Programmaverantwoording

Jeugd en onderwijs

(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingRekeningAfwijking
LastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo
4.2 Onderwijshuisvesting19.428809-18.61924.5971.25323.3445.169444-4.725
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken12.2985.603-6.6959.8505.2014.649-2.448-4022.046
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie7.8171.769-6.0487.4251.6625.763-392-107285
6.2 Wijkteams6.050136-5.9144.6312974.334-1.4191611.580
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-42.016-42.01644.265344.2622.2493-2.246
6.82 Geëscaleerde zorg 18-5.400-5.4004.5454.545-855855
7.1 Volksgezondheid4.322-4.3224.2724.272-5050
04200001 OHV Basisonderwijs6.402538-5.8647.7496307.1191.34792-1.255
04200002 OHV Voortgezet (Spec) Onderwijs971-9717.2767.2766.305-6.305
04200003 OHV Voortgezet onderwijs3.862-3.8623.676-53.681-186-5181
04200004 Schade en incidentele kosten454-454252252-202202
04200005 1e inrichting, olp, meubilair63-631414-4949
04200006 Kapitaallasten112-1127676-3636
04200007 Externe advisering189-18954141712435241765
04200008 Verhuiskosten356-3562222-334334
04200009 Investeringsvolume Onderwijshuisvest1.802-1.802-1.8021.802
04200010 Gymnastieklokalen2.86688-2.7782.5121612.351-35473427
04200011 OHV Vleugelscholen1.64825-1.6231.355221.333-293-3290
04200012 OHV overige accommodaties703158-5451.124281.096421-130-551
04300001 Onderhoud Carel11-1112121-1
04300002 Leerlingenvervoer2.09629-2.0672.12732.12431-26-57
04300003 Ontwikkeling lokaal onderwijsbeleid243-2431313-230230
04300004 Combinatiefunctionarissen847-84775520735-9220112
04300006 Onderwijsachterstandenbeleid3.2713.2712.7602.760-511-511
04300007 Leerplicht712812120130-110132-11
04300008 RMC443822379489966-4774614498
04300009 Schoolzwemmen7124-47521834-19-613
04300010 Loonkosten taakveld 4.3 JZW1.484-1.4841.4841.484
04300011 Loonkosten taakveld 4.3 A&I74-747474
04300014 Loonkosten taakveld 4.3 RL92-929292
04300015 Kinderopvang32922-307141141-188-22166
04300016 Voorschoolse voorzieningen peuters345-345279279-6666
04300017 VSV-project1.3071.3071.3031.304-1-4-31
04300019 Pilot verb motoriek jeugd a (vakdoc)205-2055757-148148
04300021 Hoger onderwijs1.473-1.473192192-1.2811.281
06100001 Loonkosten taakveld 6.1-5 JZW400-400400400
06100002 Ontmoeting jeugd3.156-3.1563.1153.115-4141
06100003 Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk131-1315555-7676
06100004 Real-X126-1268989-3737
06100007 coordinatie van zorg+verwijsindex71-714141-3030
06100008 Begeleiding kwetsb jongeren/gezinnen115-115851174-301141
06100009 Outr hulpverl/opv dakloze jongere378-37839339315-15
06100010 Overig preventief jeugdbeleid178-1781108102-68876
06100028 Regionale werkgroep Jeugdzorg1.4501.313-1371.4801.3431373030
06100039 Transformatieprojecten reg jeugdzorg709-709709709
06100052 Veilig thuis mldp kindermishandeling584-5845855851-1
06100054 Loonkosten taakveld 6.1A&I63-636363
06100056 RUPS / DUUP456456300300-156-156
06200002 Centrum voor Jeugd en Gezin4.224-4.2242.9801452.835-1.2441451.389
06200014 Loonkosten taakveld 6.2-5 JZW1.075136-9391.0751529231616
06200024 Inhuurbudget 1e lijns programma 5252-2527777-175175
06200025 Zorgregio Midden-IJssel Oost Veluwe499-499499499
06720001 PGB jeugdzorg1.213-1.213980980-233233
06720002 Buro jeugdzorg spoed121-1211281287-7
06720005 Regionale Jeugdzorg40.563-40.56342.475342.4721.9123-1.909
06720011 Jeugdwetvervoer119-119682682563-563
06820001 Buro Jeugdzorg jeugdreclassering5.400-5.4004.5454.545-855855
07100006 Jeugdgezondheidszorg4.159-4.1594.1594.159
