad1.224-1.2241.2841.28460-60
00100005 Fractieassistentie135-135122122-1313
00100006 Politieke markt273-273163163-110110
00100007 Rekenkamercommissie115-1155858-5757
00100008 Onderzoeksbudget Raad / Griffie33-33-3333
00100009 Communicatiebudget59-593838-2121
00100011 Presentiegelden + overige kosten56-564040-1616
00100012 Nationale ombudsman32-32454513-13
00100014 Werkbudget Stadsdeelmanagement86-865151-3535
00100015 Stadsdeelaanpak198-19821321315-15
00100016 Subsidie aan dorps- en wijkraden439-43942118403-181836
00100017 Diverse kosten dienstverlening47-474747
00100018 Bijdrage regiogemeenten606061-6111
00100019 Huisvesting oude raadhuis97-974242-5555
00100020 Representatie college210-210145145-6565
00100023 Loonkosten taakveld 0.1 SR115-115115115
00100024 Werkb. en contrb. G27/NCIS/ENTP75-755353-2222
00100025 Contributie VNG804-804686686-118118
00100026 Lobbybudget100-1003030-7070
00100027 Regionale Samenwerking442-442383383-5959
00100028 Raadhuis6261-15761-4-55
00100029 Programma dienstverlening
00100035 Vorming en opleiding Raad88-8844-8484
00100036 BROA investeringsbudget808080-80
00100037 Loonkosten taakveld 0.1POW2.132-2.1322.1322.132
00100039 POW Burgerparticipatie250-2502108202-40848
00100040 Accountantskosten202-202365365163-163
00100041 Smart City128-1289090-3838
00200001 Burgerzaken (iv)332-332194194-138138
00200002 Loonkosten taakveld 0.2 POW2.205-2.2052.2052.205
00200003 Reisdocumenten305550245223455-232-82-95-13
00200004 Rijbewijzen24174150087588-501-154-1531
00200005 Naturalisaties en naamswijz.9813133141192-51436118
00200006 Documenten en verklaringen293284-992105-13-201-17922
00200007 Personen en familierecht10520297102227-125-32528
00200008 Basisregistratie personen (BRP)2221-146-2-18-153
00200009 Verkiezingen259-25999-250250
00300001 Vastgoed overig3472383275-43-235
00300002 Woonwagens23-238451336151-10
00300003 Vastgoed te verkopen3691.9351.5665871.954-1.36721819-199
00300004 Verkoopteam vastgoed en grond56-563434-2222
00300006 Rechten & verhuringen overig252523-23-2-2
00300008 Vastgoedbedrijf algemeen864-864648648-216216
00300010 AD budget team vastgoed1.103-1.1031.1031.103
00300011 Zwitsal (btw-aftrek)467595128221314-93-246-281-35
00300012 Zwitsal (btw-vrij)3-325417282251172-79
00300013 Erfpachten vml Grondbedrijf10710710810811
00500001 Treasury10.46812.2111.7439.73510.538-803-733-1.673-940
00500002 Dividenduitkeringen630630453-453-177-177
00610001 WOZ-Woningen1.700-1.7001.7031.7033-3
00610002 OZB-Woningen25.55625.55625.381-25.381-175-175
00620001 WOZ-niet Woningen276-276276276
00620002 OZB-Niet woningen28.09828.09827.590-27.590-508-508
00640001 Hondenbelasting771771757-757-14-14
00640002 Precariobelasting8.1608.16067.835-7.8296-325-331
00640003 Reclamebelasting407407-11-408-408
00640004 Overige Belastingen8634325786399-3135656
00700001 Algemene uitkering346.032346.032356.955-356.95510.92310.923
00800001 Loonkosten taakveld 0.8 INF-7474-222-222-148148
00800002 Concern Stelposten-424424718-2.4313.1491.142-2.431-3.573
00800007 Loonkosten taakveld 0.8 PVG-2.4732.473-1.006-1.0061.467-1.467
00800008 Loonkosten taakveld 0.8 RL-5858-194-194-136136
00800010 Loonkosten taakveld 0.8 ORG-677677293293970-970
00800011 Taakv. overige baten en lasten alg.-123-123-123123
00800012 Huisvesting / gebouwbeheer92-929191-11
00800013 Inhuur lucrato t.b.v. ext. opdracht.49-493535-1414
00800014 Stelpost regio (zomernota)347347347-347
