Financiering

Gemeentefinanciering

2.3.3.2 Leningportefeuille opgenomen gelden

De portefeuille opgenomen leningen liet de laatste jaren een dalende tendens zien met uitzondering van 2019. Vanwege de corona crisis zag 2020 er compleet anders uit dan vooraf begroot. De lange leningenportefeuille is juist fors gedaald. Voor een verklaring op hoofdlijnen verwijzen naar het onderdeel financieringspositie.
De verwachting ten aanzien van de schuldontwikkeling is dat, gezien de opgaven en de ambities waarvoor wij staan, rekening houdend met afnemende bijdrage vanuit grondbedrijf, er een toename van de schulden is te verwachten in de komende jaren. Wij zullen in de komende MPB daar dieper op in gaan.

Wat betreft het beeld van het gemiddelde rentepercentage van de portefeuille met lange leningen verwachten wij een stabilisering. Er zijn nauwelijks nog mogelijkheden om oude "hoogrentende" schulden in goedkopere herfinanciering om te zetten.
Hieronder ziet u het verloop van de leningenportefeuille vanaf 2016:

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10