Paragrafen

Lokale heffingen

2.6.4 Lokale lastendruk 2020

In onderstaande tabel wordt een totaalbeeld gegeven van de ontwikkeling van de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden met een gemiddelde woningwaarde van € 269.579. In 2019 was dit €  249.610.
Op totaalniveau stegen de woonlasten in 2020 met 11,8%.

Woonlasten

2019

2020

% ontw.

Ozb

€ 331,23

354,98

8 %

Rioolheffing
afvalheffing (incl

€ 142,52
€ 236,66

144,60
295,00

1,5%
24,7 %

Totaal

€ 710,42

€794,58

11,80%

Lokale lastendruk
Uit onderstaande grafieken blijkt dat de totale woonlasten van een éénpersoonshuishouden in Apeldoorn in 2020 lager liggen dan die van de gemeenten Nijmegen en Arnhem maar iets hoger liggen dan die van Ede, Amersfoort en Zwolle. De totale woonlasten van een meerpersoonshuishouden in Apeldoorn zijn in 2020 hoger dan de woonlasten in Ede, Amersfoort en Zwolle en aanzienlijk lager dan de woonlasten van Nijmegen en Arnhem.
De bedragen zijn overgenomen uit de COELO Atlas van de lokale lasten 2020 en betreffen gemiddelden.
Kanttekening hierbij is, dat COELO bij de berekening van de afvalstoffenheffing onvoldoende rekening houdt met DIFTAR.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10