00800016 Stelposten Financien en Control511-511-511511
00800018 Externe Opdrachten Managementbureau95162-679516267
00800019 ZW-poort PPS Veldekster3943931394393-1
00800020 ZW-poort PPS wegener80808080
00800021 Kanaalzone PPS pilot zuid382384-23823842
00800022 Saldo Kostenplaats Salarissen-77-91.573-1.582-21.5731.575
00800023 Loonkosten taakveld 0.8BO-8282159159241-241
00800024 Externe opdrachten PVG/IB25-3253
00800025 Saldo Kostenplaats verzekeringen300300300-300
00800026 Extra uren Coronacrisis174174174-174
00800027 Regio deal Cleantechregio12121212
00900001 Vennootschapsbelasting318318318-318
03400001 Versterking beeldvoming133-133131131-22
03400002 Topevenementen193-19368-54122-125-5471
03400003 Toeristenbelasting12.0572.05611.150-1.149-907-907
03400006 Ondersteuning evenementen801-8018061778951712
05300001 Vormings- en ontw.werk54-543333-2121
4400 Overige goederen en diensten461-461659659198-198
4111 Salarissen bestuurders900-900817817-8383
4401 Werkkostenregeling272727-27
4471 Onderhoudskosten2-2-22
4490 Verzekeringen3-3-33
8400 Overige goederen en diensten22-222222
4401 Werkkostenregeling14-1422-1212
4400 Overige goederen en diensten56-561212-4444
4100 Salarissen en sociale lasten1.013-1.013879879-134134
4140 Ingeleend personeel39-3988-3131
4180 Salarissen en sociale lasten333-3
4400 Overige goederen en diensten94-9412912935-35
4111 Salarissen bestuurders1.000-1.0001.0251.02525-25
4490 Verzekeringen2-2-22
4401 Werkkostenregeling119-1197575-4444
4600 Duurzame goederen9-9-99
4480 Adviezen505050-50
4820 Afschrijvingen555-5
4400 Overige goederen en diensten135-135122122-1313
4400 Overige goederen en diensten189-1899494-9595
4820 Afschrijvingen78-785757-2121
4950 Toegekende reële en bespaarde rente6-633-33
4180 Salarissen en sociale lasten999-9
4480 Adviezen100-1003535-6565
4400 Overige goederen en diensten15-1523238-8
4480 Adviezen33-33-3333
4400 Overige goederen en diensten59-593838-2121
4400 Overige goederen en diensten52-524040-1212
4480 Adviezen4-4-44
4480 Adviezen32-3238386-6
4400 Overige goederen en diensten777-7
4400 Overige goederen en diensten86-865151-3535
4400 Overige goederen en diensten198-1982121-177177
4360 Subsidies102102102-102
4100 Salarissen en sociale lasten868686-86
4480 Adviezen444-4
4360 Subsidies439-439421421-1818
8400 Overige goederen en diensten18-181818
4400 Overige goederen en diensten2-2343432-32
4820 Afschrijvingen14-141212-22
4950 Toegekende reële en bespaarde rente1-111
4480 Adviezen30-30-3030
8400 Overige goederen en diensten606061-6111
4420 Belastingen10-1077-33
4471 Onderhoudskosten13-1388-55
4400 Overige goederen en diensten22-2227275-5
4820 Afschrijvingen10-101010
4950 Toegekende reële en bespaarde rente1-111
4410 Nuts41-41-11-11-5252
4400 Overige goederen en diensten189-189114114-7575
4420 Belastingen2-211-11
4820 Afschrijvingen16-161616
4401 Werkkostenregeling2-211119-9
4490 Verzekeringen1-1221-1
4455 Betaalde huren111-1
4100 Salarissen en sociale lasten115-115115115
4140 Ingeleend personeel12-12-1212
4400 Overige goederen en diensten63-635353-1010
4400 Overige goederen en diensten804-804280280-524524
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen406406406-406
4400 Overige goederen en diensten25-252020-55
4140 Ingeleend personeel75-75-7575
4455 Betaalde huren101010-10
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen442-442383383-5959
8450 Huren616161-61