07100007 Loonkosten taakveld 7.1-5 JZW82-828282
07100008 Jongeren op gezond gewicht81-813131-5050
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen178178572-572394394
8509 Inkomensoverdrachten onverdeeld340340-340-340
4950 Toegekende reële en bespaarde rente1.220-1.220974974-246246
8450 Huren202036-361616
4820 Afschrijvingen3.831-3.8315.1825.1821.351-1.351
4420 Belastingen905-9051.1931.193288-288
4799 Niet verrekenbare BTW888-8
4455 Betaalde huren3-3885-5
4470 Onderhoud vastgoed141414-14
4490 Verzekeringen157-157157157
4410 Nuts141414-14
4400 Overige goederen en diensten-32-32-3232
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen286-286231231-5555
8501 Inkomensoverdrachten Rijk16-161616
8400 Overige goederen en diensten6-666
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen13-1322229-9
4950 Toegekende reële en bespaarde rente287-287225225-6262
4820 Afschrijvingen501-5016.8966.8966.395-6.395
4420 Belastingen152-152115115-3737
4490 Verzekeringen18-181818
4455 Betaalde huren46-46626216-16
4950 Toegekende reële en bespaarde rente948-948745745-203203
4420 Belastingen786-786770770-1616
4820 Afschrijvingen1.882-1.8821.8821.882
4718 Verhardingen en water141414-14
4490 Verzekeringen200-200200200
8400 Overige goederen en diensten-55-5-5
4799 Niet verrekenbare BTW333-3
4400 Overige goederen en diensten22-22-2222
4799 Niet verrekenbare BTW202020-20
4470 Onderhoud vastgoed432-432232232-200200
4600 Duurzame goederen63-631414-4949
4950 Toegekende reële en bespaarde rente21-211111-1010
4820 Afschrijvingen91-916565-2626
4180 Salarissen en sociale lasten949494-94
4400 Overige goederen en diensten999999-99
4711 Onderzoeken milieu en cultuur212121-21
4140 Ingeleend personeel110-1101111111-1
4716 Grondwerken222-2
4480 Adviezen79-7911411435-35
4182 Salarissen en sociale lasten444444-44
4799 Niet verrekenbare BTW616161-61
8750 Verkoop panden417-417417417
4990 Overige verrekeningen-5-5-55
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen356-356-356356
4400 Overige goederen en diensten222222-22
4402 Stelposten1.802-1.802-1.8021.802
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen888835-35-53-53
4950 Toegekende reële en bespaarde rente262-262207207-5555
4820 Afschrijvingen615-615600600-1515
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen1.374-1.3741.1151.115-259259
4799 Niet verrekenbare BTW363636-36
4455 Betaalde huren524-524522522-22
4420 Belastingen64-6455-5959
4490 Verzekeringen27-272727
8400 Overige goederen en diensten126-126126126
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen252522-22-3-3
4950 Toegekende reële en bespaarde rente542-542426426-116116
4420 Belastingen120-1202222-9898
4820 Afschrijvingen725-7257267261-1
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen238-238121121-117117
4455 Betaalde huren18-18474729-29
4799 Niet verrekenbare BTW888-8
4490 Verzekeringen5-555
4400 Overige goederen en diensten212121-21
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen6627-272121
8450 Huren1521521-1-151-151
4950 Toegekende reële en bespaarde rente58-584343-1515
4420 Belastingen80-801010-7070
4799 Niet verrekenbare BTW535353-53
4480 Adviezen111-1
4470 Onderhoud vastgoed359-359130130-229229
4410 Nuts69-6912812859-59
4820 Afschrijvingen119-119740740621-621
4490 Verzekeringen4-444
4455 Betaalde huren14-14-1414
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen-6-6-66
4400 Overige goederen en diensten11-1112121-1
4330 Sociale uitkeringen in natura2.091-2.0911.9361.936-155155
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen2929-29-29
4400 Overige goederen en diensten5-5-55
4799 Niet verrekenbare BTW191191191-191
