Paragrafen

Verbonden partijen

In de jaarrekeningprogramma’s gaan wij in op de bijdrage van de verbonden partijen aan de doelstellingen van de gemeente en de risico's. Via een link kunt u inzoomen op het uitgebreide format dat per verbonden partij is gemaakt. In deze paragraaf beperken wij ons daarom tot een resumé van alle verbonden partijen.

Prg.

Verbonden partij

Wat

Bestuurlijk belang of aandelen belang

Financiële bijdrage/subsidie

Portefeuillehouder(s)

01

Regio Stedendriehoek

GR

DB lid

€ 432.000

J. Joon

01

Tribuut

GR

Bestuurslid

€ 3.112.000

D.H. Cziesso

01

Bank Nederlandse Gemeenten

DLN

0,24% aandelen

n.v.t.

D.H. Cziesso

01

NV Luchthaven Teuge

DLN

54,62% aandelen

n.v.t.

D.H. Cziesso

01

Alliander NV

DLN

0,043% aandelen

D.H. Cziesso

01

Vitens

DLN

1 aandeel

n.v.t.

D.H. Cziesso

01

Leisurelands (RGV)

DLN

16% aandelen

n.v.t.

D.H. Cziesso

02

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland/GHOR

GR

DB en AB lid

€ 10.315.000

A.J.M. Heerts

04

Circulus-Berkel BV

DLN

33,9 % aandelen

€ 17.477.000 (prognose)

D. H. Cziesso (aandeelhouder), M. van Vierssen (opdrachtgever)

04

Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)

GR

DB en AB lid,

€ 4.024.000

M. van Vierssen

06

Werkbedrijf Lucrato

GR

DB lid

€ 23.214.000

M. van Vierssen

07

Accres Holding BV

DLN

100% aandelen

€ 13,3 miljoen (n.t.b.)

D. H. Cziesso, aandeelhouder/ W. Willems, Vastgoed

07

GGD Noord- en Oost-Gelderland

GR

Lid van het algemeen bestuur en lid van het dagelijks bestuur

€ 1.198.625

D. H. Cziesso

07

Vervoerscentrale Stedendriehoek

GR

DB lid

€ 3.881.556

N. Stukker

08

NV Orpheus theater/congrescentrum

DLN

72,7% aandelen

€ 4.410.116

M. van Vierssen, aandeelhouder; D.H. Cziesso, cultuur.

09

Veldekster

PPS

25% deelname

n.v.t.

J. Joon

09

Wegener

PPS

33,33% deelname

J. Joon

09

Kanaalzone Zuid (Schatkamer van Zuid)

PPS

50% deelname

W. Willems

09

BV Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken

DLN

11,86%

nog niet van toepassing

M. van Vierssen

* DLN=deelneming, GR=gemeenschappelijke regeling, PPS=publiek private samenwerking

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10