4820 Afschrijvingen5-555
4490 Verzekeringen5-555
4420 Belastingen10-101010
4810 Mutaties voorzieningen36-363636
4470 Onderhoud vastgoed6-611-55
4400 Overige goederen en diensten-44-44-4444
4100 Salarissen en sociale lasten444444-44
4400 Overige goederen en diensten88-8844-8484
4100 Salarissen en sociale lasten808080-80
4100 Salarissen en sociale lasten2.132-2.1322.1322.132
4400 Overige goederen en diensten250-250125125-125125
4180 Salarissen en sociale lasten858585-85
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen8-888
4400 Overige goederen en diensten202-202364364162-162
4799 Niet verrekenbare BTW111-1
4400 Overige goederen en diensten128-1286666-6262
4140 Ingeleend personeel242424-24
4400 Overige goederen en diensten185-185164164-2121
4820 Afschrijvingen139-1392929-110110
4950 Toegekende reële en bespaarde rente8-811-77
4100 Salarissen en sociale lasten2.205-2.2052.2052.205
4501 Inkomensoverdrachten Rijk290-290210210-8080
4400 Overige goederen en diensten15-151313-22
8250 Leges en andere rechten550550455-455-95-95
4501 Inkomensoverdrachten Rijk241-2418787-154154
8250 Leges en andere rechten741741588-588-153-153
4501 Inkomensoverdrachten Rijk93-9313513542-42
4400 Overige goederen en diensten5-5661-1
8250 Leges en andere rechten131131192-1926161
8250 Leges en andere rechten284284105-105-179-179
4400 Overige goederen en diensten77-776969-88
4501 Inkomensoverdrachten Rijk216-2162323-193193
4400 Overige goederen en diensten90-903434-5656
4101 Salarissen en sociale lasten585858-58
4820 Afschrijvingen14-1488-66
8250 Leges en andere rechten202202227-2272525
4950 Toegekende reële en bespaarde rente1-111
4401 Werkkostenregeling111-1
4480 Adviezen22-2211-2121
4400 Overige goederen en diensten333-3
8400 Overige goederen en diensten21216-6-15-15
4400 Overige goederen en diensten259-25999-250250
8450 Huren696972-7233
8470 Erfpacht333-3
4820 Afschrijvingen16-161616
4950 Toegekende reële en bespaarde rente4-433-11
4470 Onderhoud vastgoed333-3
4455 Betaalde huren5-5661-1
4410 Nuts7-711-66
4799 Niet verrekenbare BTW111-1
4420 Belastingen2-222
4410 Nuts888-8
4950 Toegekende reële en bespaarde rente21-211717-44
4420 Belastingen2-2886-6
4820 Afschrijvingen515151-51
8750 Verkoop panden51-515151
4180 Salarissen en sociale lasten101010-10
8750 Verkoop panden1.6301.6301.588-1.588-42-42
8450 Huren302302358-3585656
4400 Overige goederen en diensten48-482424-2424
4820 Afschrijvingen108-10814314335-35
8400 Overige goederen en diensten338-855
4490 Verzekeringen12-121212
4950 Toegekende reële en bespaarde rente39-393131-88
4799 Niet verrekenbare BTW3-3484845-45
4470 Onderhoud vastgoed14-14828268-68
4420 Belastingen74-744343-3131
4410 Nuts34-34464612-12
4182 Salarissen en sociale lasten161616-16
4480 Adviezen313131-31
4713 Sloopkosten515151-51
4402 Stelposten37-37-3737
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen505050-50
4180 Salarissen en sociale lasten555-5
4400 Overige goederen en diensten26-26-5-5-3131
4455 Betaalde huren30-301515-1515
4470 Onderhoud vastgoed222-2
4480 Adviezen26-261414-1212
4402 Stelposten-262626-26
4420 Belastingen111-1
4799 Niet verrekenbare BTW222-2
8450 Huren252523-23-2-2
4402 Stelposten8-8-88
4400 Overige goederen en diensten95-95-39-39-134134
4820 Afschrijvingen151-151141141-1010
4950 Toegekende reële en bespaarde rente57-573030-2727
4480 Adviezen91-911717-7474
4470 Onderhoud vastgoed182-182175175-77
