Financiering

Risicobeheer

2.3.2.2 Kredietrisico's op beleggingen

Kredietrisico op beleggingen (bedragen x € 1 miljoen)

Restant vordering per 1-1-2020

Waarvan met aanvullende zekerheid

Restant vordering per 31-12-2020

Waarvan met aanvullende zekerheid

Absoluut

%

Absoluut

%

Gemeenten / provincies

-

-

-

-

Woningbouwcorporaties met garantie WSW

16,9

33,2%

10,6

24,9%

Semi-overheidsinstanties

17,2

33,8%

16,3

38,4%

Financiële instellingen met rating A, of hoger

12,2

24,0%

11,1

26,0%

Energiefonds Apeldoorn

0,2

0,4%

0,5

1,2%

Overige instellingen

4,4

8,6%

0,5

4,0

9,4%

0,5

Totaal

50,9

100,0%

42,5

99,9%

De beleggingen zijn oplopend gerangschikt naar risico, waarbij alle beleggingen binnen de toegestane kredietrisico’s vallen. In verband met de corona crisis hebben enkele sportverenigingen uitstel van aflossing gevraagd en gekregen. Er zijn afspraken gemaakt op welke termijn de verenigingen deze achterstand dienen in te lopen. De bewaking hiervan vindt plaats via de debiteurenadministratie. Wij voorzien op dit moment geen problemen ten aanzien van rente- en of aflossingsverplichtingen vanuit de door ons verstrekte leningen.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10