Programmaverantwoording

Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

COVID-19

Wegens Corona zijn veel prestaties niet of nauwelijks gerealiseerd. Zo is het intensief in gesprek gaan met de inwoners in alle gebieden niet mogelijk gebleken. Onze dienstverlening aan de balie vroeg om aanpassingen en geplande evenementen konden niet doorgaan. Toeristen kwamen niet en terrassen moesten sluiten, waardoor onze belastingopbrengsten flink daalden. Tegenover deze financiële tegenvallers stond de compensatie die we vanuit het rijk hebben ontvangen. De volledige toelichtingen staan verwoord bij de respectievelijke prestaties en de financiële gevolgen worden verder toegelicht bij de financiële positie van de gemeente Apeldoorn.  

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10