4420 Belastingen21-21343413-13
4422 Waterschapslasten220-220217217-33
4410 Nuts141414-14
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen39-39-7-7-4646
4180 Salarissen en sociale lasten666666-66
4100 Salarissen en sociale lasten1.103-1.1031.1031.103
4400 Overige goederen en diensten217-21733-214214
8450 Huren595595282-282-313-313
8400 Overige goederen en diensten32-323232
4480 Adviezen111-1
4470 Onderhoud vastgoed250-250145145-105105
4420 Belastingen242424-24
4410 Nuts484848-48
8450 Huren140-140140140
4400 Overige goederen en diensten222222-22
8400 Overige goederen en diensten32-323232
4799 Niet verrekenbare BTW414141-41
4480 Adviezen-1-1-11
4470 Onderhoud vastgoed137137137-137
4410 Nuts414141-41
4420 Belastingen111111-11
4490 Verzekeringen3-333
4950 Toegekende reële en bespaarde rente102-1021051053-3
8470 Erfpacht979797-97
4470 Onderhoud vastgoed111-1
4400 Overige goederen en diensten5-5-55
8400 Overige goederen en diensten101011-1111
4180 Salarissen en sociale lasten111-1
4990 Overige verrekeningen111-1
8550 Rente3.8253.8252.635-2.635-1.190-1.190
4400 Overige goederen en diensten81-81949413-13
4550 Rente8.700-8.7007.9457.945-755755
8950 Toegekende reële en bespaarde rente8.3868.3867.903-7.903-483-483
4950 Toegekende reële en bespaarde rente1.687-1.6871.7771.77790-90
4552 Fianaciële transacties-81-81-8181
8551 Dividenden en winsten630630453-453-177-177
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen1.675-1.6751.6751.675
4400 Overige goederen en diensten25-2528283-3
8200 Belastingen op producten25.55625.55625.381-25.381-175-175
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen276-276276276
8200 Belastingen op producten28.09828.09827.590-27.590-508-508
8201 Belastingen op huishoudens771771757-757-14-14
8460 Pachten8.1608.1607.835-7.835-325-325
4400 Overige goederen en diensten666-6
8200 Belastingen op producten407407-11-408-408
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen86-868686
8400 Overige goederen en diensten343343399-3995656
8501 Inkomensoverdrachten Rijk346.032346.032356.955-356.95510.92310.923
4182 Salarissen en sociale lasten-35-35-3535
4402 Stelposten-109109109-109
4100 Salarissen en sociale lasten109-109109109
4990 Overige verrekeningen-7474-94-94-2020
4180 Salarissen en sociale lasten-210-210-210210
4140 Ingeleend personeel888-8
8504 Inkomensoverdrachten provicies-5.4025.402-5.402-5.402
4402 Stelposten39-3911011071-71
8990 Overige verrekeningen-363363-363-363
4400 Overige goederen en diensten-4634636086081.071-1.071
8507 Inkomensoverdrachten Europese Uni-774774-774-774
8501 Inkomensoverdrachten Rijk4.108-4.1084.1084.108
4182 Salarissen en sociale lasten-2.012-2.012-2.0122.012
4180 Salarissen en sociale lasten-3.644-3.644-3.6443.644
4140 Ingeleend personeel2.4872.4872.487-2.487
4402 Stelposten-4.2834.2834.283-4.283
4990 Overige verrekeningen-2.4732.473-2.129-2.129344-344
4100 Salarissen en sociale lasten4.283-4.2834.3244.32441-41
4799 Niet verrekenbare BTW888-8
4400 Overige goederen en diensten555-5
4189 Salarissen en sociale lasten-45-45-4545
4180 Salarissen en sociale lasten-255-255-255255
4100 Salarissen en sociale lasten114-114114114
4182 Salarissen en sociale lasten-11-11-1111
4402 Stelposten-114114114-114
4990 Overige verrekeningen-5858-87-87-2929
4189 Salarissen en sociale lasten454545-45
4402 Stelposten-1.5011.5011.501-1.501
4990 Overige verrekeningen-677677677-677
