Programmaverantwoording

Openbare ruimte

(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingRekeningAfwijking
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo
0.63 Parkeerbelasting4.1164.116112.176-2.16511-1.940-1.951
1.2 Openbare orde en veiligheid20579-12619530165-10-49-39
2.1 Verkeer en vervoer17.6392.076-15.56315.7622.19613.566-1.8771201.997
2.2 Parkeren4.24810-4.2384.2882214.06740211171
2.5 Openbaar vervoer66-666363-33
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie14.8211.681-13.14014.7541.45713.297-67-224-157
7.2 Riolering8.91112.5513.6408.97512.429-3.45464-122-186
7.4 Milieubeheer209-20934113401321-131
7.5 Begraafplaatsen en crematoria3.1823.6134313.1253.501-376-57-112-55
00630001 Opbrengst parkeergelden contant5935939110-1019-483-492
00630002 Opbrengst parkeergelden pin/chip2.2882.2881.782-1.782-506-506
00630003 Opbrengst parkeervergunningen745745453-453-292-292
00630004 Opbrengst kraskaarten5151-625625-676-676
00630005 Opbrengst afkoopsommen2828-28-28
00630007 Belparkeren4114112456-45424543
01200011 Opbr. fiscalisering parkeerboetes797930-30-49-49
01200013 Dierenasiel205-205195195-1010
02100001 Loonkosten taakveld 2.1 BO4.128-4.1284.1284.128
02100002 Bevordering verkeersdoorstroming273-27323016214-431659
02100003 Bevordering verkeersveiligheid293-293294102841109
02100004 Stimuleringsmaatregelen fiets123-1231251252-2
02100005 Aanleg inritten stadsdeel noord3131623626315-26
02100006 Kosten schadeclaims12-1277-55
02100007 Verkeersmaatregelen evenementen15-15247247232-232
02100008 Verhardingsmaterialen en zand93-931193116263-23
02100009 Afvoer- en stortkosten verhardingen66-662525-4141
02100010 Exploitatielasten uriliften36-363535-11
02100011 Herstel straatwerk518745227544842-298269771
02100012 Leges telecommunicatieverordening117117128-1281111
02100013 Verkoop/verhuur materiaal66-22-4-2-4-2
02100014 Kapitaallasten elementverhardingen108-10818618678-78
02100015 Kapitaallasten gesloten verhardingen613-61365465441-41
02100016 Wegmarkeringen100-1008888-1212
02100017 Abri's7-733-44
02100018 Wildkerende roosters15-1517172-2
02100019 Borden, palen en bermplanken10611-95491138-5757
02100020 Mechanische afsluitpalen (map)27-272626-11
02100021 Bruggen algemeen1926-186214620822-22
02100022 Asfalt onderzoek., metingen+inspec.68-6877-6161
02100023 Asf.wegen mat. (split+koudasfalt)27-271818-99
02100025 Asfalt onderhoud recr.fietspaden109-10955-104104
02100026 Onderhoud recr.fietspaden buitengeb.33-3326521-7512
02100027 Asfalt overig onderh. en reparaties21911-20820911198-1010
02100028 Elementverharding noord73-737417311
02100029 Elementverharding zuid34-3440406-6
02100030 Inhuur lucrato elementverharding33-332828-55
02100031 Grindbermen noord26-261515-1111
02100033 Halfverhardingen noord5-511116-6
02100034 Half-/bermverhardingen zuid126-126111111-1515
02100035 Onderhoud klompenpaden2-2292927-27
02100036 Dagelijks beheer openb. verlichting539227-312473241232-661480
02100037 Netbeheer/energie openb.verlichting67513-66271171136-13-49
02100038 Schade/vernielingen openb.verlicht.190-19013910129-511061
02100039 Afdracht reclames openb.verlichting700700693-693-7-7
02100040 Gladheidbestrijding algemeen418-418296296-122122
02100041 Gladheidbestr. gebruikersl.huisv.1-1221-1
02100042 Gladheidbestr. dvo circulus-berkel113-1139898-1515
02100043 Gifvrije onkr.bestr.verh.dvo circ.749-749749749
02100044 Straatreiniging dvo circulus-berkel969-9699719712-2
02100045 Reiniging openbare ruimte algemeen1710-7617-11-11718
02100046 Marktreiniging dvo circulus-berkel33-333333
02100047 Ov.reinigingstaken dvo circ.-berkel113-113113113
02100048 Calamit.dienst dvo circulus-berkel51-515151
02100049 Inc.veegact./zw.afv./vuurw.inz.28-28-2828
02100050 Groene blaadjes straatreiniging102-102-102102
02100051 Prullenbakken43-4324123-19120
02100052 Inhuur lucrato t.b.v. zwerfafval120-120112112-88
02100053 Stortkosten veegafval38-38-3838
02100054 Bladcampagne143-14320220259-59
02100055 Verwijderen graffity18-1819613165
02100056 Kleine verkeerscirculatievoorzien.54-5456562-2
02100057 Bewegwijzering46-4644-4242
02100058 Dynamische afsluitpalen (dap)7249-238359241110-1
02100059 Verkeersregelinstallaties (vri)33228-30426725242-65-362
02100060 Verk.reg.inst. (vri) onderh.contr.148-14818618638-38
02100062 Taakveld verkeer en vervoer algemeen9856-9799786972-77
02100063 Onderhoud grijs w.w.c. de haere18-181717-11
02100064 Zorgpl.onb.zak./fietsdepot/aut.k.11-1166-55
02100065 Recognities vergunningen prorail394-39441741723-23
02100071 Tunnel laan van osseveld379-3792525-354354
02100072 Bladafval buitengebied74-742626-4848
02100073 Verkeersvisie1.382-1.382226226-1.1561.156
02100074 Klein oppervlaktebehandeling wrm96-9698982-2
02100075 Asfaltonderhoud wandelpaden noord24-242323-11
02100076 Asfaltonderhoud wandelpaden zuid13-13-1313
02100077 Aanleg inritten stadsdeel zuid101021138113-8
02100078 Straatrein.(blad)dvo Circulus-Berkel250-250250250
02100080 Zout t.b.v. gladheidbestrijding202020-20
02100086 Binnenstad fase 344-442424-2020
02100087 Oplossen fietsknelpunten binnenstad51-51-5151
02100088 Oban onderh.bedr.ter.Apeldoorn-Noord19-1920201-1
02100089 Loonkosten taakveld 2.1RL754-754754754
02100090 Doorbelasting dvo circulus TV 2.1433-433433433
02100097 Openbaarvervoer verkeersvisie36-362424-1212
02100098 Binnenstad fase 466-6613913973-73
02100099 Circulus-Berkel dvo restant str.rein21-2150-50-215071
02100103 Wegmeubilair Zuid272-251313-14-212
02100104 Wegmeubilair Noord294-2529425
02100105 Werken v.derden(buiten gemeente) 2.1100100-100-100
02200001 Onderhoud key 2 parkeren37-3742425-5
02200003 Kraskaarten inkoop2-211-11
02200004 Parkeerbelasting55-555555
02200005 Parkeergarages1.099-1.0991.0451.045-5454
02200006 Rijwielstallingen45-455784-27128472
02200007 Loonkosten taakveld 2.2 BO231-231231231
02200008 Parkeerbeleid99-996060-3939
02200011 Afschrijving parkeerapparatuur116-1161181182-2
02200012 Loonkosten taakveld 2.2 VR303-303303303
02200013 Inhuur lucrato rijwielstallingen284-284230230-5454
02200014 Rijwielstallingen algemeen190-190409409219-219
02200020 Parkeergarage marktplein
02200022 Parkeren maaiveld228-228200200-2828
02200029 Diversen parkeren1010222-10-12
02200031 Parkeren oefenvelden AGOVV91-9199998-8
02200032 Parkeerrouteinformatiesysteem (pris)9-922-77
02200035 Verduurz./mob.icoon PG Koningshaven150-150-150150
02200036 Loonkosten taakveld 2.2RL165-165165165
02200038 Loonkosten taakveld 2.2POW55-555555
02200041 Fietsstalling ns36-36122127-58612741
02200042 Parkeergarages (eenh.beh.en onderh.)1.053-1.0531.092101.0823910-29
02500003 Dynamische afsl.palen(dap) zuidbroek23-232020-33
02500005 Loonkosten taakveld 2.5 BO43-434343
05700002 Bossen en landgoederen242129-1132545420012-75-87
05700003 Berg en Bos64829765103817-71439-12-51
