Programmaverantwoording

Openbare ruimte

COVID-19

Eind april 2020 is in het kader van de coronacrisis gestart met het reguleren van het gebruik van de openbare ruimte, zodanig dat de RIVM richtlijnen met betrekking tot corona konden worden nageleefd. Dit leidde tot een set aan maatregelen zoals een obstakelvrije openbare ruimte, een fietsstallingsverbod en een gereguleerde zaterdagmarkt.

Een dergelijke langdurende crisis, waarvan op voorhand niet bekend is hoe die zal verlopen, vraagt voortdurend schakelen, zowel intern als ook extern. Het coronaproof inrichten van de openbare ruimte vraagt tot op vandaag vanwege voortdurend nieuwe inzichten telkens aanpassingen aan het maatregelenpakket. Al snel was helder dat dit in de binnenstad grote gevolgen zou hebben voor ondernemers. Dat maakte het niet altijd eenvoudig, sommige maatregelen treffen veel ondernemers extra hard. Communicatie met hen is dan ook in een redelijk vroegtijdig stadium opgepakt zodat ook kon worden meegedacht vanuit hun behoeftes en soms maatwerk kon worden geleverd.

Daarnaast werd al snel duidelijk dat voor de gevolgen in de openbare ruimte het opzetten van een projectorganisatie van belang was, zodat met de juiste expertises om tafel de juiste voorstellen gedaan konden worden gedaan. Het voortdurend schakelen als gevolg van veranderende omstandigheden heeft veel gevraagd van collega’s, ook buiten de crisisorganisatie. Het prioriteren en snel vrijmaken van personele inzet is in een dergelijke situatie belangrijk.

Wist u dat...
"we door Corona extra werkzaamheden hebben gehad, bijvoorbeeld door verkeersmaatregelen en meer zwerfvuil?"

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10