4100 Salarissen en sociale lasten1.501-1.5011.2251.225-276276
4180 Salarissen en sociale lasten-932-932-932932
4189 Salarissen en sociale lasten-123-123-123123
4820 Afschrijvingen83-8384841-1
4950 Toegekende reële en bespaarde rente9-977-22
4140 Ingeleend personeel49-493535-1414
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten347347347-347
4402 Stelposten511-511-511511
4180 Salarissen en sociale lasten959595-95
8400 Overige goederen en diensten162-162162162
4180 Salarissen en sociale lasten222-2
4716 Grondwerken999-9
4480 Adviezen191919-19
4400 Overige goederen en diensten111-1
8702 Verkoop woningbouwterrein320-320320320
8970 Overige goederen en diensten72-727272
4991 Winstneming grondbedrijf311311311-311
4950 Toegekende reële en bespaarde rente-1-1-11
4990 Overige verrekeningen111-1
8700 Grond1-111
4470 Onderhoud vastgoed525252-52
4950 Toegekende reële en bespaarde rente747474-74
4480 Adviezen111-1
8970 Overige goederen en diensten80-808080
4400 Overige goederen en diensten555-5
4184 Salarissen en sociale lasten444-4
4712 Bodemsanering444-4
4716 Grondwerken333-3
4718 Verhardingen en water155155155-155
4480 Adviezen666-6
4950 Toegekende reële en bespaarde rente-184-184-184184
8970 Overige goederen en diensten98-989898
4185 Salarissen en sociale lasten111-1
8700 Grond286-286286286
4990 Overige verrekeningen333-3
4182 Salarissen en sociale lasten-1-1-11
4700 Gronden391391391-391
4100 Salarissen en sociale lasten-77-6.245-6.245-6.2386.238
4480 Adviezen303030-30
4400 Overige goederen en diensten263263263-263
4189 Salarissen en sociale lasten107107107-107
4110 Flexibel salarisbudget838383-83
4140 Ingeleend personeel5.3345.3345.334-5.334
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen60-606060
4101 Salarissen en sociale lasten400400400-400
4799 Niet verrekenbare BTW191919-19
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten127-127127127
8400 Overige goederen en diensten1.254-1.2541.2541.254
8140 Uitgeleend personeel132-132132132
4100 Salarissen en sociale lasten159-159159159
4990 Overige verrekeningen-828282-82
4402 Stelposten-159159159-159
4180 Salarissen en sociale lasten222-2
8400 Overige goederen en diensten5-555
4490 Verzekeringen300300300-300
4180 Salarissen en sociale lasten141141141-141
4182 Salarissen en sociale lasten333333-33
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen121212-12
8501 Inkomensoverdrachten Rijk12-121212
4420 Belastingen318318318-318
4360 Subsidies133-133131131-22
4400 Overige goederen en diensten193-1936868-125125
8400 Overige goederen en diensten-1919-19-19
8501 Inkomensoverdrachten Rijk-3535-35-35
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen1-111
8200 Belastingen op producten2.0572.0571.150-1.150-907-907
4360 Subsidies801-801766766-3535
4400 Overige goederen en diensten404040-40
8400 Overige goederen en diensten17-171717
4360 Subsidies52-523333-1919
4400 Overige goederen en diensten2-2-22
0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves17.01910.845-6.17420.55219.5779753.5338.7325.199
00990012 Reserve Algemeen prg 113.5945.715-7.87916.99510.0376.9583.4014.322921
00990016 Reserve Broa prg 13003001.1387.697-6.5591.1387.3976.259
00990042 Bedrijfsvoeringsreserve p12.0191.7133062.0191.713-306
00990052 Rop p1130130387130257387-387
00990062 Reserve zwitsal park prg 1125-1251313-112112
00990070 Reserve ARG p1.3.3004.7001.400-3.300-4.700-1.400