05700004 Kinderboerderijen14561-8427861217133-133
05700005 Snippergroen23028226-24-4-4
05700006 Groenverpachtingen1-143133
05700007 Volkstuinen62115621-15
05700008 Kinderboerderijen832-832920238978823-65
05700016 Park Berg en Bos172103-6916911653-31316
05700017 Groene Mal99-997070-2929
05700018 Beken en sprengen3-3996-6
05700019 Loonkosten taakveld 5.7-3 RL514-51461261298-98
05700020 UB Ontwerp Groen25-2531316-6
05700021 Bosplantsoen noord77-772424-5353
05700022 Bosplantsoen zuid100-10011411414-14
05700023 Hagen noord174-174100100-7474
05700024 Hagen zuid117-11713513518-18
05700025 Hekwerken noord112-9615-5-14
05700026 Hekwerken zuid11-1133-88
05700027 Bomen noord16-1622-1414
05700028 Landschappelijke elementen104-1049999-55
05700029 Bomen bovenwijks5904-5865274523-6363
05700031 leges kapvergunningen152381634-1811110
05700032 Hondenuitlaatplaatsen onderhoud110-1101151155-5
05700033 Hondenuitl.pl. comm./pr/no shit14-1444-1010
05700034 Bermen, sloten, duikers481-48167016691891-188
05700036 Berg en bos algemeen160-160125125-3535
05700037 Berg en bos dienstverl.ovk.Accres147-147138138-99
05700038 Monitoring iepen5-522-33
05700039 Beheergeld noord71-7156551-15520
05700040 Beheergeld zuid71-7134232-37239
05700041 Speelvoorzieningen algemeen822-80831821-1-2
05700045 Faunabeheer54-19454-4
05700046 Bosbeheer31129984775-2816-54-70
05700047 Beh. en onderh. openbaar groen alg.6433757421551-1-52
05700048 Inhuur lucrato beh.en o.h. op.groen501-501480480-2121
05700049 Beh. en onderh. op.groen alg.tractie2.011-2.0112.04962.043386-32
05700050 Snoeiafval stadsdeel zuid96-9697971-1
05700051 Grond / grondverbeteringsproducten5-5661-1
05700052 Afvoeren (schoffel)grond91-918282-99
05700053 Vergroenen binnenstad37-373535-22
05700054 Inhuur lucrato groep poppe76-7679793-3
05700055 Gazon noord179-179147147-3232
05700056 Gazon zuid62-624747-1515
05700057 Hooigras noord103-1038989-1414
05700058 Hooigras zuid53-534747-66
05700059 Geluidschermen11-1188-33
05700060 Groene blaadjes taakveld 5.7175-175142142-3333
05700061 Sierheesters noord323-323276276-4747
05700062 Sierheesters zuid346-346304304-4242
05700063 Sierheesters kapitaallasten12-121212
05700069 Sportpark de maten56-1561
05700076 Weteringsebroek nazorg444-4
05700077 Beleef het apeldoorns kanaal555-5
05700078 Weteringsebroek natuurontwikkeling147147147-147
05700081 Groenprojecten85-855555-3030
05700084 Watertappunten beheer en onderhoud5-511-44
05700085 Oban onderh.bedr.ter.Apeldoorn-Noord40-403535-55
05700088 Groot o.h. bijz.speelvoorz.mpb18-2171-717171
05700089 Bestr.invas.plantensoorten mpb18-2151-514343-88
05700090 Real.circ.aanp.groenrestst.mpb18-2120-201212-88
05700091 DVO Accres i.v.m. berg en bos264-264196196-6868
05700092 Snoeiafval stadsdeel noord60-60959535-35
05700093 Teruggaaf verhuur snippergroen666-6
05700094 Berg en Bos parkmanagement mpb 20-2390-908989-11
05700097 Loonkosten taakveld 5.7-3 BO4.709-4.7094.7094.709
05700102 Smp soorten management plan222-2
05700105 Uitv prog groenplan klimaatadaptie15-154015252515-10
05700106 Uitv progr groenplan beekherstel111111-11
05700107 Uitv progr groenplan groenblaunetwrk60-6019217-41243
05700108 Uitv prog groenplan participatie+com90-908686-44
05700109 Uitv progr groenplan act bescherming220-2206464-156156
05700110 Uitv prog groenplan natuurincl bouwn12446-789191-33-46-13
05700111 Uitv progr groenplan biodiv beheren106-1062424-8282
05700112 Uitv progr groenplan bodem+ondergrnd30-30-3030
05700113 Plan beekdalen div. dorpen wzv30-3022-2828
05700114 Kredietlst plan beekdalen wzv4-4-44
05700117 Beekbbr ontsluiting compensatiepoule3-3-33
05700119 Herstel waterkw belev Uddelmeer WZV666-6
05700132 Sierheesters Zuid lws contracten100-10015915959-59
05700133 Sierheesters Noord lws contracten50-504444-66
05700134 Leerwerksettings BO101099-1-10-9
05700135 Werken v.derden (buiten de gemeente)245245138-138-107-107
07200001 Aanslag rioolrecht320-320320320
07200003 Programma water en riolering2.93212.1929.2602.83411.899-9.065-98-293-195
07200004 Loonkosten taakveld 7.2 RL149-149149149
07200005 Onderh.riolen (reparatie,vervanging)2394-2351615156-78179
07200006 Onderhoud en rep. kolken/lijngoten163-163235152207215-57
07200007 Sch.m.kolken,lijng.,m.gem.dvo circ.297-297246246-5151
07200008 Onderhoud wadi's31-31414110-10
07200009 Opmetselen putr.inc. incl. aank.mat.60-60787818-18
07200010 Putranden, bijdr. a. verhard.proj.100-10088-9292
07200011 Kolken, bijdr. aan verhardingsproj.75-751313-6262
07200012 Onderhoud minigemalen drukriolering15531-1241703113915-15
07200013 Onderhoud gemalen vacuumriolering37-373333-44
07200014 Onderh. grote en middelgrote gemalen133-13317217239-39
07200015 Energiekosten gemalen222-22223323311-11
07200017 Onderhoud fonteinpompen16-1622226-6
07200018 Automatiseringskosten tcn en kikker82-8212612644-44
07200020 Div., vorm., opl.+instr./besch.midd.16-1611-1515
07200021 Onderh. huisaansl. (rep, vv, rein)21177-1344059431119417-177
07200022 Vergoeding herstel asfalt5512-1277
07200024 St.in BV00029 gr.oh.pompen + gemalen74-747474
07200025 St. in BV00004 voorz.verv. riolen395-395395395
07200026 St.in BV00026 voorz.klimaatadaptie1.200-1.2001.2001.200
07200027 Spaar-/egalisatievoorziening riolen242242373-373131131
07200030 Loonkosten taakveld 7.2BO612-612612612
07200031 St.in BV00024 voorz.verv.pompen+gema173-173173173
07200032 Onderh.riolen (reiniging, inspectie)300-30031731717-17
07200033 Reinigen minigemalen / lijngoten56-56848428-28
07200035 St.in BV00003 voorz.gr.oh. riolen593-593593593
07200036 Zorgplicht afvalwater110-1107373-3737
07200037 Zorgplicht regenwater100-100207207107-107
07200038 Zorgplicht grondwater60-60-6060
07400008 Bestrijding eikenprocessierups164-1642321231681-67
07400009 2Dierplagen dvo circulus-berkel38-383838
07400010 Verwerken kadavers4-4773-3
07400011 Milieuvervuiling3-3646461-61
07500002 Begrafenissen757595534220-22-42
07500003 Loonkosten taakveld 7.5 BO517-517517517
07500004 Begraafplaatsen16248-11414848100-1414
07500006 Begraafplaatsen algemeen2.2343.4901.2562.1713.400-1.229-63-90-27
07500011 Begraafplaatsen10-101010
07500012 Loonkosten taakveld 7.5POW128-128128128
07500013 Loonkosten taakveld 7.5A&I56-565656
8400 Overige goederen en diensten593593110-110-483-483
4400 Overige goederen en diensten999-9
8400 Overige goederen en diensten2.2882.2881.782-1.782-506-506
8250 Leges en andere rechten30830811-11-297-297
8400 Overige goederen en diensten437437442-44255
8400 Overige goederen en diensten5151-625625-676-676
8400 Overige goederen en diensten2828-28-28
8400 Overige goederen en diensten411411456-4564545
4799 Niet verrekenbare BTW222-2
8250 Leges en andere rechten797930-30-49-49
4400 Overige goederen en diensten205-205195195-1010
