Programmaverantwoording

Buitenstad

COVID-19

De Coronacrisis heeft ook voor een aantal onderdelen van dit programma gevolgen gehad. We hebben hier zoveel mogelijk als kon met onze werkzaamheden op ingespeeld.
Op het gebied van economische zaken en met name voor het relatiemanagement hebben we de bakens verzet door de aandacht maximaal te richten op ondernemers, bedrijven en instellingen die daarvoor onze support hard nodig hadden. We hebben onder meer een relatiemanager binnenstad en een 1,5 meter ambassadeur aangesteld. We hebben een actieteam communicatie ondernemers ingesteld. Verder leidden ondernemersvragen tot acute oplossingen zoals hulp bij tijdelijke opslag van materiaal bij kermisondernemers, Herstelplan Binnenstad en activiteiten van de Economische Alliantie. Tot slot zijn keuzes gemaakt gericht op het verlagen van lasten voor ondernemers.
Ook heeft de crisis invloed gehad op het proces van de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Die is vertraagd omdat bijvoorbeeld het uitwerken van de perspectieven met een grote groep stakeholders digitaal moest gebeuren. Dit kostte meer tijd, maar is uiteindelijk wel gelukt.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10