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura3-333
4360 Subsidies195-1952121-174174
4400 Overige goederen en diensten48-48-8-8-5656
4360 Subsidies847-847737737-110110
4400 Overige goederen en diensten181818-18
8400 Overige goederen en diensten20-202020
4360 Subsidies3.271-3.2712.7252.725-546546
8501 Inkomensoverdrachten Rijk3.2713.2712.760-2.760-511-511
4400 Overige goederen en diensten343434-34
4799 Niet verrekenbare BTW111-1
4480 Adviezen111111-11
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten128128130-13022
4400 Overige goederen en diensten7-7992-2
8501 Inkomensoverdrachten Rijk822822966-966144144
4799 Niet verrekenbare BTW111-1
4400 Overige goederen en diensten999-9
4360 Subsidies479479479-479
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden443-443-443443
4400 Overige goederen en diensten23-2329296-6
4799 Niet verrekenbare BTW111-1
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen48-482222-2626
8400 Overige goederen en diensten242418-18-6-6
4100 Salarissen en sociale lasten1.484-1.4841.4841.484
4100 Salarissen en sociale lasten74-747474
4100 Salarissen en sociale lasten92-929292
4330 Sociale uitkeringen in natura312-312141141-171171
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen2222-22-22
4400 Overige goederen en diensten17-17-1717
4360 Subsidies272-272271271-11
4320 Sociale uitkeringen in geld73-7388-6565
8501 Inkomensoverdrachten Rijk1.3071.3071.304-1.304-3-3
4360 Subsidies520-520206206-314314
4400 Overige goederen en diensten787-7871.0641.064277-277
4100 Salarissen en sociale lasten333333-33
4360 Subsidies205-2054444-161161
4400 Overige goederen en diensten121212-12
4799 Niet verrekenbare BTW111-1
4400 Overige goederen en diensten1.473-1.473123123-1.3501.350
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen383838-38
4182 Salarissen en sociale lasten777-7
4180 Salarissen en sociale lasten141414-14
4480 Adviezen101010-10
4100 Salarissen en sociale lasten400-400400400
4360 Subsidies3.156-3.1563.1153.115-4141
4360 Subsidies131-1315555-7676
4360 Subsidies126-1268989-3737
4360 Subsidies71-71-7171
4400 Overige goederen en diensten414141-41
8400 Overige goederen en diensten11-111111
4360 Subsidies115-115-115115
4400 Overige goederen en diensten343434-34
4330 Sociale uitkeringen in natura515151-51
4360 Subsidies378-37839339315-15
4360 Subsidies165-1659090-7575
4400 Overige goederen en diensten1-1998-8
8400 Overige goederen en diensten8-888
4950 Toegekende reële en bespaarde rente2-211-11
4820 Afschrijvingen10-101010
4140 Ingeleend personeel161616-16
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten1.3131.3131.221-1.221-92-92
4330 Sociale uitkeringen in natura1.450-1.450-1.4501.450
4401 Werkkostenregeling111-1
4400 Overige goederen en diensten415415415-415
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen-84-84-8484
8400 Overige goederen en diensten122-122122122
4480 Adviezen555-5
4100 Salarissen en sociale lasten1.1271.1271.127-1.127
4400 Overige goederen en diensten709-709657657-5252
4100 Salarissen en sociale lasten525252-52
4360 Subsidies584-584584584
4400 Overige goederen en diensten111-1
4100 Salarissen en sociale lasten63-636363
8501 Inkomensoverdrachten Rijk456456300-300-156-156
4400 Overige goederen en diensten456-456300300-156156
4360 Subsidies4.224-4.2242.8332.833-1.3911.391
8400 Overige goederen en diensten145-145145145
4410 Nuts141414-14
4455 Betaalde huren132132132-132
4400 Overige goederen en diensten111-1
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten136136152-1521616
4100 Salarissen en sociale lasten1.075-1.0751.0751.075