4100 Salarissen en sociale lasten4.128-4.1284.1284.128
4182 Salarissen en sociale lasten171717-17
4180 Salarissen en sociale lasten101010-10
4400 Overige goederen en diensten273-273174174-9999
8400 Overige goederen en diensten16-161616
4480 Adviezen292929-29
4180 Salarissen en sociale lasten222-2
4400 Overige goederen en diensten293-2939393-200200
4699 Doorbelasting projecten414141-41
4149 Ingeleend personeel222-2
4480 Adviezen434343-43
4600 Duurzame goederen105105105-105
4189 Salarissen en sociale lasten111-1
4182 Salarissen en sociale lasten222-2
8501 Inkomensoverdrachten Rijk10-101010
4718 Verhardingen en water555-5
4400 Overige goederen en diensten123-12344-119119
4699 Doorbelasting projecten646464-64
4600 Duurzame goederen454545-45
4189 Salarissen en sociale lasten666-6
4180 Salarissen en sociale lasten555-5
4149 Ingeleend personeel111-1
4400 Overige goederen en diensten31-3135354-4
8400 Overige goederen en diensten313136-3655
4471 Onderhoudskosten272727-27
4400 Overige goederen en diensten12-1233-99
4471 Onderhoudskosten444-4
4400 Overige goederen en diensten15-15247247232-232
4400 Overige goederen en diensten93-9311911926-26
8400 Overige goederen en diensten3-333
4400 Overige goederen en diensten49-492525-2424
4471 Onderhoudskosten17-17-1717
4410 Nuts444-4
4400 Overige goederen en diensten333-3
4471 Onderhoudskosten36-362626-1010
4820 Afschrijvingen222-2
4400 Overige goederen en diensten518-5187979-439439
8250 Leges en andere rechten450450485-4853535
4718 Verhardingen en water245245245-245
8400 Overige goederen en diensten295295357-3576262
4140 Ingeleend personeel147147147-147
4149 Ingeleend personeel555-5
4699 Doorbelasting projecten686868-68
8250 Leges en andere rechten117117128-1281111
8400 Overige goederen en diensten662-2-4-4
4400 Overige goederen en diensten-2-2-22
4820 Afschrijvingen49-4911011061-61
4950 Toegekende reële en bespaarde rente59-59767617-17
4820 Afschrijvingen475-47553453459-59
4950 Toegekende reële en bespaarde rente138-138120120-1818
4471 Onderhoudskosten100-1008484-1616
4182 Salarissen en sociale lasten444-4
4471 Onderhoudskosten7-733-44
4471 Onderhoudskosten15-1516161-1
4400 Overige goederen en diensten111-1
4400 Overige goederen en diensten11-1155-66
8400 Overige goederen en diensten111111-11
4600 Duurzame goederen70-703131-3939
4471 Onderhoudskosten25-251313-1212
4471 Onderhoudskosten27-271616-1111
4400 Overige goederen en diensten444-4
4410 Nuts666-6
4820 Afschrijvingen41-413131-1010
8400 Overige goederen en diensten666-6
4400 Overige goederen en diensten6-6123123117-117
4950 Toegekende reële en bespaarde rente16-1699-77
4718 Verhardingen en water30-30-3030
4471 Onderhoudskosten99-991414-8585
4149 Ingeleend personeel101010-10
4699 Doorbelasting projecten272727-27
4180 Salarissen en sociale lasten111-1
4471 Onderhoudskosten68-68-6868
4480 Adviezen666-6
4400 Overige goederen en diensten27-271818-99
4471 Onderhoudskosten109-109-109109
4189 Salarissen en sociale lasten111-1
4480 Adviezen444-4
4471 Onderhoudskosten33-331616-1717
8400 Overige goederen en diensten5-555
4699 Doorbelasting projecten101010-10
4699 Doorbelasting projecten200200200-200
4471 Onderhoudskosten208-208-208208
8400 Overige goederen en diensten111111-11
4400 Overige goederen en diensten11-1133-88
4182 Salarissen en sociale lasten444-4
4189 Salarissen en sociale lasten222-2
4471 Onderhoudskosten73-737373
8400 Overige goederen en diensten1-111
4400 Overige goederen en diensten111-1
4471 Onderhoudskosten34-3440406-6
4140 Ingeleend personeel33-332828-55
4471 Onderhoudskosten26-261515-1111
4471 Onderhoudskosten5-5-55
4400 Overige goederen en diensten111111-11
4471 Onderhoudskosten126-1269090-3636
4400 Overige goederen en diensten212121-21
4471 Onderhoudskosten2-2181816-16
4400 Overige goederen en diensten111111-11
4820 Afschrijvingen73-737171-22
4400 Overige goederen en diensten420-420332332-8888
4600 Duurzame goederen13-1344-99
8400 Overige goederen en diensten227227241-2411414
4950 Toegekende reële en bespaarde rente33-332424-99
4471 Onderhoudskosten424242-42
8400 Overige goederen en diensten1313-13-13
4410 Nuts675-67571171136-36
4400 Overige goederen en diensten190-190139139-5151
8400 Overige goederen en diensten10-101010
8400 Overige goederen en diensten700700693-693-7-7
4400 Overige goederen en diensten418-4189696-322322
4471 Onderhoudskosten200200200-200
4470 Onderhoud vastgoed222-2
4455 Betaalde huren1-1-11
4400 Overige goederen en diensten113-1139898-1515
4471 Onderhoudskosten749-749749749
4471 Onderhoudskosten969-9699719712-2
4400 Overige goederen en diensten17-1766-1111
8400 Overige goederen en diensten101017-1777
4471 Onderhoudskosten33-333333
4471 Onderhoudskosten113-113113113
4471 Onderhoudskosten51-515151
4400 Overige goederen en diensten28-28-2828
4400 Overige goederen en diensten102-102-102102
4600 Duurzame goederen43-432424-1919
8400 Overige goederen en diensten1-111
4140 Ingeleend personeel120-120112112-88
4400 Overige goederen en diensten38-38-3838
4400 Overige goederen en diensten383838-38
4471 Onderhoudskosten143-14316416421-21
4140 Ingeleend personeel161616-16
4471 Onderhoudskosten18-1833-1515
8400 Overige goederen en diensten6-666
4400 Overige goederen en diensten54-541010-4444
4140 Ingeleend personeel464646-46
4400 Overige goederen en diensten46-4644-4242
4400 Overige goederen en diensten37-372828-99
4410 Nuts3-3552-2
8400 Overige goederen en diensten373737-37
8250 Leges en andere rechten121222-221010
4471 Onderhoudskosten32-32505018-18
4820 Afschrijvingen37-372323-1414
4950 Toegekende reële en bespaarde rente15-1577-88
4471 Onderhoudskosten197-197147147-5050
8400 Overige goederen en diensten282825-25-3-3
4400 Overige goederen en diensten28-28414113-13
4410 Nuts55-554444-1111
4600 Duurzame goederen555-5
4471 Onderhoudskosten148-14817217224-24
4400 Overige goederen en diensten141414-14
4820 Afschrijvingen846-84685785711-11
4950 Toegekende reële en bespaarde rente135-135106106-2929
4400 Overige goederen en diensten4-422-22
4140 Ingeleend personeel131313-13
8450 Huren666-6
4471 Onderhoudskosten18-181616-22
4400 Overige goederen en diensten111-1
4400 Overige goederen en diensten11-1166-55
4400 Overige goederen en diensten394-39441741723-23
4480 Adviezen262626-26
4182 Salarissen en sociale lasten-1-1-11
4400 Overige goederen en diensten379-379-379379
4471 Onderhoudskosten74-742626-4848
4400 Overige goederen en diensten1.160-1.1607777-1.0831.083
4180 Salarissen en sociale lasten777-7
4820 Afschrijvingen132-1326565-6767
4950 Toegekende reële en bespaarde rente90-903232-5858
4360 Subsidies434343-43
4182 Salarissen en sociale lasten222-2
4180 Salarissen en sociale lasten111-1
4471 Onderhoudskosten96-96-9696
4182 Salarissen en sociale lasten111-1
4699 Doorbelasting projecten969696-96
4471 Onderhoudskosten24-242323-11
