Programmaverantwoording

Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

Lessons learned

Programma 1 van de MPB is min of meer het verzamelprogramma dat de MPB opent: bestuur, inwoners en geld. Aan de orde komt een veelheid aan onderwerpen die soms een beperkte samenhang vertoont en een verschil in relevantie. De onderwerpen zijn: de gemeenteraad, Apeldoorn Marketing, de lobby, Apeldoorn als Smart City en afgesloten wordt met het overzicht van de financiële positie van de gemeente. Een les voor de toekomst zou kunnen zijn om onderdelen van dit programma wellicht op een betere, meer toepasselijke, plaats onder te brengen in andere programma’s om daarmee ook ‘dubbels’ verderop in de MPB te voorkomen. Het is een les waar we, bij een mogelijke nieuwe indeling van de MPB over relevante programma’s, de komende jaren aan zullen werken.  De geleerde lessen binnen de actualiteit gingen er ook dit jaar over hoe we de onderwerpen opnieuw helderder en puntiger konden verwoorden.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10