4140 Ingeleend personeel252-2527777-175175
4400 Overige goederen en diensten499-499-499499
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten499499499-499
4330 Sociale uitkeringen in natura1.213-1.213980980-233233
4330 Sociale uitkeringen in natura121-1211281287-7
4330 Sociale uitkeringen in natura47.063-47.06342.49942.499-4.5644.564
4400 Overige goederen en diensten-26-26-2626
4402 Stelposten-6.5006.5006.500-6.500
8400 Overige goederen en diensten3-333
4480 Adviezen222-2
4330 Sociale uitkeringen in natura119-119616616497-497
4799 Niet verrekenbare BTW666666-66
4330 Sociale uitkeringen in natura5.400-5.4004.5454.545-855855
4360 Subsidies4.159-4.1594.1594.159
4100 Salarissen en sociale lasten82-828282
4400 Overige goederen en diensten81-8188-7373
4180 Salarissen en sociale lasten232323-23
0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves4.6694.6692.2823.738-1.4562.282-931-3.213
00990017 Reserve onderwijshuisvesting prg 52.8532.8531.922-1.922-931-931
00990056 Rop p51.8161.8162.2821.8164662.282-2.282
Mutaties reserves2.8532.8531.922-1.922-931-931
Mutaties reserves1.8161.8162.2821.8164662.282-2.282
8800 Mutaties reserves2.8532.8531.922-1.922-931-931
8800 Mutaties reserves1.8161.8161.816-1.816
4800 Mutaties reserves2.2822.2822.282-2.282
Totaal97.33112.986-84.345101.86712.15489.7134.536-832-5.368
Totaal4.6694.6692.2823.738-1.4562.282-931-3.213
Totaal19.428809-18.61924.5971.25323.3445.169444-4.725
Totaal12.2985.603-6.6959.8505.2014.649-2.448-4022.046
Totaal7.8171.769-6.0487.4251.6625.763-392-107285
Totaal6.050136-5.9144.6312974.334-1.4191611.580
Totaal42.016-42.01644.265344.2622.2493-2.246
Totaal5.400-5.4004.5454.545-855855
Totaal4.322-4.3224.2724.272-5050
Totaal2.8532.8531.922-1.922-931-931
Totaal1.8161.8162.2821.8164662.282-2.282
Totaal6.402538-5.8647.7496307.1191.34792-1.255
Totaal971-9717.2767.2766.305-6.305
Totaal3.862-3.8623.676-53.681-186-5181
Totaal454-454252252-202202
Totaal63-631414-4949
Totaal112-1127676-3636
Totaal189-18954141712435241765
Totaal356-3562222-334334
Totaal1.802-1.802-1.8021.802
Totaal2.86688-2.7782.5121612.351-35473427
Totaal1.64825-1.6231.355221.333-293-3290
Totaal703158-5451.124281.096421-130-551
Totaal11-1112121-1
Totaal2.09629-2.0672.12732.12431-26-57
Totaal243-2431313-230230
Totaal847-84775520735-9220112
Totaal3.2713.2712.7602.760-511-511
Totaal712812120130-110132-11
Totaal443822379489966-4774614498
Totaal7124-47521834-19-613
Totaal1.484-1.4841.4841.484
Totaal74-747474
Totaal92-929292
Totaal32922-307141141-188-22166
Totaal345-345279279-6666
Totaal1.3071.3071.3031.304-1-4-31
Totaal205-2055757-148148
Totaal1.473-1.473192192-1.2811.281
Totaal400-400400400
Totaal3.156-3.1563.1153.115-4141
Totaal131-1315555-7676
Totaal126-1268989-3737
Totaal71-714141-3030
Totaal115-115851174-301141
Totaal378-37839339315-15
Totaal178-1781108102-68876
Totaal1.4501.313-1371.4801.3431373030
Totaal709-709709709
Totaal584-5845855851-1
Totaal63-636363
Totaal456456300300-156-156
Totaal4.224-4.2242.9801452.835-1.2441451.389
Totaal1.075136-9391.0751529231616
Totaal252-2527777-175175
Totaal499-499499499
Totaal1.213-1.213980980-233233
Totaal121-1211281287-7
Totaal40.563-40.56342.475342.4721.9123-1.909
Totaal119-119682682563-563
Totaal5.400-5.4004.5454.545-855855
Totaal4.159-4.1594.1594.159
Totaal82-828282
Totaal81-813131-5050
Totaal2.8532.8531.922-1.922-931-931
Totaal1.8161.8161.816-1.816
Totaal2.2822.2822.282-2.282
Totaal178178572-572394394
Totaal340340-340-340
Totaal1.220-1.220974974-246246
Totaal202036-361616
Totaal3.831-3.8315.1825.1821.351-1.351
Totaal905-9051.1931.193288-288
Totaal888-8
Totaal3-3885-5