4471 Onderhoudskosten13-13-1313
4400 Overige goederen en diensten10-10212111-11
8400 Overige goederen en diensten101013-1333
4471 Onderhoudskosten250-250250250
4400 Overige goederen en diensten202020-20
4820 Afschrijvingen111-1
4950 Toegekende reële en bespaarde rente44-442323-2121
4400 Overige goederen en diensten51-51-5151
4400 Overige goederen en diensten19-1920201-1
4100 Salarissen en sociale lasten754-754754754
4400 Overige goederen en diensten311-311311311
4471 Onderhoudskosten122-122122122
4182 Salarissen en sociale lasten151515-15
4180 Salarissen en sociale lasten111-1
4480 Adviezen36-3688-2828
4820 Afschrijvingen35-3510510570-70
4950 Toegekende reële en bespaarde rente31-3134343-3
4400 Overige goederen en diensten21-21-2121
8400 Overige goederen en diensten50-505050
4600 Duurzame goederen20-201111-99
4400 Overige goederen en diensten7-7-77
8400 Overige goederen en diensten22-2-2
4471 Onderhoudskosten222-2
4600 Duurzame goederen20-201919-11
4400 Overige goederen en diensten9-944-55
8400 Overige goederen en diensten444-4
4471 Onderhoudskosten666-6
8400 Overige goederen en diensten100100-100-100
4400 Overige goederen en diensten37-3742425-5
4400 Overige goederen en diensten2-211-11
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen55-555555
4950 Toegekende reële en bespaarde rente170-170135135-3535
4820 Afschrijvingen300-30031631616-16
4490 Verzekeringen35-352626-99
4470 Onderhoud vastgoed71-712828-4343
4420 Belastingen218-21822922911-11
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen101010-10
4810 Mutaties voorzieningen301-301301301
4400 Overige goederen en diensten4-4-44
4400 Overige goederen en diensten777-7
4810 Mutaties voorzieningen6-666
4470 Onderhoud vastgoed16-1618182-2
4820 Afschrijvingen8-888
4420 Belastingen10-1013133-3
8450 Huren76-767676
4950 Toegekende reële en bespaarde rente2-222
4490 Verzekeringen3-333
8400 Overige goederen en diensten7-777
8990 Overige verrekeningen1-111
4100 Salarissen en sociale lasten231-231231231
4400 Overige goederen en diensten99-9933-9696
4480 Adviezen191919-19
4140 Ingeleend personeel383838-38
4950 Toegekende reële en bespaarde rente10-1012122-2
4820 Afschrijvingen66-6610610640-40
4402 Stelposten40-40-4040
4100 Salarissen en sociale lasten303-303303303
4140 Ingeleend personeel284-284230230-5454
4140 Ingeleend personeel61-61283283222-222
4400 Overige goederen en diensten39-39636324-24
4471 Onderhoudskosten66-664747-1919
4420 Belastingen7-755-22
4410 Nuts17-171111-66
4400 Overige goederen en diensten-1-1-11
4471 Onderhoudskosten111-1
4400 Overige goederen en diensten23-231111-1212
4950 Toegekende reële en bespaarde rente5-544-11
4820 Afschrijvingen98-9899991-1
4471 Onderhoudskosten102-1028686-1616
8400 Overige goederen en diensten1010-10-10
4400 Overige goederen en diensten222-2
4400 Overige goederen en diensten91-9197976-6
4391 Planschades222-2
4410 Nuts111-1
4471 Onderhoudskosten9-9-99
4400 Overige goederen en diensten111-1
4400 Overige goederen en diensten150-150-150150
4100 Salarissen en sociale lasten165-165165165
4100 Salarissen en sociale lasten55-555555
8513 Kapitaaloverdrachten provicies127-127127127
4400 Overige goederen en diensten36-3612212286-86
4471 Onderhoudskosten348-348284284-6464
4140 Ingeleend personeel20-201111-99
4410 Nuts122-1228888-3434
4420 Belastingen197-197156156-4141
4400 Overige goederen en diensten358-358547547189-189
4950 Toegekende reële en bespaarde rente1-111
4820 Afschrijvingen5-555
8400 Overige goederen en diensten10-101010
4421 Zuiveringslasten2-2-22
4471 Onderhoudskosten21-212020-11
4410 Nuts2-2-22
4100 Salarissen en sociale lasten43-434343
8460 Pachten6262-62-62
8450 Huren646451-51-13-13
4950 Toegekende reële en bespaarde rente14-141111-33
8400 Overige goederen en diensten33-3-3
4799 Niet verrekenbare BTW1-1776-6
4490 Verzekeringen2-222
4480 Adviezen101010-10
4470 Onderhoud vastgoed161-16117417413-13
4420 Belastingen22-221919-33
4410 Nuts333-3
4820 Afschrijvingen26-262626
4400 Overige goederen en diensten222-2
8470 Erfpacht3-333
4402 Stelposten16-16-1616
8450 Huren664664679-6791515
4950 Toegekende reële en bespaarde rente4-433-11
8470 Erfpacht165165138-138-27-27
4820 Afschrijvingen19-1920201-1
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen36-36787842-42
4420 Belastingen5-522-33
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen136-136269269133-133
8450 Huren616161-61
4950 Toegekende reële en bespaarde rente1-111
4820 Afschrijvingen1-111
4420 Belastingen5-555
4490 Verzekeringen2-222
8450 Huren303026-26-4-4
4950 Toegekende reële en bespaarde rente1-111
4420 Belastingen1-111
8460 Pachten3-333
4420 Belastingen1-1332-2
4470 Onderhoud vastgoed111-1
8450 Huren212121-21
4950 Toegekende reële en bespaarde rente3-322-11
4420 Belastingen3-333
4470 Onderhoud vastgoed111-1
4400 Overige goederen en diensten819-8192727-792792
4810 Mutaties voorzieningen13-1322-1111
4799 Niet verrekenbare BTW666-6
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen885885885-885
8810 Mutaties voorzieningen23-232323
4950 Toegekende reële en bespaarde rente27-272222-55
4820 Afschrijvingen145-1451471472-2
8400 Overige goederen en diensten103103116-1161313
4400 Overige goederen en diensten78-784242-3636
4180 Salarissen en sociale lasten999-9
4182 Salarissen en sociale lasten333-3
4820 Afschrijvingen12-1213131-1
4950 Toegekende reële en bespaarde rente9-977-22
4699 Doorbelasting projecten-4-4-44
4360 Subsidies3-3-33
4182 Salarissen en sociale lasten222-2
4180 Salarissen en sociale lasten444-4
4990 Overige verrekeningen333-3
4182 Salarissen en sociale lasten101010-10
4180 Salarissen en sociale lasten888888-88
4100 Salarissen en sociale lasten514-514514514
4400 Overige goederen en diensten25-25-2525
4480 Adviezen313131-31
4471 Onderhoudskosten77-772424-5353
4471 Onderhoudskosten100-1003535-6565
4140 Ingeleend personeel282828-28
4400 Overige goederen en diensten515151-51
4471 Onderhoudskosten174-174100100-7474
4471 Onderhoudskosten117-11713513518-18
4471 Onderhoudskosten9-922-77
4400 Overige goederen en diensten2-2442-2
8400 Overige goederen en diensten221-1-1-1
4471 Onderhoudskosten11-1111-1010
4400 Overige goederen en diensten222-2
4471 Onderhoudskosten16-1622-1414
4471 Onderhoudskosten104-1049999-55
4400 Overige goederen en diensten4-4773-3
4471 Onderhoudskosten542-542481481-6161
4950 Toegekende reële en bespaarde rente19-1999-1010
4820 Afschrijvingen25-251515-1010
8400 Overige goederen en diensten444-4
4140 Ingeleend personeel232323-23
4699 Doorbelasting projecten-8-8-88
4400 Overige goederen en diensten15-1516161-1
8250 Leges en andere rechten232334-341111
4471 Onderhoudskosten110-1101131133-3
4400 Overige goederen en diensten222-2
4400 Overige goederen en diensten14-1444-1010
