Programmaverantwoording

Jeugd en onderwijs

COVID-19

Jeugd- en jongerenorganisaties konden vanaf half maart geen fysieke activiteiten meer organiseren omdat samenkomsten in Nederland verboden werden. Vrijwillige jeugdorganisaties die aantoonbaar te maken hebben gehad met verlies van inkomsten en gemaakte kosten veroorzaakt door de gevolgen van de corona maatregelen in de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020, konden een beroep doen op de Compensatieregeling inkomstenderving jeugd- en jongerenorganisaties als gevolg van de uitbraak COVID-19. 3 jongerenorganisaties hebben een beroep gedaan op de regeling. In totaal is € 15.000 uitgekeerd.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10