Totaal141414-14
Totaal157-157157157
Totaal141414-14
Totaal-32-32-3232
Totaal286-286231231-5555
Totaal16-161616
Totaal6-666
Totaal13-1322229-9
Totaal287-287225225-6262
Totaal501-5016.8966.8966.395-6.395
Totaal152-152115115-3737
Totaal18-181818
Totaal46-46626216-16
Totaal948-948745745-203203
Totaal786-786770770-1616
Totaal1.882-1.8821.8821.882
Totaal141414-14
Totaal200-200200200
Totaal-55-5-5
Totaal333-3
Totaal22-22-2222
Totaal202020-20
Totaal432-432232232-200200
Totaal63-631414-4949
Totaal21-211111-1010
Totaal91-916565-2626
Totaal949494-94
Totaal999999-99
Totaal212121-21
Totaal110-1101111111-1
Totaal222-2
Totaal79-7911411435-35
Totaal444444-44
Totaal616161-61
Totaal417-417417417
Totaal-5-5-55
Totaal356-356-356356
Totaal222222-22
Totaal1.802-1.802-1.8021.802
Totaal888835-35-53-53
Totaal262-262207207-5555
Totaal615-615600600-1515
Totaal1.374-1.3741.1151.115-259259
Totaal363636-36
Totaal524-524522522-22
Totaal64-6455-5959
Totaal27-272727
Totaal126-126126126
Totaal252522-22-3-3
Totaal542-542426426-116116
Totaal120-1202222-9898
Totaal725-7257267261-1
Totaal238-238121121-117117
Totaal18-18474729-29
Totaal888-8
Totaal5-555
Totaal212121-21
Totaal6627-272121
Totaal1521521-1-151-151
Totaal58-584343-1515
Totaal80-801010-7070
Totaal535353-53
Totaal111-1
Totaal359-359130130-229229
Totaal69-6912812859-59
Totaal119-119740740621-621
Totaal4-444
Totaal14-14-1414
Totaal-6-6-66
Totaal11-1112121-1
Totaal2.091-2.0911.9361.936-155155
Totaal2929-29-29
Totaal5-5-55
Totaal191191191-191
Totaal3-333
Totaal195-1952121-174174
Totaal48-48-8-8-5656
Totaal847-847737737-110110
Totaal181818-18
Totaal20-202020
Totaal3.271-3.2712.7252.725-546546
Totaal3.2713.2712.760-2.760-511-511
Totaal343434-34
Totaal111-1
Totaal111111-11
Totaal128128130-13022
Totaal7-7992-2
Totaal822822966-966144144
Totaal111-1
Totaal999-9
Totaal479479479-479
Totaal443-443-443443
Totaal23-2329296-6
Totaal111-1
Totaal48-482222-2626
Totaal242418-18-6-6
Totaal1.484-1.4841.4841.484
Totaal74-747474
Totaal92-929292
Totaal312-312141141-171171
Totaal2222-22-22
Totaal17-17-1717
Totaal272-272271271-11
Totaal73-7388-6565
Totaal1.3071.3071.304-1.304-3-3
Totaal520-520206206-314314
Totaal787-7871.0641.064277-277
Totaal333333-33
Totaal205-2054444-161161
Totaal121212-12
Totaal111-1
Totaal1.473-1.473123123-1.3501.350
Totaal383838-38
Totaal777-7
Totaal141414-14
Totaal101010-10
Totaal400-400400400
Totaal3.156-3.1563.1153.115-4141
Totaal131-1315555-7676
Totaal126-1268989-3737
Totaal71-71-7171
Totaal414141-41
Totaal11-111111
Totaal115-115-115115
Totaal343434-34
Totaal515151-51
Totaal378-37839339315-15
Totaal165-1659090-7575
Totaal1-1998-8
Totaal8-888
Totaal2-211-11
Totaal10-101010
Totaal161616-16
Totaal1.3131.3131.221-1.221-92-92
Totaal1.450-1.450-1.4501.450
Totaal111-1
Totaal415415415-415
Totaal-84-84-8484
Totaal122-122122122
Totaal555-5
Totaal1.1271.1271.127-1.127
Totaal709-709657657-5252
Totaal525252-52
Totaal584-584584584
Totaal111-1
Totaal63-636363
Totaal456456300-300-156-156
Totaal456-456300300-156156
Totaal4.224-4.2242.8332.833-1.3911.391
Totaal145-145145145
Totaal141414-14
Totaal132132132-132
Totaal111-1
Totaal136136152-1521616
Totaal1.075-1.0751.0751.075
Totaal252-2527777-175175
Totaal499-499-499499
Totaal499499499-499
Totaal1.213-1.213980980-233233
Totaal121-1211281287-7
Totaal47.063-47.06342.49942.499-4.5644.564
Totaal-26-26-2626
Totaal-6.5006.5006.500-6.500
Totaal3-333
Totaal222-2
Totaal119-119616616497-497
Totaal666666-66
Totaal5.400-5.4004.5454.545-855855
Totaal4.159-4.1594.1594.159
Totaal82-828282
Totaal81-8188-7373
Totaal232323-23
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10