4400 Overige goederen en diensten118118118-118
4471 Onderhoudskosten481-48157257291-91
4699 Doorbelasting projecten-20-20-2020
8400 Overige goederen en diensten1-111
4400 Overige goederen en diensten137-1374444-9393
4471 Onderhoudskosten777777-77
4950 Toegekende reële en bespaarde rente10-1011-99
4182 Salarissen en sociale lasten111-1
4180 Salarissen en sociale lasten111-1
4820 Afschrijvingen13-1311-1212
4471 Onderhoudskosten147-147138138-99
4400 Overige goederen en diensten5-522-33
4400 Overige goederen en diensten71-712626-4545
8400 Overige goederen en diensten3-333
4699 Doorbelasting projecten252525-25
4471 Onderhoudskosten111-1
4180 Salarissen en sociale lasten444-4
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten2-222
4400 Overige goederen en diensten71-712020-5151
4471 Onderhoudskosten888-8
4410 Nuts111-1
4600 Duurzame goederen555-5
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten2-222
4950 Toegekende reële en bespaarde rente5-533-22
4820 Afschrijvingen24-241717-77
4400 Overige goederen en diensten2-211119-9
4471 Onderhoudskosten51-5152521-1
8400 Overige goederen en diensten221-1-1-1
4400 Overige goederen en diensten5-555
8400 Overige goederen en diensten444-4
4471 Onderhoudskosten444-4
8400 Overige goederen en diensten12912975-75-54-54
4400 Overige goederen en diensten171717-17
4471 Onderhoudskosten31-313030-11
8501 Inkomensoverdrachten Rijk434342-42-1-1
4400 Overige goederen en diensten6-613137-7
4471 Onderhoudskosten444444-44
4140 Ingeleend personeel501-501480480-2121
4600 Duurzame goederen190-19020020010-10
4490 Verzekeringen112-1129898-1414
4471 Onderhoudskosten395-39544944954-54
4400 Overige goederen en diensten286-28636936983-83
4950 Toegekende reële en bespaarde rente56-564141-1515
4820 Afschrijvingen820-820724724-9696
4420 Belastingen152-15216816816-16
8400 Overige goederen en diensten6-666
4471 Onderhoudskosten96-9697971-1
4400 Overige goederen en diensten5-5252520-20
4699 Doorbelasting projecten-19-19-1919
4400 Overige goederen en diensten91-918282-99
4471 Onderhoudskosten37-373535-22
4471 Onderhoudskosten8-888
4400 Overige goederen en diensten37-373434-33
4140 Ingeleend personeel31-3137376-6
4471 Onderhoudskosten179-179147147-3232
4140 Ingeleend personeel-1-1-11
4471 Onderhoudskosten62-624141-2121
4400 Overige goederen en diensten777-7
4471 Onderhoudskosten103-1038383-2020
4400 Overige goederen en diensten444-4
4470 Onderhoud vastgoed222-2
4471 Onderhoudskosten53-534040-1313
4400 Overige goederen en diensten777-7
4471 Onderhoudskosten11-1166-55
4400 Overige goederen en diensten222-2
4400 Overige goederen en diensten50-502121-2929
4699 Doorbelasting projecten-54-54-5454
4721 Cultuurtechniek125-12515815833-33
4471 Onderhoudskosten131313-13
4180 Salarissen en sociale lasten444-4
4400 Overige goederen en diensten545454-54
4471 Onderhoudskosten323-323222222-101101
4471 Onderhoudskosten346-346291291-5555
4400 Overige goederen en diensten111111-11
4600 Duurzame goederen222-2
4820 Afschrijvingen7-7881-1
4950 Toegekende reële en bespaarde rente5-544-11
4180 Salarissen en sociale lasten222-2
4718 Verhardingen en water333-3
8810 Mutaties voorzieningen6-666
4400 Overige goederen en diensten444-4
4400 Overige goederen en diensten555-5
4182 Salarissen en sociale lasten131313-13
4180 Salarissen en sociale lasten555-5
4400 Overige goederen en diensten129129129-129
4400 Overige goederen en diensten85-8588-7777
4180 Salarissen en sociale lasten101010-10
4182 Salarissen en sociale lasten333-3
4480 Adviezen333333-33
4401 Werkkostenregeling111-1
4410 Nuts111-1
4400 Overige goederen en diensten5-5-55
4471 Onderhoudskosten40-403535-55
4471 Onderhoudskosten71-71-7171
4699 Doorbelasting projecten717171-71
4471 Onderhoudskosten51-513131-2020
4400 Overige goederen en diensten121212-12
4471 Onderhoudskosten20-201212-88
4400 Overige goederen en diensten264-264-264264
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen196196196-196
4400 Overige goederen en diensten60-60919131-31
4471 Onderhoudskosten444-4
4400 Overige goederen en diensten666-6
4400 Overige goederen en diensten90-908989-11
4100 Salarissen en sociale lasten4.709-4.7094.7094.709
4400 Overige goederen en diensten222-2
4180 Salarissen en sociale lasten888-8
4480 Adviezen303030-30
4400 Overige goederen en diensten15-1522-1313
8400 Overige goederen en diensten15-151515
4480 Adviezen444-4
4140 Ingeleend personeel777-7
4400 Overige goederen en diensten60-601414-4646
4182 Salarissen en sociale lasten111-1
4180 Salarissen en sociale lasten222-2
4820 Afschrijvingen111-1
4189 Salarissen en sociale lasten111-1
8400 Overige goederen en diensten2-222
4400 Overige goederen en diensten90-9011-8989
4100 Salarissen en sociale lasten494949-49
4480 Adviezen363636-36
4400 Overige goederen en diensten220-220-220220
4100 Salarissen en sociale lasten646464-64
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten77-7-7
8507 Inkomensoverdrachten Europese Uni3939-39-39
4402 Stelposten49-49-4949
4480 Adviezen171717-17
4400 Overige goederen en diensten75-754444-3131
4180 Salarissen en sociale lasten292929-29
4182 Salarissen en sociale lasten111-1
4400 Overige goederen en diensten106-10644-102102
4699 Doorbelasting projecten202020-20
4400 Overige goederen en diensten30-30-3030
4400 Overige goederen en diensten30-30-3030
4180 Salarissen en sociale lasten222-2
4820 Afschrijvingen2-2-22
4950 Toegekende reële en bespaarde rente2-2-22
4950 Toegekende reële en bespaarde rente3-3-33
4480 Adviezen666-6
4140 Ingeleend personeel100-10015915959-59
4140 Ingeleend personeel50-5011-4949
4400 Overige goederen en diensten434343-43
4471 Onderhoudskosten666-6
4400 Overige goederen en diensten10-1033-77
8400 Overige goederen en diensten1010-10-10
8400 Overige goederen en diensten245245138-138-107-107
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen320-320320320
4400 Overige goederen en diensten58-58173173115-115
4140 Ingeleend personeel80-8086866-6
8250 Leges en andere rechten12.19212.192-4343-12.235-12.235
4950 Toegekende reële en bespaarde rente649-649459459-190190
4820 Afschrijvingen2.145-2.1452.0992.099-4646
8200 Belastingen op producten11.942-11.94211.94211.942
4480 Adviezen171717-17
4100 Salarissen en sociale lasten149-149149149
4400 Overige goederen en diensten4-4141141137-137
4471 Onderhoudskosten235-2352020-215215
8400 Overige goederen en diensten445-511
4471 Onderhoudskosten163-1637474-8989
4400 Overige goederen en diensten161161161-161
8400 Overige goederen en diensten15-151515
4471 Onderhoudskosten297-297246246-5151
4471 Onderhoudskosten31-31414110-10
4400 Overige goederen en diensten999-9
4471 Onderhoudskosten60-6069699-9
4400 Overige goederen en diensten100-100-100100
4699 Doorbelasting projecten888-8
4400 Overige goederen en diensten75-75-7575