Mutaties reserves13.5945.715-7.87916.99510.0376.9583.4014.322921
Mutaties reserves3003001.1387.697-6.5591.1387.3976.259
Mutaties reserves2.0191.7133062.0191.713-306
Mutaties reserves130130387130257387-387
Mutaties reserves125-1251313-112112
Mutaties reserves3.3004.7001.400-3.300-4.700-1.400
8800 Mutaties reserves5.7155.71510.037-10.0374.3224.322
4800 Mutaties reserves13.594-13.59416.99516.9953.401-3.401
8800 Mutaties reserves3003007.697-7.6977.3977.397
4800 Mutaties reserves1.1381.1381.138-1.138
8800 Mutaties reserves1.713-1.7131.7131.713
4800 Mutaties reserves2.0192.0192.019-2.019
8800 Mutaties reserves130130130-130
4800 Mutaties reserves387387387-387
4800 Mutaties reserves125-1251313-112112
8800 Mutaties reserves4.7004.700-4.700-4.700
4800 Mutaties reserves3.300-3.300-3.3003.300
Totaal44.364440.241395.87750.305455.562-405.2575.94115.3219.380
Totaal9.890121-9.7699.2811709.111-60949658
Totaal17.01910.845-6.17420.55219.5779753.5338.7325.199
Totaal3.8601.929-1.9313.0571.5731.484-803-356447
Totaal3.0262.734-2923.0712.69737445-37-82
Totaal10.46812.8412.3739.73510.991-1.256-733-1.850-1.117
Totaal1.97625.55623.5801.97925.381-23.4023-175-178
Totaal28.09828.09827.590-27.590-508-508
Totaal869.6819.595928.990-8.8986-691-697
Totaal346.032346.032356.955-356.95510.92310.923
Totaal-3.1433473.4901.1815256564.324178-4.146
Totaal318318318-318
Totaal1.1282.0579291.0061.113-107-122-944-822
Totaal54-543333-2121
Totaal1.366-1.3661.503221.48113722-115
Totaal1.122-1.122904904-218218
Totaal1.224-1.2241.2841.28460-60
Totaal135-135122122-1313
Totaal273-273163163-110110
Totaal115-1155858-5757
Totaal33-33-3333
Totaal59-593838-2121
Totaal56-564040-1616
Totaal32-32454513-13
Totaal86-865151-3535
Totaal198-19821321315-15
Totaal439-43942118403-181836
Totaal47-474747
Totaal606061-6111
Totaal97-974242-5555
Totaal210-210145145-6565
Totaal115-115115115
Totaal75-755353-2222
Totaal804-804686686-118118
Totaal100-1003030-7070
Totaal442-442383383-5959
Totaal6261-15761-4-55
Totaal
Totaal88-8844-8484
Totaal808080-80
Totaal2.132-2.1322.1322.132
Totaal250-2502108202-40848
Totaal202-202365365163-163
Totaal128-1289090-3838
Totaal13.5945.715-7.87916.99510.0376.9583.4014.322921
Totaal3003001.1387.697-6.5591.1387.3976.259
Totaal2.0191.7133062.0191.713-306
Totaal130130387130257387-387
Totaal125-1251313-112112
Totaal3.3004.7001.400-3.300-4.700-1.400
Totaal332-332194194-138138
Totaal2.205-2.2052.2052.205
Totaal305550245223455-232-82-95-13
Totaal24174150087588-501-154-1531
Totaal9813133141192-51436118
Totaal293284-992105-13-201-17922
Totaal10520297102227-125-32528
Totaal2221-146-2-18-153
Totaal259-25999-250250
Totaal3472383275-43-235
Totaal23-238451336151-10
Totaal3691.9351.5665871.954-1.36721819-199
Totaal56-563434-2222
Totaal252523-23-2-2
Totaal864-864648648-216216
Totaal1.103-1.1031.1031.103
Totaal467595128221314-93-246-281-35
Totaal3-325417282251172-79
Totaal10710710810811
Totaal10.46812.2111.7439.73510.538-803-733-1.673-940
Totaal630630453-453-177-177
Totaal1.700-1.7001.7031.7033-3
Totaal25.55625.55625.381-25.381-175-175
Totaal276-276276276
Totaal28.09828.09827.590-27.590-508-508
Totaal771771757-757-14-14
Totaal8.1608.16067.835-7.8296-325-331
Totaal407407-11-408-408
Totaal8634325786399-3135656
Totaal346.032346.032356.955-356.95510.92310.923
Totaal-7474-222-222-148148
Totaal-424424718-2.4313.1491.142-2.431-3.573
Totaal-2.4732.473-1.006-1.0061.467-1.467
