Programmaverantwoording

Buitenstad

Lessons learned

Wendbaar en flexibel
We zijn 2020 gestart met gedachte uitvoering te geven aan de doelstellingen en projecten zoals beschreven in dit programma. De uitbraak van het corona virus heeft echter grote impact gehad op ons werk. Zowel op de inhoud van ons werk als de wijze waarop we werken.  Wat we hieruit hebben geleerd dat we wendbaar en flexibel zijn. In hele korte tijd zijn de bakens verzet en is noodsteun verleend aan ondernemers. Hiervoor waren geen standaard draaiboeken en protocollen. We bleken in staat pragmatisch en oplossingsgericht aan het werk te gaan. Ook de relatie met onze partners bleken we goed in staat los te laten en uitvoering over te laten aan een ander.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10