4699 Doorbelasting projecten131313-13
4400 Overige goederen en diensten155-15518218227-27
4471 Onderhoudskosten-12-12-1212
8400 Overige goederen en diensten313131-31
4400 Overige goederen en diensten37-373333-44
4400 Overige goederen en diensten133-13316816835-35
4471 Onderhoudskosten222-2
4480 Adviezen222-2
4410 Nuts222-22223323311-11
4400 Overige goederen en diensten16-1622226-6
4400 Overige goederen en diensten82-8212612644-44
4400 Overige goederen en diensten16-1611-1515
4400 Overige goederen en diensten211-211316316105-105
8400 Overige goederen en diensten777794-941717
4471 Onderhoudskosten333-3
4149 Ingeleend personeel666-6
4699 Doorbelasting projecten808080-80
8400 Overige goederen en diensten5512-1277
4810 Mutaties voorzieningen74-747474
4810 Mutaties voorzieningen395-395395395
4810 Mutaties voorzieningen1.200-1.2001.2001.200
8810 Mutaties voorzieningen242242373-373131131
4100 Salarissen en sociale lasten612-612612612
4810 Mutaties voorzieningen173-173173173
4717 Riolering110110110-110
4471 Onderhoudskosten300-300201201-9999
4400 Overige goederen en diensten333-3
4140 Ingeleend personeel333-3
4400 Overige goederen en diensten393939-39
4471 Onderhoudskosten56-564545-1111
4810 Mutaties voorzieningen593-593593593
4400 Overige goederen en diensten110-1107373-3737
4480 Adviezen141414-14
4400 Overige goederen en diensten100-1007272-2828
4360 Subsidies121121121-121
4400 Overige goederen en diensten60-60-6060
4400 Overige goederen en diensten164-16423223268-68
8400 Overige goederen en diensten1-111
4400 Overige goederen en diensten38-383838
4400 Overige goederen en diensten4-4773-3
4400 Overige goederen en diensten3-3323229-29
4718 Verhardingen en water313131-31
4471 Onderhoudskosten111-1
4400 Overige goederen en diensten75-75959520-20
8400 Overige goederen en diensten757553-53-22-22
4100 Salarissen en sociale lasten517-517517517
8450 Huren484848-48
4950 Toegekende reële en bespaarde rente9-977-22
4820 Afschrijvingen76-767676
4799 Niet verrekenbare BTW3-311-22
4470 Onderhoud vastgoed14-1444-1010
4420 Belastingen23-232323
4490 Verzekeringen1-111
4810 Mutaties voorzieningen36-363636
4140 Ingeleend personeel67-676363-44
8501 Inkomensoverdrachten Rijk191919-19
4420 Belastingen18-1821213-3
4360 Subsidies4-4884-4
8810 Mutaties voorzieningen1.7781.7781.749-1.749-29-29
4810 Mutaties voorzieningen1.761-1.7611.6991.699-6262
4799 Niet verrekenbare BTW39-39535314-14
4400 Overige goederen en diensten109-109104104-55
4471 Onderhoudskosten98-989090-88
8250 Leges en andere rechten1.6451.6451.569-1.569-76-76
4950 Toegekende reële en bespaarde rente11-1199-22
4820 Afschrijvingen101-1011021021-1
8400 Overige goederen en diensten484863-631515
4410 Nuts26-261515-1111
4600 Duurzame goederen111-1
4480 Adviezen666-6
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen10-101010
4100 Salarissen en sociale lasten128-128128128
4100 Salarissen en sociale lasten56-565656
0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves602.1512.0911.3471.912-5651.287-239-1.526
00990033 Reserve vernieuwen bomensbest prg 314-141414
00990040 Reserve BROA prg346426380187-187-46-239-193
00990054 Rop p31.7251.7251.3331.725-3921.333-1.333
Mutaties reserves14-141414
Mutaties reserves46426380187-187-46-239-193
Mutaties reserves1.7251.7251.3331.725-3921.333-1.333
4800 Mutaties reserves14-141414
8800 Mutaties reserves426426187-187-239-239
4800 Mutaties reserves46-46-4646
8800 Mutaties reserves1.7251.7251.725-1.725
4800 Mutaties reserves1.3331.3331.333-1.333
Totaal49.34126.277-23.06448.86123.92324.938-480-2.354-1.874
Totaal602.1512.0911.3471.912-5651.287-239-1.526
Totaal4.1164.116112.176-2.16511-1.940-1.951
Totaal20579-12619530165-10-49-39
Totaal17.6392.076-15.56315.7622.19613.566-1.8771201.997
Totaal4.24810-4.2384.2882214.06740211171
Totaal66-666363-33
Totaal14.8211.681-13.14014.7541.45713.297-67-224-157
Totaal8.91112.5513.6408.97512.429-3.45464-122-186
Totaal209-20934113401321-131
Totaal3.1823.6134313.1253.501-376-57-112-55
Totaal14-141414
Totaal46426380187-187-46-239-193
Totaal1.7251.7251.3331.725-3921.333-1.333
Totaal5935939110-1019-483-492
Totaal2.2882.2881.782-1.782-506-506
Totaal745745453-453-292-292
Totaal5151-625625-676-676
Totaal2828-28-28
Totaal4114112456-45424543
Totaal797930-30-49-49
Totaal205-205195195-1010
Totaal4.128-4.1284.1284.128
Totaal273-27323016214-431659
Totaal293-293294102841109
Totaal123-1231251252-2
Totaal3131623626315-26
Totaal12-1277-55
Totaal15-15247247232-232
Totaal93-931193116263-23
Totaal66-662525-4141
Totaal36-363535-11
Totaal518745227544842-298269771
Totaal117117128-1281111
Totaal66-22-4-2-4-2
Totaal108-10818618678-78
Totaal613-61365465441-41
Totaal100-1008888-1212
Totaal7-733-44
Totaal15-1517172-2
Totaal10611-95491138-5757
Totaal27-272626-11
Totaal1926-186214620822-22
Totaal68-6877-6161
Totaal27-271818-99
Totaal109-10955-104104
Totaal33-3326521-7512
Totaal21911-20820911198-1010
Totaal73-737417311
Totaal34-3440406-6
Totaal33-332828-55
Totaal26-261515-1111
Totaal5-511116-6
Totaal126-126111111-1515
Totaal2-2292927-27
Totaal539227-312473241232-661480
Totaal67513-66271171136-13-49
Totaal190-19013910129-511061
Totaal700700693-693-7-7
Totaal418-418296296-122122
Totaal1-1221-1
Totaal113-1139898-1515
Totaal749-749749749
Totaal969-9699719712-2
Totaal1710-7617-11-11718
Totaal33-333333
Totaal113-113113113
Totaal51-515151
Totaal28-28-2828
Totaal102-102-102102
Totaal43-4324123-19120
Totaal120-120112112-88
Totaal38-38-3838
Totaal143-14320220259-59
Totaal18-1819613165
Totaal54-5456562-2
Totaal46-4644-4242
Totaal7249-238359241110-1
Totaal33228-30426725242-65-362
Totaal148-14818618638-38
Totaal9856-9799786972-77
Totaal18-181717-11
Totaal11-1166-55
Totaal394-39441741723-23
Totaal379-3792525-354354
Totaal74-742626-4848
Totaal1.382-1.382226226-1.1561.156
Totaal96-9698982-2
Totaal24-242323-11
Totaal13-13-1313
Totaal101021138113-8
Totaal250-250250250
Totaal202020-20
Totaal44-442424-2020
Totaal51-51-5151
Totaal19-1920201-1
Totaal754-754754754
Totaal433-433433433
Totaal36-362424-1212
Totaal66-6613913973-73
Totaal21-2150-50-215071
Totaal272-251313-14-212
Totaal294-2529425
Totaal100100-100-100
Totaal37-3742425-5
Totaal2-211-11
Totaal55-555555
Totaal1.099-1.0991.0451.045-5454
Totaal45-455784-27128472
Totaal231-231231231
Totaal99-996060-3939
Totaal116-1161181182-2
Totaal303-303303303
Totaal284-284230230-5454
Totaal190-190409409219-219
Totaal
Totaal228-228200200-2828
Totaal1010222-10-12
Totaal91-9199998-8
Totaal9-922-77
Totaal150-150-150150
Totaal165-165165165
Totaal55-555555
Totaal36-36122127-58612741
Totaal1.053-1.0531.092101.0823910-29
Totaal23-232020-33
Totaal43-434343
Totaal242129-1132545420012-75-87
Totaal64829765103817-71439-12-51
Totaal14561-8427861217133-133
Totaal23028226-24-4-4
Totaal1-143133
Totaal62115621-15