Totaal-5858-194-194-136136
Totaal-677677293293970-970
Totaal-123-123-123123
Totaal92-929191-11
Totaal49-493535-1414
Totaal347347347-347
Totaal511-511-511511
Totaal95162-679516267
Totaal3943931394393-1
Totaal80808080
Totaal382384-23823842
Totaal-77-91.573-1.582-21.5731.575
Totaal-8282159159241-241
Totaal25-3253
Totaal300300300-300
Totaal174174174-174
Totaal12121212
Totaal318318318-318
Totaal133-133131131-22
Totaal193-19368-54122-125-5471
Totaal12.0572.05611.150-1.149-907-907
Totaal801-8018061778951712
Totaal54-543333-2121
Totaal461-461659659198-198
Totaal900-900817817-8383
Totaal272727-27
Totaal2-2-22
Totaal3-3-33
Totaal22-222222
Totaal14-1422-1212
Totaal56-561212-4444
Totaal1.013-1.013879879-134134
Totaal39-3988-3131
Totaal333-3
Totaal94-9412912935-35
Totaal1.000-1.0001.0251.02525-25
Totaal2-2-22
Totaal119-1197575-4444
Totaal9-9-99
Totaal505050-50
Totaal555-5
Totaal135-135122122-1313
Totaal189-1899494-9595
Totaal78-785757-2121
Totaal6-633-33
Totaal999-9
Totaal100-1003535-6565
Totaal15-1523238-8
Totaal33-33-3333
Totaal59-593838-2121
Totaal52-524040-1212
Totaal4-4-44
Totaal32-3238386-6
Totaal777-7
Totaal86-865151-3535
Totaal198-1982121-177177
Totaal102102102-102
Totaal868686-86
Totaal444-4
Totaal439-439421421-1818
Totaal18-181818
Totaal2-2343432-32
Totaal14-141212-22
Totaal1-111
Totaal30-30-3030
Totaal606061-6111
Totaal10-1077-33
Totaal13-1388-55
Totaal22-2227275-5
Totaal10-101010
Totaal1-111
Totaal41-41-11-11-5252
Totaal189-189114114-7575
Totaal2-211-11
Totaal16-161616
Totaal2-211119-9
Totaal1-1221-1
Totaal111-1
Totaal115-115115115
Totaal12-12-1212
Totaal63-635353-1010
Totaal804-804280280-524524
Totaal406406406-406
Totaal25-252020-55
Totaal75-75-7575
Totaal101010-10
Totaal442-442383383-5959
Totaal616161-61
Totaal5-555
Totaal5-555
Totaal10-101010
Totaal36-363636
Totaal6-611-55
Totaal-44-44-4444
Totaal444444-44
Totaal88-8844-8484
Totaal808080-80
Totaal2.132-2.1322.1322.132
Totaal250-250125125-125125
Totaal858585-85
Totaal8-888
Totaal202-202364364162-162
Totaal111-1
Totaal128-1286666-6262
Totaal242424-24
Totaal5.7155.71510.037-10.0374.3224.322
Totaal13.594-13.59416.99516.9953.401-3.401
Totaal3003007.697-7.6977.3977.397
Totaal1.1381.1381.138-1.138
Totaal1.713-1.7131.7131.713
Totaal2.0192.0192.019-2.019
Totaal130130130-130
Totaal387387387-387
Totaal125-1251313-112112
Totaal4.7004.700-4.700-4.700
Totaal3.300-3.300-3.3003.300
Totaal185-185164164-2121
Totaal139-1392929-110110
Totaal8-811-77
Totaal2.205-2.2052.2052.205
Totaal290-290210210-8080
Totaal15-151313-22
Totaal550550455-455-95-95
Totaal241-2418787-154154
Totaal741741588-588-153-153
Totaal93-9313513542-42
Totaal5-5661-1
Totaal131131192-1926161
Totaal284284105-105-179-179
Totaal77-776969-88
Totaal216-2162323-193193
Totaal90-903434-5656
Totaal585858-58
Totaal14-1488-66
Totaal202202227-2272525
Totaal1-111
Totaal111-1
Totaal22-2211-2121
Totaal333-3
Totaal21216-6-15-15
Totaal259-25999-250250
Totaal696972-7233
Totaal333-3
Totaal16-161616
Totaal4-433-11
Totaal333-3
Totaal5-5661-1
Totaal7-711-66
Totaal111-1
Totaal2-222
Totaal888-8
Totaal21-211717-44
Totaal2-2886-6
Totaal515151-51
Totaal51-515151
Totaal101010-10
Totaal1.6301.6301.588-1.588-42-42
Totaal302302358-3585656
Totaal48-482424-2424
Totaal108-10814314335-35
Totaal338-855
Totaal12-121212
Totaal39-393131-88
Totaal3-3484845-45
Totaal14-14828268-68
Totaal74-744343-3131
Totaal34-34464612-12
Totaal161616-16
Totaal313131-31
Totaal515151-51
