Bijlagen

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van voorzieningen

Naam voorziening

Beginbalans

Vermeerderingen

Verminderingen

Eindbalans

Doel en bijzonderheden

Schenking kinderboerderijen

125.545

2.100

22.675

104.970

Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen

Voorz.riol.spaar-/egalisatievoorz.

1.555.700

373.105

1.182.594

Voorziening Sociaal Deficiet

158.599

158.599

Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet

Voorziening onderhoud VGA

1.792.016

1.322.941

867.487

2.247.471

Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

Voorziening groot onderh stadh org

300.000

335.993

635.993

Voorz.riol.groot onderhoud riolen

1.131.701

593.100

1.181.234

543.567

Ter dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool

Voorziening onderhoud Post Zuid

100.000

100.000

Voorziening Bouwleges

3.064.065

723.365

2.340.700

Voorziening Wijkzaken

122.481

26.873

95.608

Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden

Voorziening Bovenwijks

2.329.828

118.488

5.727

2.442.589

Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen

Voorz.riol.klimaatadaptiatie

3.259

1.200.000

1.203.259

Voorziening expl. begraafplaatsen

682.826

1.699.484

1.749.178

633.132

Voorz.riol. groot oh.pompen en gem.

74.000

-73.330

147.330

Voorz.riol. vervanging riolen

620.000

657.740

1.277.740

Voorziening landschapsversterking

47.104

47.104

Ter dekking van kosten landschapsversterking

Voorz.riol. verv. pompen en gemalen

307.637

973.000

486.465

794.172

Voorziening Bodemsanering Zwitsal

1.122.396

635.948

1.758.344

Voorziening SPUK

1.259.244

958.214

2.217.458

Voorziening Huisvuilrechten

1.646.158

1.646.158

Totaal

14.622.401

10.317.165

9.602.121

15.337.445

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 13:02:56 met de export van 06/15/2021 12:34:10