Totaal832-832920238978823-65
Totaal172103-6916911653-31316
Totaal99-997070-2929
Totaal3-3996-6
Totaal514-51461261298-98
Totaal25-2531316-6
Totaal77-772424-5353
Totaal100-10011411414-14
Totaal174-174100100-7474
Totaal117-11713513518-18
Totaal112-9615-5-14
Totaal11-1133-88
Totaal16-1622-1414
Totaal104-1049999-55
Totaal5904-5865274523-6363
Totaal152381634-1811110
Totaal110-1101151155-5
Totaal14-1444-1010
Totaal481-48167016691891-188
Totaal160-160125125-3535
Totaal147-147138138-99
Totaal5-522-33
Totaal71-7156551-15520
Totaal71-7134232-37239
Totaal822-80831821-1-2
Totaal54-19454-4
Totaal31129984775-2816-54-70
Totaal6433757421551-1-52
Totaal501-501480480-2121
Totaal2.011-2.0112.04962.043386-32
Totaal96-9697971-1
Totaal5-5661-1
Totaal91-918282-99
Totaal37-373535-22
Totaal76-7679793-3
Totaal179-179147147-3232
Totaal62-624747-1515
Totaal103-1038989-1414
Totaal53-534747-66
Totaal11-1188-33
Totaal175-175142142-3333
Totaal323-323276276-4747
Totaal346-346304304-4242
Totaal12-121212
Totaal56-1561
Totaal444-4
Totaal555-5
Totaal147147147-147
Totaal85-855555-3030
Totaal5-511-44
Totaal40-403535-55
Totaal71-717171
Totaal51-514343-88
Totaal20-201212-88
Totaal264-264196196-6868
Totaal60-60959535-35
Totaal666-6
Totaal90-908989-11
Totaal4.709-4.7094.7094.709
Totaal222-2
Totaal15-154015252515-10
Totaal111111-11
Totaal60-6019217-41243
Totaal90-908686-44
Totaal220-2206464-156156
Totaal12446-789191-33-46-13
Totaal106-1062424-8282
Totaal30-30-3030
Totaal30-3022-2828
Totaal4-4-44
Totaal3-3-33
Totaal666-6
Totaal100-10015915959-59
Totaal50-504444-66
Totaal101099-1-10-9
Totaal245245138-138-107-107
Totaal320-320320320
Totaal2.93212.1929.2602.83411.899-9.065-98-293-195
Totaal149-149149149
Totaal2394-2351615156-78179
Totaal163-163235152207215-57
Totaal297-297246246-5151
Totaal31-31414110-10
Totaal60-60787818-18
Totaal100-10088-9292
Totaal75-751313-6262
Totaal15531-1241703113915-15
Totaal37-373333-44
Totaal133-13317217239-39
Totaal222-22223323311-11
Totaal16-1622226-6
Totaal82-8212612644-44
Totaal16-1611-1515
Totaal21177-1344059431119417-177
Totaal5512-1277
Totaal74-747474
Totaal395-395395395
Totaal1.200-1.2001.2001.200
Totaal242242373-373131131
Totaal612-612612612
Totaal173-173173173
Totaal300-30031731717-17
Totaal56-56848428-28
Totaal593-593593593
Totaal110-1107373-3737
Totaal100-100207207107-107
Totaal60-60-6060
Totaal164-1642321231681-67
Totaal38-383838
Totaal4-4773-3
Totaal3-3646461-61
Totaal757595534220-22-42
Totaal517-517517517
Totaal16248-11414848100-1414
Totaal2.2343.4901.2562.1713.400-1.229-63-90-27
Totaal10-101010
Totaal128-128128128
Totaal56-565656
Totaal14-141414
Totaal426426187-187-239-239
Totaal46-46-4646
Totaal1.7251.7251.725-1.725
Totaal1.3331.3331.333-1.333
Totaal593593110-110-483-483
Totaal999-9
Totaal2.2882.2881.782-1.782-506-506
Totaal30830811-11-297-297
Totaal437437442-44255
Totaal5151-625625-676-676
Totaal2828-28-28
Totaal411411456-4564545
Totaal222-2
Totaal797930-30-49-49
Totaal205-205195195-1010
Totaal4.128-4.1284.1284.128
Totaal171717-17
Totaal101010-10
Totaal273-273174174-9999
Totaal16-161616
Totaal292929-29
Totaal222-2
Totaal293-2939393-200200
Totaal414141-41
Totaal222-2
Totaal434343-43
Totaal105105105-105
Totaal111-1
Totaal222-2
Totaal10-101010
Totaal555-5
Totaal123-12344-119119
Totaal646464-64
Totaal454545-45
Totaal666-6
Totaal555-5
Totaal111-1
Totaal31-3135354-4
Totaal313136-3655
Totaal272727-27
Totaal12-1233-99
Totaal444-4
Totaal15-15247247232-232
Totaal93-9311911926-26
Totaal3-333
Totaal49-492525-2424
Totaal17-17-1717
Totaal444-4
Totaal333-3
Totaal36-362626-1010
Totaal222-2
Totaal518-5187979-439439
Totaal450450485-4853535
Totaal245245245-245
Totaal295295357-3576262
Totaal147147147-147
Totaal555-5
Totaal686868-68
Totaal117117128-1281111
Totaal662-2-4-4
Totaal-2-2-22
Totaal49-4911011061-61
Totaal59-59767617-17
Totaal475-47553453459-59
Totaal138-138120120-1818
Totaal100-1008484-1616
Totaal444-4
Totaal7-733-44
Totaal15-1516161-1
Totaal111-1
Totaal11-1155-66
Totaal111111-11
Totaal70-703131-3939
Totaal25-251313-1212
Totaal27-271616-1111
Totaal444-4
Totaal666-6
Totaal41-413131-1010
Totaal666-6
Totaal6-6123123117-117
Totaal16-1699-77
Totaal30-30-3030
Totaal99-991414-8585
Totaal101010-10
Totaal272727-27
Totaal111-1
Totaal68-68-6868
Totaal666-6
Totaal27-271818-99
Totaal109-109-109109
Totaal111-1
Totaal444-4
Totaal33-331616-1717
Totaal5-555
Totaal101010-10
Totaal200200200-200
Totaal208-208-208208
Totaal111111-11
Totaal11-1133-88
Totaal444-4
Totaal222-2
Totaal73-737373
Totaal1-111
Totaal111-1
Totaal34-3440406-6
Totaal33-332828-55
Totaal26-261515-1111
Totaal5-5-55
Totaal111111-11
Totaal126-1269090-3636
Totaal212121-21
Totaal2-2181816-16
Totaal111111-11
Totaal73-737171-22
Totaal420-420332332-8888
Totaal13-1344-99
Totaal227227241-2411414
Totaal33-332424-99
Totaal424242-42
Totaal1313-13-13
Totaal675-67571171136-36
Totaal190-190139139-5151
Totaal10-101010
Totaal700700693-693-7-7
Totaal418-4189696-322322
Totaal200200200-200
Totaal222-2
Totaal1-1-11
Totaal113-1139898-1515
Totaal749-749749749
Totaal969-9699719712-2
Totaal17-1766-1111
Totaal101017-1777
Totaal33-333333
Totaal113-113113113
Totaal51-515151
Totaal28-28-2828
Totaal102-102-102102
Totaal43-432424-1919
Totaal1-111
Totaal120-120112112-88
Totaal38-38-3838
Totaal383838-38
Totaal143-14316416421-21
Totaal161616-16
Totaal18-1833-1515
Totaal6-666
Totaal54-541010-4444
Totaal464646-46
Totaal46-4644-4242
Totaal37-372828-99
Totaal3-3552-2
Totaal373737-37
Totaal121222-221010
Totaal32-32505018-18
Totaal37-372323-1414
Totaal15-1577-88
Totaal197-197147147-5050
Totaal282825-25-3-3
Totaal28-28414113-13
Totaal55-554444-1111
Totaal555-5
Totaal148-14817217224-24
Totaal141414-14
Totaal846-84685785711-11
Totaal135-135106106-2929
Totaal4-422-22
Totaal131313-13
Totaal666-6
Totaal18-181616-22
Totaal111-1
Totaal11-1166-55
Totaal394-39441741723-23
Totaal262626-26
Totaal-1-1-11
Totaal379-379-379379
Totaal74-742626-4848
Totaal1.160-1.1607777-1.0831.083
Totaal777-7
Totaal132-1326565-6767
Totaal90-903232-5858
Totaal434343-43
Totaal222-2
Totaal111-1
Totaal96-96-9696
Totaal111-1
Totaal969696-96
Totaal24-242323-11
Totaal13-13-1313
Totaal10-10212111-11
Totaal101013-1333
Totaal250-250250250
Totaal202020-20
Totaal111-1
Totaal44-442323-2121
Totaal51-51-5151
Totaal19-1920201-1
Totaal754-754754754
Totaal311-311311311
Totaal122-122122122
Totaal151515-15
Totaal111-1
Totaal36-3688-2828
Totaal35-3510510570-70
Totaal31-3134343-3
Totaal21-21-2121
Totaal50-505050
Totaal20-201111-99
Totaal7-7-77
Totaal22-2-2
Totaal222-2
Totaal20-201919-11
Totaal9-944-55
Totaal444-4
Totaal666-6
Totaal100100-100-100
Totaal37-3742425-5
Totaal2-211-11
Totaal55-555555
Totaal170-170135135-3535
Totaal300-30031631616-16
Totaal35-352626-99
Totaal71-712828-4343
Totaal218-21822922911-11
Totaal101010-10
Totaal301-301301301
Totaal4-4-44