Totaal37-37-3737
Totaal505050-50
Totaal555-5
Totaal26-26-5-5-3131
Totaal30-301515-1515
Totaal222-2
Totaal26-261414-1212
Totaal-262626-26
Totaal111-1
Totaal222-2
Totaal252523-23-2-2
Totaal8-8-88
Totaal95-95-39-39-134134
Totaal151-151141141-1010
Totaal57-573030-2727
Totaal91-911717-7474
Totaal182-182175175-77
Totaal21-21343413-13
Totaal220-220217217-33
Totaal141414-14
Totaal39-39-7-7-4646
Totaal666666-66
Totaal1.103-1.1031.1031.103
Totaal217-21733-214214
Totaal595595282-282-313-313
Totaal32-323232
Totaal111-1
Totaal250-250145145-105105
Totaal242424-24
Totaal484848-48
Totaal140-140140140
Totaal222222-22
Totaal32-323232
Totaal414141-41
Totaal-1-1-11
Totaal137137137-137
Totaal414141-41
Totaal111111-11
Totaal3-333
Totaal102-1021051053-3
Totaal979797-97
Totaal111-1
Totaal5-5-55
Totaal101011-1111
Totaal111-1
Totaal111-1
Totaal3.8253.8252.635-2.635-1.190-1.190
Totaal81-81949413-13
Totaal8.700-8.7007.9457.945-755755
Totaal8.3868.3867.903-7.903-483-483
Totaal1.687-1.6871.7771.77790-90
Totaal-81-81-8181
Totaal630630453-453-177-177
Totaal1.675-1.6751.6751.675
Totaal25-2528283-3
Totaal25.55625.55625.381-25.381-175-175
Totaal276-276276276
Totaal28.09828.09827.590-27.590-508-508
Totaal771771757-757-14-14
Totaal8.1608.1607.835-7.835-325-325
Totaal666-6
Totaal407407-11-408-408
Totaal86-868686
Totaal343343399-3995656
Totaal346.032346.032356.955-356.95510.92310.923
Totaal-35-35-3535
Totaal-109109109-109
Totaal109-109109109
Totaal-7474-94-94-2020
Totaal-210-210-210210
Totaal888-8
Totaal-5.4025.402-5.402-5.402
Totaal39-3911011071-71
Totaal-363363-363-363
Totaal-4634636086081.071-1.071
Totaal-774774-774-774
Totaal4.108-4.1084.1084.108
Totaal-2.012-2.012-2.0122.012
Totaal-3.644-3.644-3.6443.644
Totaal2.4872.4872.487-2.487
Totaal-4.2834.2834.283-4.283
Totaal-2.4732.473-2.129-2.129344-344
Totaal4.283-4.2834.3244.32441-41
Totaal888-8
Totaal555-5
Totaal-45-45-4545
Totaal-255-255-255255
Totaal114-114114114
Totaal-11-11-1111
Totaal-114114114-114
Totaal-5858-87-87-2929
Totaal454545-45
Totaal-1.5011.5011.501-1.501
Totaal-677677677-677
Totaal1.501-1.5011.2251.225-276276
Totaal-932-932-932932
Totaal-123-123-123123
Totaal83-8384841-1
Totaal9-977-22
Totaal49-493535-1414
Totaal347347347-347
Totaal511-511-511511
Totaal959595-95
Totaal162-162162162
Totaal222-2
Totaal999-9
Totaal191919-19
Totaal111-1
Totaal320-320320320
Totaal72-727272
Totaal311311311-311
Totaal-1-1-11
Totaal111-1
Totaal1-111
Totaal525252-52
Totaal747474-74
Totaal111-1
Totaal80-808080
Totaal555-5
Totaal444-4
Totaal444-4
Totaal333-3
Totaal155155155-155
Totaal666-6
Totaal-184-184-184184
Totaal98-989898
Totaal111-1
Totaal286-286286286
Totaal333-3
Totaal-1-1-11
Totaal391391391-391
Totaal-77-6.245-6.245-6.2386.238
Totaal303030-30
Totaal263263263-263
Totaal107107107-107
Totaal838383-83
Totaal5.3345.3345.334-5.334
Totaal60-606060
Totaal400400400-400
Totaal191919-19
Totaal127-127127127
Totaal1.254-1.2541.2541.254
Totaal132-132132132
Totaal159-159159159
Totaal-828282-82
Totaal-159159159-159
Totaal222-2
Totaal5-555
Totaal300300300-300
Totaal141141141-141
Totaal333333-33
Totaal121212-12
Totaal12-121212
Totaal318318318-318
Totaal133-133131131-22
Totaal193-1936868-125125
Totaal-1919-19-19
Totaal-3535-35-35
Totaal1-111
Totaal2.0572.0571.150-1.150-907-907
Totaal801-801766766-3535
Totaal404040-40
Totaal17-171717
Totaal52-523333-1919
Totaal2-2-22
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10