Totaal777-7
Totaal6-666
Totaal16-1618182-2
Totaal8-888
Totaal10-1013133-3
Totaal76-767676
Totaal2-222
Totaal3-333
Totaal7-777
Totaal1-111
Totaal231-231231231
Totaal99-9933-9696
Totaal191919-19
Totaal383838-38
Totaal10-1012122-2
Totaal66-6610610640-40
Totaal40-40-4040
Totaal303-303303303
Totaal284-284230230-5454
Totaal61-61283283222-222
Totaal39-39636324-24
Totaal66-664747-1919
Totaal7-755-22
Totaal17-171111-66
Totaal-1-1-11
Totaal111-1
Totaal23-231111-1212
Totaal5-544-11
Totaal98-9899991-1
Totaal102-1028686-1616
Totaal1010-10-10
Totaal222-2
Totaal91-9197976-6
Totaal222-2
Totaal111-1
Totaal9-9-99
Totaal111-1
Totaal150-150-150150
Totaal165-165165165
Totaal55-555555
Totaal127-127127127
Totaal36-3612212286-86
Totaal348-348284284-6464
Totaal20-201111-99
Totaal122-1228888-3434
Totaal197-197156156-4141
Totaal358-358547547189-189
Totaal1-111
Totaal5-555
Totaal10-101010
Totaal2-2-22
Totaal21-212020-11
Totaal2-2-22
Totaal43-434343
Totaal6262-62-62
Totaal646451-51-13-13
Totaal14-141111-33
Totaal33-3-3
Totaal1-1776-6
Totaal2-222
Totaal101010-10
Totaal161-16117417413-13
Totaal22-221919-33
Totaal333-3
Totaal26-262626
Totaal222-2
Totaal3-333
Totaal16-16-1616
Totaal664664679-6791515
Totaal4-433-11
Totaal165165138-138-27-27
Totaal19-1920201-1
Totaal36-36787842-42
Totaal5-522-33
Totaal136-136269269133-133
Totaal616161-61
Totaal1-111
Totaal1-111
Totaal5-555
Totaal2-222
Totaal303026-26-4-4
Totaal1-111
Totaal1-111
Totaal3-333
Totaal1-1332-2
Totaal111-1
Totaal212121-21
Totaal3-322-11
Totaal3-333
Totaal111-1
Totaal819-8192727-792792
Totaal13-1322-1111
Totaal666-6
Totaal885885885-885
Totaal23-232323
Totaal27-272222-55
Totaal145-1451471472-2
Totaal103103116-1161313
Totaal78-784242-3636
Totaal999-9
Totaal333-3
Totaal12-1213131-1
Totaal9-977-22
Totaal-4-4-44
Totaal3-3-33
Totaal222-2
Totaal444-4
Totaal333-3
Totaal101010-10
Totaal888888-88
Totaal514-514514514
Totaal25-25-2525
Totaal313131-31
Totaal77-772424-5353
Totaal100-1003535-6565
Totaal282828-28
Totaal515151-51
Totaal174-174100100-7474
Totaal117-11713513518-18
Totaal9-922-77
Totaal2-2442-2
Totaal221-1-1-1
Totaal11-1111-1010
Totaal222-2
Totaal16-1622-1414
Totaal104-1049999-55
Totaal4-4773-3
Totaal542-542481481-6161
Totaal19-1999-1010
Totaal25-251515-1010
Totaal444-4
Totaal232323-23
Totaal-8-8-88
Totaal15-1516161-1
Totaal232334-341111
Totaal110-1101131133-3
Totaal222-2
Totaal14-1444-1010
Totaal118118118-118
Totaal481-48157257291-91
Totaal-20-20-2020
Totaal1-111
Totaal137-1374444-9393
Totaal777777-77
Totaal10-1011-99
Totaal111-1
Totaal111-1
Totaal13-1311-1212
Totaal147-147138138-99
Totaal5-522-33
Totaal71-712626-4545
Totaal3-333
Totaal252525-25
Totaal111-1
Totaal444-4
Totaal2-222
Totaal71-712020-5151
Totaal888-8
Totaal111-1
Totaal555-5
Totaal2-222
Totaal5-533-22
Totaal24-241717-77
Totaal2-211119-9
Totaal51-5152521-1
Totaal221-1-1-1
Totaal5-555
Totaal444-4
Totaal444-4
Totaal12912975-75-54-54
Totaal171717-17
Totaal31-313030-11
Totaal434342-42-1-1
Totaal6-613137-7
Totaal444444-44
Totaal501-501480480-2121
Totaal190-19020020010-10
Totaal112-1129898-1414
Totaal395-39544944954-54
Totaal286-28636936983-83
Totaal56-564141-1515
Totaal820-820724724-9696
Totaal152-15216816816-16
Totaal6-666
Totaal96-9697971-1
Totaal5-5252520-20
Totaal-19-19-1919
Totaal91-918282-99
Totaal37-373535-22
Totaal8-888
Totaal37-373434-33
Totaal31-3137376-6
Totaal179-179147147-3232
Totaal-1-1-11
Totaal62-624141-2121
Totaal777-7
Totaal103-1038383-2020
Totaal444-4
Totaal222-2
Totaal53-534040-1313
Totaal777-7
Totaal11-1166-55
Totaal222-2
Totaal50-502121-2929
Totaal-54-54-5454
Totaal125-12515815833-33
Totaal131313-13
Totaal444-4
Totaal545454-54
Totaal323-323222222-101101
Totaal346-346291291-5555
Totaal111111-11
Totaal222-2
Totaal7-7881-1
Totaal5-544-11
Totaal222-2
Totaal333-3
Totaal6-666
Totaal444-4
Totaal555-5
Totaal131313-13
Totaal555-5
Totaal129129129-129
Totaal85-8588-7777
Totaal101010-10
Totaal333-3
Totaal333333-33
Totaal111-1
Totaal111-1
Totaal5-5-55
Totaal40-403535-55
Totaal71-71-7171
Totaal717171-71
Totaal51-513131-2020
Totaal121212-12
Totaal20-201212-88
Totaal264-264-264264
Totaal196196196-196
Totaal60-60919131-31
Totaal444-4
Totaal666-6
Totaal90-908989-11
Totaal4.709-4.7094.7094.709
Totaal222-2
Totaal888-8
Totaal303030-30
Totaal15-1522-1313
Totaal15-151515
Totaal444-4
Totaal777-7
Totaal60-601414-4646
Totaal111-1
Totaal222-2
Totaal111-1
Totaal111-1
Totaal2-222
Totaal90-9011-8989
Totaal494949-49
Totaal363636-36
Totaal220-220-220220
Totaal646464-64
Totaal77-7-7
Totaal3939-39-39
Totaal49-49-4949
Totaal171717-17
Totaal75-754444-3131
Totaal292929-29
Totaal111-1
Totaal106-10644-102102
Totaal202020-20
Totaal30-30-3030
Totaal30-30-3030
Totaal222-2
Totaal2-2-22
Totaal2-2-22
Totaal3-3-33
Totaal666-6
Totaal100-10015915959-59
Totaal50-5011-4949
Totaal434343-43
Totaal666-6
Totaal10-1033-77
Totaal1010-10-10
Totaal245245138-138-107-107
Totaal320-320320320
Totaal58-58173173115-115
Totaal80-8086866-6
Totaal12.19212.192-4343-12.235-12.235
Totaal649-649459459-190190
Totaal2.145-2.1452.0992.099-4646
Totaal11.942-11.94211.94211.942
Totaal171717-17
Totaal149-149149149
Totaal4-4141141137-137
Totaal235-2352020-215215
Totaal445-511
Totaal163-1637474-8989
Totaal161161161-161
Totaal15-151515
Totaal297-297246246-5151
Totaal31-31414110-10
Totaal999-9
Totaal60-6069699-9
Totaal100-100-100100
Totaal888-8
Totaal75-75-7575
Totaal131313-13
Totaal155-15518218227-27
Totaal-12-12-1212
Totaal313131-31
Totaal37-373333-44
Totaal133-13316816835-35
Totaal222-2
Totaal222-2
Totaal222-22223323311-11
Totaal16-1622226-6
Totaal82-8212612644-44
Totaal16-1611-1515
Totaal211-211316316105-105
Totaal777794-941717
Totaal333-3
Totaal666-6
Totaal808080-80
Totaal5512-1277
Totaal74-747474
Totaal395-395395395
Totaal1.200-1.2001.2001.200
Totaal242242373-373131131
Totaal612-612612612
Totaal173-173173173
Totaal110110110-110
Totaal300-300201201-9999
Totaal333-3
Totaal333-3
Totaal393939-39
Totaal56-564545-1111
Totaal593-593593593
Totaal110-1107373-3737
Totaal141414-14
Totaal100-1007272-2828
Totaal121121121-121
Totaal60-60-6060
Totaal164-16423223268-68
Totaal1-111
Totaal38-383838
Totaal4-4773-3
Totaal3-3323229-29
Totaal313131-31
Totaal111-1
Totaal75-75959520-20
Totaal757553-53-22-22
Totaal517-517517517
Totaal484848-48
Totaal9-977-22
Totaal76-767676
Totaal3-311-22
Totaal14-1444-1010
Totaal23-232323
Totaal1-111
Totaal36-363636
Totaal67-676363-44
Totaal191919-19
Totaal18-1821213-3
Totaal4-4884-4
Totaal1.7781.7781.749-1.749-29-29
Totaal1.761-1.7611.6991.699-6262
Totaal39-39535314-14
Totaal109-109104104-55
Totaal98-989090-88
Totaal1.6451.6451.569-1.569-76-76
Totaal11-1199-22
Totaal101-1011021021-1
Totaal484863-631515
Totaal26-261515-1111
Totaal111-1
Totaal666-6
Totaal10-101010
Totaal128-128128128
Totaal56-565656
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10